Masz pytania do
Prof. Alojzego Z. Nowaka,
kandydata na Rektora UW ?
O sobie

Całe swoje życie zawodowe i naukowe poświęciłem aktywności na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Przechodząc przez kolejne szczeble kariery naukowej w Polsce i za granicą, w 2002 r. uzyskałem tytuł profesora nauk ekonomicznych.
W swoich działaniach na rzecz budowania lepszego i bardziej nowoczesnego Uniwersytetu opierałem się i nadal będę się opierał na dwóch filarach: naukowo-dydaktycznym oraz organizacyjnym. W aktywności badawczej zawsze przyświecało mi dążenie do poszukiwania prawdy, budowanie i inspirowanie interdyscyplinarnych oraz międzypokoleniowych zespołów naukowych, jak również intensyfikacja współpracy z różnorodnym gronem uczelni i partnerów w kraju i za granicą. Efektem tych działań są liczne granty badawcze i publikacje (krajowe i zagraniczne), a także duże grono zaangażowanych współpracowników naukowych funkcjonujących dziś zarówno na uczelniach, ale również w praktyce gospodarczej.
W wielu przypadkach w swojej karierze menadżerskiej na UW odpowiadałem za bardzo ciekawy, ale również niezmiernie wymagający obszar dotyczący kształtowania rozwoju badawczego, naukowego, organizacyjnego i inwestycyjnego (przede wszystkim na Wydziale Zarządzania – jako prodziekan i trzykrotnie dziekan oraz jako dyrektor Centrum Europejskiego, a także jako prezes AZS, miałem także zaszczyt kierować Uniwersytetem jako członek zespołu rektorskiego w latach 2012-2016). Aktywność zawodowa w tak zdywersyfikowanych obszarach wymaga ciągłego poszukiwania możliwości zmian i szans, rozpoznania silnych i słabych stron organizacji, kształtowania własnych przewag konkurencyjnych, ale również organizowania zasobów, rozpoznania zagrożeń i zarządzania ryzykiem, w tym odwagi i odpowiedzialności w podejmowaniu strategicznych wyborów. Stawia to również wysokie wymagania, jeśli chodzi o ukształtowanie i poszanowanie kultury organizacji, jej tradycji oraz zrozumienie ludzkich problemów, bo to przecież ludzie tworzą Uniwersytet.
W dobie obecnych wyzwań Uniwersytet Warszawski potrzebuje menadżera, który nie tylko rozumie specyfikę naszej Uczelni, zna uniwersyteckie potrzeby, procedury, przepisy i zwyczaje, ale przede wszystkim widzi potrzeby studentów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, pracowników administracyjno-technicznych i innych; ma szerokie doświadczenie w planowaniu nowych strategii działania i ich wdrażaniu, usprawnianiu procesów zarządczych oraz w efektywnym pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków finansowania uczelni.
Jestem przekonany, że moje doświadczenie zawodowe oraz dotychczasowe osiągnięcia są gwarantem realizacji strategicznych wyzwań stojących przed Uniwersytetem Warszawskim.
 

O sobie

Całe swoje życie zawodowe i naukowe poświęciłem aktywności na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Przechodząc przez kolejne szczeble kariery naukowej w Polsce i za granicą, w 2002 r. uzyskałem tytuł profesora nauk ekonomicznych.
W swoich działaniach na rzecz budowania lepszego i bardziej nowoczesnego Uniwersytetu opierałem się i nadal będę się opierał na dwóch filarach: naukowo-dydaktycznym oraz organizacyjnym. W aktywności badawczej zawsze przyświecało mi dążenie do poszukiwania prawdy, budowanie i inspirowanie interdyscyplinarnych oraz międzypokoleniowych zespołów naukowych, jak również intensyfikacja współpracy z różnorodnym gronem uczelni i partnerów w kraju i za granicą. Efektem tych działań są liczne granty badawcze i publikacje (krajowe i zagraniczne), a także duże grono zaangażowanych współpracowników naukowych funkcjonujących dziś zarówno na uczelniach, ale również w praktyce gospodarczej.
W wielu przypadkach w swojej karierze menadżerskiej na UW odpowiadałem za bardzo ciekawy, ale również niezmiernie wymagający obszar dotyczący kształtowania rozwoju badawczego, naukowego, organizacyjnego i inwestycyjnego (przede wszystkim na Wydziale Zarządzania – jako prodziekan i trzykrotnie dziekan oraz jako dyrektor Centrum Europejskiego, a także jako prezes AZS, miałem także zaszczyt kierować Uniwersytetem jako członek zespołu rektorskiego w latach 2012-2016). Aktywność zawodowa w tak zdywersyfikowanych obszarach wymaga ciągłego poszukiwania możliwości zmian i szans, rozpoznania silnych i słabych stron organizacji, kształtowania własnych przewag konkurencyjnych, ale również organizowania zasobów, rozpoznania zagrożeń i zarządzania ryzykiem, w tym odwagi i odpowiedzialności w podejmowaniu strategicznych wyborów. Stawia to również wysokie wymagania, jeśli chodzi o ukształtowanie i poszanowanie kultury organizacji, jej tradycji oraz zrozumienie ludzkich problemów, bo to przecież ludzie tworzą Uniwersytet.
W dobie obecnych wyzwań Uniwersytet Warszawski potrzebuje menadżera, który nie tylko rozumie specyfikę naszej Uczelni, zna uniwersyteckie potrzeby, procedury, przepisy i zwyczaje, ale przede wszystkim widzi potrzeby studentów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, pracowników administracyjno-technicznych i innych; ma szerokie doświadczenie w planowaniu nowych strategii działania i ich wdrażaniu, usprawnianiu procesów zarządczych oraz w efektywnym pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków finansowania uczelni.
Jestem przekonany, że moje doświadczenie zawodowe oraz dotychczasowe osiągnięcia są gwarantem realizacji strategicznych wyzwań stojących przed Uniwersytetem Warszawskim.
 
parallax background

Biogram

Ukończyłem studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie). Odbyłem także studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign, USA oraz z zakresu bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii i na Free University of Berlin studiowałem International Economics. Wykładam na kilkunastu uczelniach na całym świecie, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach, Korei i RPA. Pełnię funkcję External Reviewer w przewodach doktorskich: University of Cambridge i Grenoble School of Management. Byłem także jednym z trzech europejskich i trzech amerykańskich promotorów prowadzących studia doktorskie dla doktorantów w Trynidad-Tobago, spośród których kilkoro uzyskało doktoraty amerykańskich uczelni.

Jednak najważniejszą moją aktywnością zawodową jest praca na Uniwersytecie Warszawskim, z którym związany jestem od roku 1984.
Doświadczenie zdobywałem pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej WZ UW, dyrektor Centrum Europejskiego UW. W latach 1999-2006 byłem Prodziekanem Wydziału Zarządzania UW, a następnie od roku 2006 do roku 2012 pełniłem funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania UW. W latach 2012–2016 byłem Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy. Od 2016 roku ponownie jestem Dziekanem Wydziału Zarządzania UW. W czasie pełnienia przeze mnie tych funkcji Wydział Zarządzania, jako jeden z dwóch w Polsce i jako jeden z kilku w Europie, uzyskał akredytacje AMBA i EQUIS. Trwa postępowanie o uzyskanie akredytacji AACSB, którą spodziewamy się niedługo otrzymać. Są to trzy najważniejsze na świecie akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym.
Działam w wielu organizacjach naukowych, w tym między innymi w Radzie Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie, której członkami są m.in. prof. Christopher Pissarides (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2010 r.), prof. Roger Myerson (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2007 r.), prof. Edmund S. Phelps (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2006 r.), prof. Michael Spence (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2001 r.). Zasiadam w radach programowych czasopism krajowych i zagranicznych, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego "Foundations of Management", zastępca redaktora naczelnego "Journal of Interdisciplinary Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies". Publikuję w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, a moja specjalizacja naukowa obejmuje w szczególności międzynarodowe stosunki gospodarcze, bankowość, zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym. Uczestniczyłem jako keynote speaker, przewodniczący sekcji oraz prezenter w kilkuset konferencjach, seminariach i sympozjach w kraju i na świecie. Wiele z nich organizowałem i wielu z nich byłem pomysłodawcą – także tych zagranicznych, m.in. na Florydzie i w Moskwie. Byłem kierownikiem i głównym wykonawcą kilkunastu grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy NATO, w ramach których prowadziłem jako kierownik projekt informatyczno-badawczy na Ukrainie o wartości kilka milionów euro. Jestem laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. "Integracja europejska. Szansa dla Polski?", książkę pt. "Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju” oraz nagród rządu francuskiego za prace badawcze i współpracę polsko-francuską.
parallax background

Biogram

Ukończyłem studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie). Odbyłem także studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign, USA oraz z zakresu bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii i na Free University of Berlin studiowałem International Economics. Wykładam na kilkunastu uczelniach na całym świecie, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach, Korei i RPA. Pełnię funkcję External Reviewer w przewodach doktorskich: University of Cambridge i Grenoble School of Management. Byłem także jednym z trzech europejskich i trzech amerykańskich promotorów prowadzących studia doktorskie dla doktorantów w Trynidad-Tobago, spośród których kilkoro uzyskało doktoraty amerykańskich uczelni.

