.

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za wyrażone zaufanie i wybór na drugą kadencję rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Daje mi to dodatkowe siły by wraz z Wami realizować naszą wizję nowoczesnej, ale opartej o tradycyjne wartości akademickie, prawdziwie demokratycznej i samorządnej oraz solidarnej uczelni, która będzie naukową wizytówką Polski w Europie i świecie. Jestem przekonany, że tak silny mandat, jaki od Was otrzymałem, pozwoli nam wszystkim, całej wspólnocie uniwersyteckiej: studenckiej, doktoranckiej i pracowniczej, nie zapominając też o rzeszy naszych absolwentów, zrealizować to wszystko, o czym rozmawialiśmy podczas wielu spotkań, w ten sposób realizując misję naszej Alma Mater. Raz jeszcze po prostu dziękuję.

A.Z.Nowak

prof. dr hab.

Alojzy Z. Nowak

O mnie

Całe swoje życie zawodowe i naukowe poświęciłem aktywności na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Przechodząc przez kolejne szczeble kariery naukowej w Polsce i za granicą, w 2002 r. uzyskałem tytuł profesora nauk ekonomicznych oraz najwyższą funkcję – Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2020.

Realizacja programu 2020-2024

W wyborach w roku 2020 przedstawiłem program wyborczy zatytułowany „Uniwersytet 2.1 – Uniwersytet Warszawski wobec wyzwań XXI wieku”, który składał się z siedmiu głównych celów strategicznych. Dziś mogę powiedzieć, że w kadencji 2020–2024 zrealizowaliśmy wiele kluczowych inicjatyw, które w pełni odpowiadały założeniom przedstawionym w moim programie wyborczym.

Program wyborczy 2024-2028

Doskonałość badawcza

Wszechstronne kształcenie

Poprawa warunków materialnych życia, pracy i studiów

Przyjazne środowisko pracy

Odpowiedzialne zarządzanie uczelnią

Realizacja inwestycji na UW

Działania na rzecz realizacji społecznej misji Uniwersytetu Warszawskiego i celów zrównoważonego rozwoju

Explore
Drag