Jednak najważniejszą moją aktywnością zawodową jest praca na Uniwersytecie Warszawskim, z którym związany jestem od roku 1984.
Doświadczenie zdobywałem pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej WZ UW, dyrektor Centrum Europejskiego UW. W latach 1999-2006 byłem Prodziekanem Wydziału Zarządzania UW, a następnie od roku 2006 do roku 2012 pełniłem funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania UW. W latach 2012–2016 byłem Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy. Od 2016 roku ponownie jestem Dziekanem Wydziału Zarządzania UW. W czasie pełnienia przeze mnie tych funkcji Wydział Zarządzania, jako jeden z dwóch w Polsce i jako jeden z kilku w Europie, uzyskał akredytacje AMBA i EQUIS. Trwa postępowanie o uzyskanie akredytacji AACSB, którą spodziewamy się niedługo otrzymać. Są to trzy najważniejsze na świecie akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym.
Działam w wielu organizacjach naukowych, w tym między innymi w Radzie Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie, której członkami są m.in. prof. Christopher Pissarides (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2010 r.), prof. Roger Myerson (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2007 r.), prof. Edmund S. Phelps (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2006 r.), prof. Michael Spence (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2001 r.). Zasiadam w radach programowych czasopism krajowych i zagranicznych, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego "Foundations of Management", zastępca redaktora naczelnego "Journal of Interdisciplinary Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies". Publikuję w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, a moja specjalizacja naukowa obejmuje w szczególności międzynarodowe stosunki gospodarcze, bankowość, zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym. Uczestniczyłem jako keynote speaker, przewodniczący sekcji oraz prezenter w kilkuset konferencjach, seminariach i sympozjach w kraju i na świecie. Wiele z nich organizowałem i wielu z nich byłem pomysłodawcą – także tych zagranicznych, m.in. na Florydzie i w Moskwie. Byłem kierownikiem i głównym wykonawcą kilkunastu grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy NATO, w ramach których prowadziłem jako kierownik projekt informatyczno-badawczy na Ukrainie o wartości kilka milionów euro. Jestem laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. "Integracja europejska. Szansa dla Polski?", książkę pt. "Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju” oraz nagród rządu francuskiego za prace badawcze i współpracę polsko-francuską.

Publikacje

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Wybrane publikacje

 1. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2019). Nova strukturna polìtika v umovah vìdkritoï rinkovoï ekonomìki : zbìrnik naukovih prac’. Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 2. Nowak, A.Z., Zalega, T. (red.). (2019). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Osipow, J.M, Nowak, A.Z. (red.). (2019). Rewolucja cyfrowa: wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2018). New structural policy in an open market economy. Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 5. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2018). Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Nowak, A.Z., Glinka, B. (red.). (2018). Procesy zarządzania w globalizującej się gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2018). Rynek kapitałowy: regulacje i fundamenty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Nowak, S., Nowak, A.Z., Jagodziński, J. (red.). (2018). Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2017). New structural economics for less advanced countries. Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 10. Nowak, A.Z., Kosiński, B., Karkowska, R., Winkler-Drews, T. (2017). Osnovi suciasnowo bankiwnictwa. Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 11. Kosiński, B., Karkowska, R., Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2017). Podstawy współczesnej bankowości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Nowak, A.Z., Ryć, K. (red.). (2017). Polityka w regionach w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Nowak, A.Z., Nowak, S., Jagodziński, J. (red.). (2017). Polski obszar europejskich rynków finansowo-ubezpieczeniowych Anno Domini 2017. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2017). Rynek kapitałowy: szanse i bariery. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Osipov Ŭ.M., Nowak, A.Z. (red.). (2016). O integracji bez retuszu: dyskusje wschodnioeuropejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Nowak, A.Z., Wojtaszczyk, K.A., Zamęcki, Ł. (red.). (2016). Poland in the European Union. Madryt: Schedas.
 17. Nowak, S., Nowak, A.Z., Sopoćko, A. (red.). (2016). Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Nowak, A.Z., Szałański, M., Zborowska, W. (red.). (2016). Rola odnawialnych źródeł energii w rozowju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2016). Rynek kapitałowy: efektywność i ryzyko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Nowak, A.Z. (red.). (2015). Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspectiv Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 21. Nowak, A.Z. (red.). (2015). Gospodarka na rozdrożu - XXI wiek : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza Rycia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Czerwińska, T., Nowak A.Z. (red.). (2015). Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. Zalega, T., Nowak, A.Z. (red.). (2015). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Dantas, A.T., Nowak, A.Z., Siuda-Ambroziak, R. (red.). (2014). Brazil-Poland focus on economy. Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 25. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2014). Nowoczesne Mazowsze : jak wykorzystać potencjał regionu? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 26. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2014). Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 27. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2013). Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 28. Nowak, A.Z. (2013). Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 29. Latoszek, E., Kotowska, I.E., Nowak, A.Z., Stępniak, A. (red.). (2012). European integration process in the new regional and global settings. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 30. Nowak, A., Dubel, P., Sokół, P., Pawłowska, A., Łukaszuk, B., Kaczmarek, K., Panek, A. (2012). Podręcznik wdrażania modelu WellBox.pl. Warszawa: Dinkograf.
 31. Nowak, A.Z. (red.). (2012). Understanding global economy : national and regional studies. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 32. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2011). 7 Years of Poland’s presence in the European Union : implications for the Mazovian region. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 33. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2011). Competition, ethics, management. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 34. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2011). Economy, society and managing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 35. Nowak, A.Z., Kozioł, W. (red.). (2011). Handel zagraniczny : perspektywa europejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 36. Kosiński, B., Nowak, A.Z. (2011). Podstawy współczesnej bankowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 37. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2010). Global Economy, 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 38. Taplin, R., Nowak, A.Z. (red.). (2010). Intellectual property, innovation and management in emerging economies. London: Routledge.
 39. Nowak, A.Z., Opolski, K., Górski, J. (red.). (2010). Promocja Polski. Narzędzie wspierania konkurencyjności? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 40. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2010). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 41. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2009). Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 42. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2009). Entrepreneurs and Managers. Improving Practice, Developing Theory. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 43. Nowak, A.Z. (red.). (2009). Klastry w strategii rozwoju konkurencyjności na Mazowszu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 44. Nowak, A.Z., Nowak, S., Sopoćko, A. (red.). (2009). Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 45. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2008). Business environment in Poland : the selected managerial and economic aspects and their interconnections. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 46. Nowak, A.Z., Milczarek, D., Hud, B., Borkowski, J. (red.). (2008). Eastern policy of the European Union : role of Poland, case of Ukraine. Warszawa: Centre for Europe, University of Warsaw.
 47. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2008). Global Economy, 4, In search of new ideas and concepts. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 48. Nowak, A.Z., Glinka, B. (red.). (2008). Management : qualitative and quantitative research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 49. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2008). Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych w regionie mazowieckim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 50. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2008). Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 51. Nowak, A.Z., Fuchs, D., Nowak, S. (red.). (2008). Umowa ubezpieczenia: dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 52. Nowak, A.Z. (2007). European Economic Integration. Chances and Challenges. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 53. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2007). Global economy, Vol. 2, Challenges in developing and transition economies. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 54. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2007). Global economy, 3, Exploring new capabilities. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 55. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2007). Management in Poland after accession to the EU : selected aspects. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 56. Holland, M., Ryan, P., Nowak, A.Z., Chaban, N. (red.). (2007). The EU throught the eyes of Asia : media, public and elite interviews in China, Japan, Korea, Singapore and Thailand. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 57. Nowak, A.Z., Fuchs, D., Nowak, S. (red.). (2007). Umowa ubezpieczenia : dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 58. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2006). Business administration in Central Europe: challenges, problems and opportunities. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 59. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (red.). (2006). Europeistyka w zarysie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 60. Nowak, A.Z. (2006). Êvropejs'ka ìntegracìâ : šansi dlâ Pol'ŝì - dosvìd dlâ Ukraïni. L'vìv : Ìn-t Êvrop. Ìntegracìï LNU ìm. Ì. Franka.
 61. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2006). Global economy : how it works, different cases, different results. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 62. Nowak, A.Z. (red.). (2005). Fenomen transformacji : próba analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 63. Kosiński, B., Nowak, A.Z. (red.). (2004). Bank depozytowo-kredytowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 64. Nowak, A.Z. (red.). (2004). Fundusze kohezyjne I możliwości ich absorpcji w Polsce. Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 65. Nowak, A.Z., Steagall, J., Baliamoune-Lutz, M. (red.). (2004). Globalization international business and European integration. Warsaw, Jacksonville: Centre for Europe Warsaw University , Coggin College of Business University of North Florida.
 66. Milczarek, D., Nowak, A.Z. (red.). (2003). Integracja europejska : wybrane problemy. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 67. Milczarek, D., Nowak, A.Z. (red.). (2003). On the road to the European Union : applicant countries’ perspective. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 68. Nowak, A.Z., Stępniak, A. (red.). (2003). Strefa euro wyzwanie dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 69. Nowak, A.Z., Steagall, J.W., (red.). (2002). Globalization European integration and...? Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 70. Nowak, A.Z. (2002). Integracja europejska : szansa dla Polski? Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 71. Nowak, A.Z., Krakowińska, E., Skrzypczak, Z., Zalega, T. (2002). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 72. Nowak, A.Z. (2001). Brytyjski system finansowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 73. Nowak, A.Z., Mason, P., Steagall, J.W. (2001). Why Poland avoided the late nineties financial crisis and what the future holds. Jacksonville: University of North Florida.
 74. Nowak, A.Z., Grocholski, H., Sopoćko, A., Kozioł, W. (2000). Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejskiej : banki spółdzielcze. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 75. Nowak, A.Z. (1999). Polska bankowość w procesie integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 76. Nowak, A.Z. (1999). Zmiany systemowe w Polsce i w Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 77. Dobosiewicz, Z., Jackowicz, K., Nowak, A.Z., Sopoćko, A. (1998). Bankowość. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 78. Nowak, A.Z., Ryć, K., Skrzypczak, Z. (1998). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 79. Nowak, A.Z., Skrzypczak, Z. (1996). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 80. Nowak, A.Z. (1994). Banki a sektor gospodarstw domowych : dynamika rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 81. Nowak, A.Z. (1994). System finansowy w Wielkiej Brytanii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 82. Nowak, A.Z., Żyżyński, J. (1994). The transformation of the socialist economy into market economy and the monetary policy. Ubrana: University of Illinois.
 83. Nowak, A.Z. (1993). Polityka pieniężna a druga gospodarka w Polsce w latach osiemdziesiątych. Warszawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 84. Nowak, A.Z. (1993). Rola i miejsce rynku kapitałowego w gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 85. Nowak, A.Z. (1991). Znaczenie systemu pieniężno-kredytowego w finansowym zarządzaniu firmą. Warszawa, Skierniewice: Bogusław J. Feder.
 1. Nowak, A.Z. (2019). Âkim ê majbutnê svìtovoï ekonomìki? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), Nova strukturna polìtika v umovah vìdkritoï  rinkovoï  ekonomìki : zbìrnik naukovih prac’ (s. 17-26). Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 2. Kozioł, W., Nowak, A.Z. (2019). Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego. W: Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia (s. 521-556). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Nowak, A.Z. (2019). Globalizacja a współczesny świat. W: A.Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia (s. 583-604). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Nowak, A.Z. (2018). Jaka przyszłość globalnej gospodarki? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej (s. 29-40). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Nowak, A.Z. (2018). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. W: J. Kudła, J. Górski (red.), Finanse i zarządzanie: wybrane wyzwania. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Krzysztofa Opolskiego  (s. 71-81). Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Nowak, A.Z. (2018). What is the Future of the Global Economy? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New structural policy in an open market economy (s. 31-42). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 7. Nowak, A.Z. (2017). Globalizacja jako makroekonomiczny megatrend. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji (s. 15-21). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Nowak, A.Z. (2017). Kryzys a innowacje. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji (s. 51-59). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Nowak, A.Z. (2017). Kryzysy a finansyzacja gospodarki świtowej. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji (s. 22-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Nowak, A.Z. (2017). New Structural Economics and dilemmas of the economic development. W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New Structural Economics for less advanced countries (s. 56-68). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 11. Nowak, A.Z. (2017). Nowa Ekonomia Strukturalna a dylematy rozwoju gospodarki. W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New Structural Economics for less advanced countries (s. 236-248). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 12. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2017). Polityka gospodarcza i społeczna po kryzysie. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji (s. 69-82). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Nowak, A. Z. (2016). Dylematy konkurencyjności polskiej gospodarki - MŚP jako stymulator innowacyjności. W: M. Żemigała (red.), Horyzonty współczesnego zarządzania: księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki (s. 73-84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Nowak, A.Z., Ryć, K. Shachmurove, Y. (2016). Economic policy after the crisis. W: A.Z. Nowak, K.A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki (red.), Poland in the European Union (s. 143-161). Madryt: Schedas.
 15. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2016). Rynek kapitałowy - w kierunku gospodarki przyszłości (wprowadzenie). W: Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko (s. 7-11). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Nowak, A.Z., Zborowska, W. (2016). Wprowadzenie. W: A.Z. Nowak, M. Szałański, W. Zborowska (red.), Rola odnawialnych źródeł energii w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu (s. 10-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Kozłowska-Chyła, B., Nowak, A.Z. (2016). Wyzwania globalizacji dla rynku ubezpieczeń. W: S. Nowak, A.Z. Nowak, A. Sopoćko (red.), Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych (s. 11-19). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Kozioł, W., Nowak, A.Z. (2015). Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 519-554). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Capability of convergence as imperative for Euro Area persistence. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 137-160). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 20. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Convergence capability as an imperative for the endurance of the euro zone. W: E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak (red.), Facing the challenges in the European Union: re-thinking EU education and research for smart and inclusive growth (s. 417-439). Warsaw: Polish European Community Studies Association.
 21. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Crises and world economy financialisation. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 59-69). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 22. Nowak, A.Z. (2015). Crisis and innovation. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 71-80). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 23. Nowak, A.Z., Ryć, K. Shachmurove, Y. (2015). Economic policy after the financial crisis. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 119-135). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 24. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Euro or Zloty? W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 161-167). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 25. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Europe needs the liberal Keynes. W: P. O’Sullivan, F.B. Allington, M. Esposito (red.), The philosophy, politics and economics of finance in the 21st century: from hubris to disgrace (s. 241-253). London ; New York: Routledge.
 26. Nowak, A.Z. (2015). Globalisation as a macroeconomic megatrend. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 11-31). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 27. Nowak, A.Z. (2015). Globalizacja a współczesny świat. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 579-601). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 28. Nowak, A.Z. (2015). How to enhance competitiveness of the Polish economy?: SMEs as innovativeness stimulator. W: P. Ghauri, V.H. Manek Kirpalani (red.), Handbook of research on international entrepreneurship strategy: improving SME performance globally (s. 194-208). Cheltenham ; Northampton: Edward Elgar Publishing.
 29. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2015). Profil ryzyko - dochód funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie (s. 123-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 30. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2015). Turbulencje na światowych rynkach finansowych: wprowadzenie. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie (s. 7-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 31. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). What architecture of the Union?: Polish perspective. W: B. Góralczyk (red.), European Union on the Global Scene: United or Irrelevant? (s. 133-151). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 32. Zalega, T., Nowak, A.Z. (2015). Wprowadzenie. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 13-16). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 33. Nowak, A.Z. (2015). Współczesny świat w erze turbulencji. W: A.Z. Nowak (red.), Gospodarka na rozdrożu - XXI wiek: księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza Rycia (s. 17-39). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 34. Nowak, A.Z. (2014). How to Enhance Competitiveness of Polish Economy? SMEs as Innovativeness Stimulator. W: A.T. Dantas, A.Z. Nowak, R. Sida-Ambroziak (red.), Brazil-Poland focus on Economy (s. 65-79). Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 35. Nowak, A.Z. (2014). Kryzysy a finansyzacja gospodarki światowej. W: S. Nowak (red.), Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy :elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju (s. 153-158). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.
 36. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2014). Rynek kapitałowy w okresie dekoniunktury – wprowadzenie. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury (7-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 37. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2014). Ryzyko rynku akcji międzynarodowych rynków giełdowych. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury (135-158). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 38. Nowak, A.Z., Ryć, K., Shachmurove, Y. (2014). The Euro reconsidered. W: A.T. Dantas, A.Z. Nowak, R. Sida-Ambroziak (red.), Brazil-Poland focus on Economy (s. 31-54). Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 39. Nowak, A.Z. (2014). Wprowadzenie. W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Nowoczesne Mazowsze : jak wykorzystać potencjał regionu? (s. 11-14). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 40. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2013). European Union and the world : case study of transatlantic relations. W: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European studies : a new approach to uniting Europe (s. 513-528). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 41. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2013). Innovation, valuation and crisis. W: R. Taplin (red.), Intellectual property valuation and innovation towards global harmonization (s. 163-170). London, New York:
 42. Nowak, A.Z. (2013). Kryzys a innowacje W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza (s. 11-20). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 43. Nowak, A.Z. (2013). The Economic and Monetary Union - the basis of European economic integration. W: Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to european studies : a new approach to uniting Europe (s. 211-227). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 44. Nowak, A.Z. (2013). Współczesny świat w erze turbulencji. W: J. Bogdanienko, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie : tradycja i nowoczesność (42-58). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 45. Nowak, A.Z. (2012). End of eurozone? W: E. Latoszek, E. Kotowska, A.Z. Nowak, A. Stępniak(red.), European integration process in the new regional and global settings (s. 109-123). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 46. Nowak, A.Z., Shachmurove, Y. (2012). End of eurozone? W: A.Z. Nowak (red.), Understanding global economy : national and regional studies (s. 7-24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 47. Nowak, A.Z., O’Sullivan, P. (2012). Ethical issues in the policy response to the 2008 financial crisis : moral hazard in central banking and the equity of bailout. W: P. O’Sullivan, M. Smith, M. Esposito (red.) Busines Ethics : A Critical Approach : Integrating Ethics Across the Business World (s. 173-199). London, New York: Routledge.
 48. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - wyzwania i problemy. W: A. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania - teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 149-159).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 49. Ryć, K., Nowak, A.Z. (2012). Polityka gospodarcza po kryzysie. W: A. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania - teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 39-50). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 50. Nowak, A.Z. (2012). Zamiast wstępu. W: K. Klincewicz, W. Grzywacz (red.) Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Dobrzyńskiego, (s. 11-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 51. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2011). Euro later – a loss or an adventage? W: A. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Competition, ethics, management,  (s. 99-112). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 52. Arogyaswamy, B., Nowak, A. (2011). Societal and  high  tech  innovation  in  India : prospects  and  W: A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Economy, society and managing, (s. 96-113). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 53. Nowak, A.Z. (2011). Teoretyczne podstawy handlu międzynarodowego. W: A. Z. Nowak, W. Kozioł (red.) Handel zagraniczny : perspektywa europejska,(s. 342-361). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 54. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Out of the crisis -but how? W: A. Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education, (s. 79-91). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 55. Nowak, A.Z., Baliamoune-Lutz, M., Steagall, J. (2010). Preface. W: A. Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education, (s. 7). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 56. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Skutki kryzysu finansowego i jego globalne reperkusje. W: S. Wymysłowski, J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Przedsiębiorczość-aspekty finansowe i społeczne, (s. 277-294). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 57. Nowak, A.Z. (2010). The financial crisis and prospects for recovery, the case of Poland and Central and Eastern Europe. W: A.Z. Nowak, R. Taplin (red.), Intellectual property, innovation and management in emerging economies, (s. 83-105). London: Routledge.
 58. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2009). Czynniki determinujące rozwój potencjalnego klastra produkcji i przetwórstwa truskawek w regionie płockim. W: A.Z. Nowak, Szałański (red.), Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu, (s. 24-33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 59. Nowak, A.Z., Manek Kirpalani, V.H. (2009). Industrial policy. W: V.H. Kirpalani, L. Garbarski, E. Kaynak (red.), Successfully doing business/ marketing in Eastern Europe, (s. 99-109). London, New York: Routledge.
 60. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Jaki koniec kryzysu? W: A.Z. Nowak, S. Nowak, A. Sopoćko (red.), Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, (s. 11-22). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 61. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Polish way to eurozone. W: W. Chmielarz, J. Turyna (red.), Komputerowe systemy zarządzania, (s. 25-32). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 62. Nowak, A.Z. (2009). Przedmowa. W: G. Karasiewicz (red.), Ekonomia–Etyka–Organizacja, (s. 13-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 63. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Z jaką gospodarką oraz kiedy i dlaczego do strefy euro? W: G. Karasiewicz (red.), Ekonomia–Etyka–Organizacja, (s. 81-92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 64. Nowak, A.Z., Liu, F., Michelman, J. (2008). Corporate governance failures in a global economy: a comparison of China, Poland and the United States. W: A.Z. Nowak, B. Glinka (red.), Management : qualitative and quantitative research, (s. 195-228). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 65. Nowak, A.Z. (2008). Into the Eurozone : when, why, with what kind of economy – Polish dilemma (June 2008), W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 4, In Search of New Ideas and Concepts, (99-110). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW , Coggin College of Business, University of North Florida.
 66. Nowak, A.Z., Zalewska, M., Kozioł, W., Ludwicki, T., Tchorek, G. (2008). Klastry jako element budowania konkurencyjności regionów na przykładzie województwa mazowieckiego. W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza, (s. 49-71). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 67. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencies on financial markets and the Polish zloty - qualitative analysis. W: A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Business environment in Poland, (s. 153-171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 68. Nowak, A.Z. (2008). Wstęp. W: A. Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, (s. 5-7). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 69. Nowak, A.Z. (2008). Z jaką gospodarką oraz kiedy i dlaczego do strefy euro? W: A. Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, (s. 7-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 70. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2007). A classification of clusters : the role of social capital and culture. W: E. Bojan, Z. Olesiński (red.) The emergence and development of clusters in Poland, (s. 73-91). Warszawa: Difin.
 71. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2007). Cluster classification and performance : the impact of social capital and culture. W: R. Taplin (red.) Innovation and business partnering in Japan, Europe and the United States, (s. 132-151). New York, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group.
 72. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2007). Eastern dimension of the ENP - a new challenge for the European Union : the case of Ukraine. W: M. Cremona, Meloni (red.), The European neighbourhood policy a framework for modernisation?, (s. 37-58). Florencja: European University Institute.
 73. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2007). Innovative practices in Poland : an organizing framework and action plans. W: R. Taplin (red.) Innovation and business partnering in Japan, Europe and the United States,(s. 54-70). New York, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group.
 74. Nowak, A.Z., Michelman, J. (2007). Internal control and corporate governance in small and medium : sized entities in Poland. W: W. Szczęsny, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, (s. 498-507). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 75. Nowak, A.Z. (2007). Poland in the European Union : advantages and threats. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 231-244). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 76. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T., (2007). Risk of Polish Stock Exchange Market. Part 2. Risk of derivative s market. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 244-261). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 77. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. W: Zarządzanie i rozwój : Księga Jubileuszowa, 35 –lecie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 23-41). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 78. Nowak, A.Z. (2007). The European Union - an opportunity for Poland? W: Conference on 50 Years of the Treaty of Rome and the EU Current Development, Taipei : Tamkang University.
 79. Nowak, A.Z. (2007). The European Union - an opportunity for Poland? W: A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Management in Poland after accession to the EU: selected aspects, ( s. 11-25). Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 80. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Trends in financial markets and polish zloty - qualitative approach. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 68-88). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 81. Ryć, K., Nowak, A.Z. (2007). World financial markets trends and their possibleiInfluence on National Currencies (by the example of Polish zloty. W: Wisnyk Lwiwskogo Uniwiersitieta, (s. 208-222). Lwów: Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego.
 82. Nowak, A.Z., Michelman, J. Liu, F. (2006). Corporate governance failures in a global economy : a comparison of China, Poland and the United States. W: Corporate governance failures in a global economy, (S. 3-52). Jacksonville: Coggin College of Business.
 83. Nowak, A.Z. (2006). Globalizacja a integracja ponadnarodowa. W: M. Lipiec-Zajchowska (red.), Megatrendy we współczesnym świecie, (s. 16-23). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 84. Nowak, A.Z. (2006). Ocena efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako podstawa wspierania europejskich aspiracji Ukrainy. W: J. Borkowski (red.), Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, (s. 71-83). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 85. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2006). Poland in the face of currency crises. W: A. Z. Nowak, Glinka, P. Hensel (red.), Business administration in Central Europe : challenges, problems and opportunities, (s. 88-99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 86. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2006). Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 437-462). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 87. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2006). Risk of Polish Stock Exchange Market : risk of spot market instruments. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy: how it works, (s. 84-120). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business.
 88. Nowak, A.Z. (2006). Unia Celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.),  Europeistyka w zarysie, (s. 183-203). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 89. Nowak, A.Z. (2006). Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 223-263). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 90. Nowak, A.Z. (2006). Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 204-222). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 91. Nowak, A.Z. (2006). The European Union : an opportunity for Poland? W: Apres Enlargement: Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe, (s. 271-285). Florencja: Robert Schuman Centre for Advanced Studies European University Institute.
 92. Nowak, A.Z. (2005). Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mobilizacji gospodarki polskiej. W: A. Adamczyk, J. Borkowski (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, (s. 69-78). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 93. Nowak, A. (2005). Poland in the face of currency crises. W: T. Kopczyńska, S. Nowak (red.), Insurance in the Polish segment of the European Market AD 2004, Warsaw, May 19, 2004, (s. 15-26).  Warszawa, BRANTA Publishing House, s. 15-26.
 94. Nowak, A.Z. (2005). Przyszłość Strategii Lizbońskiej – perspektywa ekonomiczna : najważniejsze priorytety, kluczowe wyzwania. W: Strategia Lizbońska – nowe wyzwania dla Polski, ( s. 141-143). Warszawa: Kancelaria Senatu.
 95. Nowak, A.Z. (2005). Stosunki ze Wschodem jako nowa szansa Polski zintegrowanej z Unią Europejską. W: M. Dobroczyński, M. Lipiec-Zajchowska (red.), Wschód jako partner Unii Europejskiej, (s. 13-24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 96. Nowak, A.Z. (2005). Unia gospodarczo-walutowa : ukoronowanie polskiej transformacji ekonomicznej. W: A. Z. Nowak (red.), Fenomen transformacji : próba analizy, (s. 43-51). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 97. Nowak, A.Z. (2004). Bank i jego cechy charakterystyczne. W: A. Z. Nowak, B. Kosiński (red.), Bank depozytowo-kredytowy, (s. 24-33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 98. Nowak, A.Z. (2004). Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego. W: A. Z. Nowak, B. Kosiński (red.), Bank depozytowo kredytowy, (s. 11-24).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 99. Nowak, A.Z. (2004). Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mobilizacji gospodarki polskiej. W: A. Z. Nowak (red.), Fundusze kohezyjne i możliwości ich absorpcji w Polsce, (s. 71-81). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 100. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Oszczędności w okresie transformacji. W: I. Koładkiewicz, W. Kozioł (red.), Wyzwania globalizacji : odpowiedzi przedsiębiorstw, (s. 73-95). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Wydawnictwo WSPiZ im L. Koźmińskiego.
 101. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2004). Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w latach 1995-2002. W: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, praca zbiorowa, (s. 319-332). Warszawa: Oficyna Wydawnicza BRANTA.
 102. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Savings During the Period of Transformation. W: A. Z. Nowak, J. W. Steagall (red.), Globalization international business and european integration, (s. 45-68). Warszawa, Jacksonville: Centre For Europe Warsaw University,  Coggin College of Business University of North Florida.
 103. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Złoty wobec kryzysów walutowych w okresie transformacji i integracji europejskiej – ujęcie jakościowe. W: J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, (s. 78-93). Warszawa: Difin.
 104. Nowak, A.Z. (2003). European Union – an opportunity for Poland? W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), On the Road to the European Union Applicant Countries’ perspective, (s. 37-49). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 105. Nowak, A.Z. (2003). Foreign direct investment in Central and Eastern Europe in the period 1990-2000 : patterns and consequences. W: S.T. Marinova, M.A. Marinov (red.), Foreign direct investment in Central and Eastern Europe, (s. 59-93). Aldershot, Burlington: ASHGATE.
 106. Nowak, A.Z. (2003). Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 356-364). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 107. Nowak, A.Z. (2003). La Unión Europea. ¿Oportunidad para Polonia? W: Polonia y España ante el futuro de la Unión Europea, (s. 97-103). Madryt: Universidad de Castilla La Mancha, Embajada de Polonia en Madrid, Centro Europeo de la Universidad de Varsovia.
 108. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2003). Oszczędności w okresie transformacji. W: Gospodarka i przedsiębiorstwo – nowe tendencje w zarządzaniu, Księga Jubileuszowa 1972-2002, (s. 44-63). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 109. Nowak, A.Z. (2003). Polska gospodarka w procesie integracji – analiza scenariuszowa. W: A.Z. Nowak, A. Stępniak (red.), Strefa euro – wyzwania dla Polski, (s. 117-138). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 110. Nowak, A.Z. (2003). Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 633-658). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 111. Nowak, A.Z. (2003). The integration with the European Union : possible scenarios. The case of Poland. W: S. Giusti, L. Tajoli (red.), Convergence in the enlarged European Union, (s. 3-36). Mediolan: ISPI- Instituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale.
 112. Nowak, A.Z. (2003). Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 269-290). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 113. Nowak, A.Z. (2003). Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 313-356). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 114. Nowak, A.Z. (2003). Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 291-312). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 115. Nowak, A.Z. (2002). Bilans płatniczy. W: A.Z. Nowak, E. Krakowińska, Z. Skrzypczak, T. Zalega, Makroekonomia, (s. 215-218). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 116. Nowak, A. Z. (2002). Euro, pure intellectual product or international currency?, w: S. Kwiatkowski, Ch. Stowe (red.), Intellectual product and intellectual capital,(s. 187-209). Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Koźmińskiego.
 117. Nowak, A.Z., Staegall, J., Dankowski, B. (2002). Foreign direct investment patterns and consequences in Central and Eastern Europe, 1990-2000. W: A.Z. Nowak, J.W. Steagall (red.), Globalization European Integration and...?, (s. 189-214). Warszawa, Jacksonville: Centrum Europejskie UW, Coggin College of Business University of North Florida.
 118. Nowak, A.Z. (2002). Foreign direct investment patterns and conseguences in Central-Eastern Europe 1999-2000. W: M. Dobroczyński (red.), Stosunki Wschód-Zachód a Europa Środkowa, (s. 61-85). Warszawa: Centrum Badań Wschodnich UW.
 119. Nowak, A.Z. (2002). The integration of Poland with the European Union : possible scenarios. W: A.Z. Nowak, J.W. Steagall (red.), Globalization European Integration and...?, (s. 215-240). Warszawa, Jacksonville: Centrum Europejskie UW, Coggin College of Business University of North Florida.
 120. Nowak, A.Z. (2002). Why Poland avoided the late nineties financial crises and what the future holds. W: Ownership and privatisation in Poland, (s. 117-139). Leonberg: Garant Verlag Gmbh.
 121. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2000). Polityka stopy procentowej w warunkach turbulencji na rynkach światowych. W: Dylematy średniookresowej strategii finansowej, (s. 123-139). Warszawa: Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości.
 122. Nowak, A.Z. (2000). Polska gospodarka w procesie integracji – analiza scenariuszowa. W: B. Góralczyk (red.), Polska policja na drodze do Unii Europejskiej, (s. 12-24). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 123. Nowak, A.Z. (2000). The integration of Poland within the European Union – possible scenarios. W: E. Majewski, G. Dalton (red.), The strategic options for the Polish agro-food sector in the light of economic analyses,(s. 76-89). Warsaw: Warsaw Agricultural University Research and Implementation Centre.
 
 1. Koohang, A., Nowak, A., Paliszkiewicz, J., Nord, J. H. (2020). Information security policy complance: leadership, trust, role values, and awareness. Journal of Computer Information Systems, 1, 1-8. DOI 1080/08874417.2019.1668738
 2. Nowak, A.Z. (2019). Kakim byt’ meždunarodnomu porâdku? Mir Peremen, 2, 157-169.
 3. Nowak, A.Z. (2019). Polskie dylematy rozwojowe w świetle Nowej Ekonomii Strukturalnej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12, 2-6.
 4. Bławat, B., Nowak, A.Z., Shachmurove, Y., Winkler-Drews, T. (2018). Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 1, 8-49.
 5. Nowak, A.Z. (2018). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. Polski Kompas. Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, 387-393.
 6. Nowak, A.Z., Sitnicki, M.W. (2018). Strategic Flexibility of the Research University's Leadership. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, 101-117.
 7. Nowak, A.Z. (2017). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 2-6.
 8. Kozłowska-Chyła, B., Nowak, A.Z. (2017). Strategia odpowiedzialnego rozwoju a wyzwania zewnętrzne dla polskiej gospodarki. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 11, 2-6.
 9. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2016). Čto posle evro? Fiłosofija choziajstwa, 1, 151-157.
 10. Nowak, A.Z., Song, P. (2016). The human resource management performance of Chinese SMEs in the current economic environment: case study of the Textile Industry, Zhejiang Province. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 2, 53-77.
 11. Nowak, A.Z., Niewiadomski, A. (2014). Finansowanie nauki w Polsce - pomoc czy przeszkoda? Transformacje, 1-2, 162-183.
 12. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2014). The risk of holding periods of international stock exchanges. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 1, 8-35.
 13. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2014). Evropa nuždaetsâ v liberal’nom Kejnse. Filosofijâ Hozâjstva, 5, 69-77.
 14. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2014). Zlotyj ili evro? Filosofijâ Hozâjstva, 3, 69-77.
 15. Nowak, A.Z., Ryć, K., Shachmurove, Y. (2013). Real convergence as the way to heal the Eurozone. Yearbook of Polish European Studies, 16, 85-110.
 16. Nowak, A.Z., Taplin, R. (2012). Alternative Scenarios for Overcoming the Eurozone Crisis. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 2-6.
 17. Nowak, A.Z. (2012). Koniec strefy euro? Gazeta Bankowa, 2, 34-40.
 18. Nowak, A.Z. (2012). Koniec strefy euro? Studia Europejskie, 1, 37-49,
 19. Nowak, A.Z. (2012). The end of eurozone? Filosofijâ Hozâjstva, 2, 185-197.
 20. Nowak, A.Z., Niewiadomska, A. (2012). Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczne. Studia Iuridica Agraria, 10, 307-325.
 21. Nowak, A.Z. (2011). End of the eurozone? An economist’s perspective. Yearbook of Polish European Studies, 14, 11-26.
 22. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Euro później – strata czy korzyść? Gazeta Bankowa, 2, 105-110.
 23. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Euro później – strata czy korzyść? Problemy Zarządzania, 1, 7-20.
 24. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Evro budet vveden pozže – uŝerb ili vygoda? Filosofijâ Hozâjstva, 4, 167-181.
 25. Nowa, A.Z. (2010). Jaki kapitalizm? Gazeta Bankowa, 12, 100–101.
 26. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Jaki koniec kryzysu? Gazeta Bankowa, 1, 83–91.
 27. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Kakov konec krizisa? Filosofijâ Hozâjstva, 1, 31-43.
 28. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Opóźnienie w przyjęciu euro – strata czy korzyść? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 2-5.
 29. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Pol’ša : evro budet pozže – izderžki ili vygody? Problemy nacional’noj Strategii, 4, 134-146.
 30. Chmielarz, W., Nowak, A.Z. (2010). Selected mobile payment systems in Poland - usability analysis from customers’ point of view. Journal of Internet Banking and Commerce, 3, 266-277.
 31. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Zadežka v prisoedinenii k zone evro – vygoda ili ugroza? Vestnik Âroslavskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. P.G. Demidova. Seriâ Gumanitarnye Nauki, 2, 113-117.
 32. Nowak, A.Z. (2009). Chiny w G-2? Gazeta Bankowa, 45, 14–15.
 33. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2009). High tech and societal innovation in Poland prospects and strategies. East-West Journal of Economic and Business, 1, 47-73.
 34. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2009).  Innowacje społeczne i technologiczne: perspektywy i strategie. Problemy Zarządzania, 2, 13-22.
 35. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Kryzys światowy a polska droga do euro. Polityka Wschodnia, 1, 9–17.
 36. Nowak, A.Z. (2009). Out of the crisis – but how? Post-crisis scenarious of economic growth. Yearbook of Polish European Studies, 12, 91-104.
 37. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). S kakoj ekonomikoj, kogda i počemu v zonu evro? Filosofijâ Hozâjstva, 5, 79-89.
 38. Arogyaswamy, B., Taplin, R., Nowak, A.Z. (2008). A comparative review of innovation systems : strategies, practices, and connections. Journal of Interdisciplinary Economics, 2-3, s. 185–215.
 39. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Globalizaciâ, transnacional’naâ integraciâ i valûtnye zony (kačestvennyj podhod). Filosofijâ Hozâjstva, 4, 97-111.
 40. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2008). Innovation in information and communication technology in Poland : prospects and strategies. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, 13, 283-308.
 41. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2008). Relations between the European Union and the United States: co-operation, competition or confrontation? Yearbook of Polish European Studies, 11, 9-24.
 42. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencii finansovyh rynkov i položenie pol’skogo kačestvennyj podhod. Filosofijâ Hozâjstva, 1, 48-71.
 43. Nowak, A.Z. (2008). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5, 2–10.
 44. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. Studia Europejskie, 2, 9–31.
 45. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Trends in financial markets and the polish zloty – a qualitative approach. Journal of Interdisciplinary Economics, 2-3, 163–182.
 46. Nowak, A., Milczarek, D. (2007). Eastern dimension of the ENP – a new challenge for the European Union : the case of Ukraine. Kul'tura Narodov Pričernomor'â, 103, 30-38.
 47. Nowak, A.Z. (2007). Poland in the European Union. Initial balance of two years – selected aspects. Kul'tura Narodov Pričernomor'â, 102, 31-36.
 48. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Złoty wobec turbulencji na rynkach finansowych. Bank i Kredyt, 8–9, 4–11.
 49. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2006). Globalizaciâ, transnacional’naâ integraciâ. Filosofijâ Hozâjstva, 3, 146-152.
 50. Nowak, A.Z. (2005). Koniunktura w Chinach – zagrożenia bądź szansa reszty świata. Polityka Wschodnia, 1-2, 5–9.
 51. Nowak, A.Z. (2005). Unia Europejska. Szansa dla Polski? Problemy Zarządzania, 3(9), 8-21.
 52. Nowak, A.Z., Podlewski, S., Sosnowski B. (2004). Czym są wymogi aquis communautaire UE? Gazeta Ubezpieczeniowa, 20(267), 21–22.
 53. Nowak, A.Z., Mason, P.M., Steagal, J.W. (2004). Recent developments and prescribed future paths for Polish banking. The Journal of Interdisciplinary Economics, 2, 105-129.
 54. Nowak, A.Z., Kirpalani, M. (2003). New Eastern European EU members need a modern industrial policy : Poland and Slovenia highlighted. Yearbook of Polish European Studies, 7, 129–141.
 55. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2003). Polska wobec kryzysów walutowych. Problemy Zarządzania, 2, 66–76.
 56. Mroczkowski, T., Linowes, R., Nowak, A. (2002). Changing mindsets in a successful transition economy. Journal of East – West Business, 1, 5–40.
 57. Nowak, A.Z. (2002). Euro pieniądzem światowym? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 17-22.
 58. Nowak, A.Z. (2002). Foreign direct investment in Poland, Czech Republic and Hungary : paterns and the future. Yearbook of Polish European Studies, 3, 67–97.
 59. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2002). Oszczędności w okresie transformacji. Studia Europejskie, 2, 25-44.
 60. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2002). Savings during the period of transformation. Yearbook of Polish European Studies, 6, 67-89.
 61. Nowak, A.Z. (2001). Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? (część pierwsza). Studia Europejskie, 1, 11–24.
 62. Nowak, A.Z. (2001). Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? (część druga). Studia Europejskie, 2, 11–24.
 63. Nowak, A.Z., Steagal, J. W. (2001). Foreign direct investment patterns and consequences in Central and Eastern Europe, 1990-2000. Yearbook of Polish European Studies, 5,67-95.
 64. Ryć, K., Żyżyński, J., Nowak, A., Kozioł, W. (2001). Kryzysy finansowe a edukacja menedżera. Business, Prawo & Ekonomia, 1,7-16.
 65. Nowak, A.Z. (2000). Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec kryzysów na światowych rynkach finansowych i integracji z Unią Europejską (ujęcie jakościowe). Ekonomista, 1, 9-38.
 66. Nowak, A.Z. (2000). Polski sektor bankowy na tle bankowości UE. Biuletyn Bankowy, 2-3, 8-12.
 67. Nowak, A.Z. (2000). Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 3, 37-60.
 68. Nowak, A.Z. (2000). The Polish banking sector and the European Union banking system. Yearbook of Polish European Studies, 4, 75-97.
 69. Nowak, A.Z. (1999). Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec zmian. Studia Europejskie, 3, 33-66.
 70. Nowak, A.Z. (1999). Konsekwencje wprowadzenia EURO dla Polski i krajów Unii Europejskiej - ujęcie jakościowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 15-19.
 71. Nowak, A.Z. (1999). Monetary policy in Poland in the conditions of upheavals in global markets and the change of internal business cycle. Yearbook of Polish European Studies, 3, 11-31.
 72. Nowak, A.Z., Ryć, K. Żyżyński, J. (1999). Potencjalne skutki wprowadzenia euro dla Polski. Studia Europejskie, 1, 25-52.
 73. Linowes, R.G., Mroczkowski, T., Nowak, A.Z. (1999). Przemiany w interpretacji najważniejszych terminów związanych z zarządzaniem (na przykładzie badań wśród młodych polskich menedżerów). Studia Europejskie, 4, 31-50.
 74. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1999). Stabilising and destabilising effects of Polish economic integration with the European Union – the macroeconomic perspective. The Journal of Interdisciplinary Economics, 3, 213-240.
 75. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Consequences of a high interest rate policy in the process of disinflation : the case of Poland. The Journal of Interdisciplinary Economics, 1, 15-31.
 76. Nowak, A.Z. (1998). Czy światu grozi kryzys gospodarczy? Nowe Życie Gospodarcze, 16, 14-16.
 77. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Europejska Unia Monetarna a polska polityka makroekonomiczna. Ekonomista, 5/6, 545-569.
 78. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Stopa procentowa a konsumpcja i oszczędności w procesie dezinflacji. Ekonomista, 2-3, 191-209.
 79. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). The stabilising and destabilising effects of Polish economic integration with the European Union - monetary concepts. Yearbook of Polish European Studies, 2, 153-171.
 80. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Inflacja a stopa procentowa w procesie transformacji. Ekonomista, 4, 443-458.
 81. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Negatywne skutki wysokiej stopy. Nowe Życie Gospodarcze, 36, 16-18.
 82. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Stabilizacyjne i destabilizacyjne skutki integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską. Studia Europejskie, 4, 107-126.
 83. Nowak, A.Z., Maloney, W.F. (1994). Barriers to the development of the Polish banking system in the 1990’s and to the increasing integration of the household sector. Journal of Interdisciplinary Economics, 3, 157-182.
 

Publikacje

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Wybrane publikacje

 1. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2019). Nova strukturna polìtika v umovah vìdkritoï rinkovoï ekonomìki : zbìrnik naukovih prac’. Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 2. Nowak, A.Z., Zalega, T. (red.). (2019). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Osipow, J.M, Nowak, A.Z. (red.). (2019). Rewolucja cyfrowa: wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2018). New structural policy in an open market economy. Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 5. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2018). Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Nowak, A.Z., Glinka, B. (red.). (2018). Procesy zarządzania w globalizującej się gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2018). Rynek kapitałowy: regulacje i fundamenty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Nowak, S., Nowak, A.Z., Jagodziński, J. (red.). (2018). Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2017). New structural economics for less advanced countries. Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 10. Nowak, A.Z., Kosiński, B., Karkowska, R., Winkler-Drews, T. (2017). Osnovi suciasnowo bankiwnictwa. Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 11. Kosiński, B., Karkowska, R., Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2017). Podstawy współczesnej bankowości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Nowak, A.Z., Ryć, K. (red.). (2017). Polityka w regionach w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Nowak, A.Z., Nowak, S., Jagodziński, J. (red.). (2017). Polski obszar europejskich rynków finansowo-ubezpieczeniowych Anno Domini 2017. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2017). Rynek kapitałowy: szanse i bariery. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Osipov Ŭ.M., Nowak, A.Z. (red.). (2016). O integracji bez retuszu: dyskusje wschodnioeuropejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Nowak, A.Z., Wojtaszczyk, K.A., Zamęcki, Ł. (red.). (2016). Poland in the European Union. Madryt: Schedas.
 17. Nowak, S., Nowak, A.Z., Sopoćko, A. (red.). (2016). Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Nowak, A.Z., Szałański, M., Zborowska, W. (red.). (2016). Rola odnawialnych źródeł energii w rozowju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2016). Rynek kapitałowy: efektywność i ryzyko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Nowak, A.Z. (red.). (2015). Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspectiv Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 21. Nowak, A.Z. (red.). (2015). Gospodarka na rozdrożu - XXI wiek : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza Rycia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Czerwińska, T., Nowak A.Z. (red.). (2015). Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. Zalega, T., Nowak, A.Z. (red.). (2015). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Dantas, A.T., Nowak, A.Z., Siuda-Ambroziak, R. (red.). (2014). Brazil-Poland focus on economy. Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 25. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2014). Nowoczesne Mazowsze : jak wykorzystać potencjał regionu? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 26. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2014). Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 27. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2013). Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 28. Nowak, A.Z. (2013). Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 29. Latoszek, E., Kotowska, I.E., Nowak, A.Z., Stępniak, A. (red.). (2012). European integration process in the new regional and global settings. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 30. Nowak, A., Dubel, P., Sokół, P., Pawłowska, A., Łukaszuk, B., Kaczmarek, K., Panek, A. (2012). Podręcznik wdrażania modelu WellBox.pl. Warszawa: Dinkograf.
 31. Nowak, A.Z. (red.). (2012). Understanding global economy : national and regional studies. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 32. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2011). 7 Years of Poland’s presence in the European Union : implications for the Mazovian region. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 33. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2011). Competition, ethics, management. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 34. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2011). Economy, society and managing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 35. Nowak, A.Z., Kozioł, W. (red.). (2011). Handel zagraniczny : perspektywa europejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 36. Kosiński, B., Nowak, A.Z. (2011). Podstawy współczesnej bankowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 37. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2010). Global Economy, 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 38. Taplin, R., Nowak, A.Z. (red.). (2010). Intellectual property, innovation and management in emerging economies. London: Routledge.
 39. Nowak, A.Z., Opolski, K., Górski, J. (red.). (2010). Promocja Polski. Narzędzie wspierania konkurencyjności? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 40. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2010). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 41. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2009). Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 42. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2009). Entrepreneurs and Managers. Improving Practice, Developing Theory. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 43. Nowak, A.Z. (red.). (2009). Klastry w strategii rozwoju konkurencyjności na Mazowszu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 44. Nowak, A.Z., Nowak, S., Sopoćko, A. (red.). (2009). Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 45. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2008). Business environment in Poland : the selected managerial and economic aspects and their interconnections. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 46. Nowak, A.Z., Milczarek, D., Hud, B., Borkowski, J. (red.). (2008). Eastern policy of the European Union : role of Poland, case of Ukraine. Warszawa: Centre for Europe, University of Warsaw.
 47. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2008). Global Economy, 4, In search of new ideas and concepts. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 48. Nowak, A.Z., Glinka, B. (red.). (2008). Management : qualitative and quantitative research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 49. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2008). Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych w regionie mazowieckim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 50. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2008). Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 51. Nowak, A.Z., Fuchs, D., Nowak, S. (red.). (2008). Umowa ubezpieczenia: dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 52. Nowak, A.Z. (2007). European Economic Integration. Chances and Challenges. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 53. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2007). Global economy, Vol. 2, Challenges in developing and transition economies. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 54. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2007). Global economy, 3, Exploring new capabilities. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 55. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2007). Management in Poland after accession to the EU : selected aspects. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 56. Holland, M., Ryan, P., Nowak, A.Z., Chaban, N. (red.). (2007). The EU throught the eyes of Asia : media, public and elite interviews in China, Japan, Korea, Singapore and Thailand. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 57. Nowak, A.Z., Fuchs, D., Nowak, S. (red.). (2007). Umowa ubezpieczenia : dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 58. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2006). Business administration in Central Europe: challenges, problems and opportunities. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 59. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (red.). (2006). Europeistyka w zarysie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 60. Nowak, A.Z. (2006). Êvropejs'ka ìntegracìâ : šansi dlâ Pol'ŝì - dosvìd dlâ Ukraïni. L'vìv : Ìn-t Êvrop. Ìntegracìï LNU ìm. Ì. Franka.
 61. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2006). Global economy : how it works, different cases, different results. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 62. Nowak, A.Z. (red.). (2005). Fenomen transformacji : próba analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 63. Kosiński, B., Nowak, A.Z. (red.). (2004). Bank depozytowo-kredytowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 64. Nowak, A.Z. (red.). (2004). Fundusze kohezyjne I możliwości ich absorpcji w Polsce. Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 65. Nowak, A.Z., Steagall, J., Baliamoune-Lutz, M. (red.). (2004). Globalization international business and European integration. Warsaw, Jacksonville: Centre for Europe Warsaw University , Coggin College of Business University of North Florida.
 66. Milczarek, D., Nowak, A.Z. (red.). (2003). Integracja europejska : wybrane problemy. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 67. Milczarek, D., Nowak, A.Z. (red.). (2003). On the road to the European Union : applicant countries’ perspective. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 68. Nowak, A.Z., Stępniak, A. (red.). (2003). Strefa euro wyzwanie dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 69. Nowak, A.Z., Steagall, J.W., (red.). (2002). Globalization European integration and...? Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 70. Nowak, A.Z. (2002). Integracja europejska : szansa dla Polski? Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 71. Nowak, A.Z., Krakowińska, E., Skrzypczak, Z., Zalega, T. (2002). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 72. Nowak, A.Z. (2001). Brytyjski system finansowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 73. Nowak, A.Z., Mason, P., Steagall, J.W. (2001). Why Poland avoided the late nineties financial crisis and what the future holds. Jacksonville: University of North Florida.
 74. Nowak, A.Z., Grocholski, H., Sopoćko, A., Kozioł, W. (2000). Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejskiej : banki spółdzielcze. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 75. Nowak, A.Z. (1999). Polska bankowość w procesie integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 76. Nowak, A.Z. (1999). Zmiany systemowe w Polsce i w Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 77. Dobosiewicz, Z., Jackowicz, K., Nowak, A.Z., Sopoćko, A. (1998). Bankowość. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 78. Nowak, A.Z., Ryć, K., Skrzypczak, Z. (1998). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 79. Nowak, A.Z., Skrzypczak, Z. (1996). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 80. Nowak, A.Z. (1994). Banki a sektor gospodarstw domowych : dynamika rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 81. Nowak, A.Z. (1994). System finansowy w Wielkiej Brytanii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 82. Nowak, A.Z., Żyżyński, J. (1994). The transformation of the socialist economy into market economy and the monetary policy. Ubrana: University of Illinois.
 83. Nowak, A.Z. (1993). Polityka pieniężna a druga gospodarka w Polsce w latach osiemdziesiątych. Warszawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 84. Nowak, A.Z. (1993). Rola i miejsce rynku kapitałowego w gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 85. Nowak, A.Z. (1991). Znaczenie systemu pieniężno-kredytowego w finansowym zarządzaniu firmą. Warszawa, Skierniewice: Bogusław J. Feder.
 1. Nowak, A.Z. (2019). Âkim ê majbutnê svìtovoï ekonomìki? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), Nova strukturna polìtika v umovah vìdkritoï  rinkovoï  ekonomìki : zbìrnik naukovih prac’ (s. 17-26). Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 2. Kozioł, W., Nowak, A.Z. (2019). Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego. W: Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia (s. 521-556). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Nowak, A.Z. (2019). Globalizacja a współczesny świat. W: A.Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia (s. 583-604). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Nowak, A.Z. (2018). Jaka przyszłość globalnej gospodarki? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej (s. 29-40). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Nowak, A.Z. (2018). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. W: J. Kudła, J. Górski (red.), Finanse i zarządzanie: wybrane wyzwania. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Krzysztofa Opolskiego  (s. 71-81). Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Nowak, A.Z. (2018). What is the Future of the Global Economy? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New structural policy in an open market economy (s. 31-42). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 7. Nowak, A.Z. (2017). Globalizacja jako makroekonomiczny megatrend. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji (s. 15-21). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Nowak, A.Z. (2017). Kryzys a innowacje. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji (s. 51-59). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Nowak, A.Z. (2017). Kryzysy a finansyzacja gospodarki świtowej. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji (s. 22-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Nowak, A.Z. (2017). New Structural Economics and dilemmas of the economic development. W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New Structural Economics for less advanced countries (s. 56-68). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 11. Nowak, A.Z. (2017). Nowa Ekonomia Strukturalna a dylematy rozwoju gospodarki. W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New Structural Economics for less advanced countries (s. 236-248). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 12. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2017). Polityka gospodarcza i społeczna po kryzysie. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji (s. 69-82). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Nowak, A. Z. (2016). Dylematy konkurencyjności polskiej gospodarki - MŚP jako stymulator innowacyjności. W: M. Żemigała (red.), Horyzonty współczesnego zarządzania: księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki (s. 73-84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Nowak, A.Z., Ryć, K. Shachmurove, Y. (2016). Economic policy after the crisis. W: A.Z. Nowak, K.A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki (red.), Poland in the European Union (s. 143-161). Madryt: Schedas.
 15. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2016). Rynek kapitałowy - w kierunku gospodarki przyszłości (wprowadzenie). W: Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko (s. 7-11). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Nowak, A.Z., Zborowska, W. (2016). Wprowadzenie. W: A.Z. Nowak, M. Szałański, W. Zborowska (red.), Rola odnawialnych źródeł energii w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu (s. 10-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Kozłowska-Chyła, B., Nowak, A.Z. (2016). Wyzwania globalizacji dla rynku ubezpieczeń. W: S. Nowak, A.Z. Nowak, A. Sopoćko (red.), Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych (s. 11-19). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Kozioł, W., Nowak, A.Z. (2015). Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 519-554). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Capability of convergence as imperative for Euro Area persistence. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 137-160). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 20. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Convergence capability as an imperative for the endurance of the euro zone. W: E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak (red.), Facing the challenges in the European Union: re-thinking EU education and research for smart and inclusive growth (s. 417-439). Warsaw: Polish European Community Studies Association.
 21. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Crises and world economy financialisation. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 59-69). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 22. Nowak, A.Z. (2015). Crisis and innovation. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 71-80). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 23. Nowak, A.Z., Ryć, K. Shachmurove, Y. (2015). Economic policy after the financial crisis. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 119-135). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 24. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Euro or Zloty? W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 161-167). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 25. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Europe needs the liberal Keynes. W: P. O’Sullivan, F.B. Allington, M. Esposito (red.), The philosophy, politics and economics of finance in the 21st century: from hubris to disgrace (s. 241-253). London ; New York: Routledge.
 26. Nowak, A.Z. (2015). Globalisation as a macroeconomic megatrend. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective (s. 11-31). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 27. Nowak, A.Z. (2015). Globalizacja a współczesny świat. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 579-601). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 28. Nowak, A.Z. (2015). How to enhance competitiveness of the Polish economy?: SMEs as innovativeness stimulator. W: P. Ghauri, V.H. Manek Kirpalani (red.), Handbook of research on international entrepreneurship strategy: improving SME performance globally (s. 194-208). Cheltenham ; Northampton: Edward Elgar Publishing.
 29. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2015). Profil ryzyko - dochód funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie (s. 123-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 30. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2015). Turbulencje na światowych rynkach finansowych: wprowadzenie. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie (s. 7-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 31. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). What architecture of the Union?: Polish perspective. W: B. Góralczyk (red.), European Union on the Global Scene: United or Irrelevant? (s. 133-151). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 32. Zalega, T., Nowak, A.Z. (2015). Wprowadzenie. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 13-16). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 33. Nowak, A.Z. (2015). Współczesny świat w erze turbulencji. W: A.Z. Nowak (red.), Gospodarka na rozdrożu - XXI wiek: księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza Rycia (s. 17-39). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 34. Nowak, A.Z. (2014). How to Enhance Competitiveness of Polish Economy? SMEs as Innovativeness Stimulator. W: A.T. Dantas, A.Z. Nowak, R. Sida-Ambroziak (red.), Brazil-Poland focus on Economy (s. 65-79). Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 35. Nowak, A.Z. (2014). Kryzysy a finansyzacja gospodarki światowej. W: S. Nowak (red.), Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy :elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju (s. 153-158). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.
 36. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2014). Rynek kapitałowy w okresie dekoniunktury – wprowadzenie. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury (7-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 37. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2014). Ryzyko rynku akcji międzynarodowych rynków giełdowych. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury (135-158). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 38. Nowak, A.Z., Ryć, K., Shachmurove, Y. (2014). The Euro reconsidered. W: A.T. Dantas, A.Z. Nowak, R. Sida-Ambroziak (red.), Brazil-Poland focus on Economy (s. 31-54). Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 39. Nowak, A.Z. (2014). Wprowadzenie. W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Nowoczesne Mazowsze : jak wykorzystać potencjał regionu? (s. 11-14). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 40. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2013). European Union and the world : case study of transatlantic relations. W: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European studies : a new approach to uniting Europe (s. 513-528). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 41. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2013). Innovation, valuation and crisis. W: R. Taplin (red.), Intellectual property valuation and innovation towards global harmonization (s. 163-170). London, New York:
 42. Nowak, A.Z. (2013). Kryzys a innowacje W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza (s. 11-20). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 43. Nowak, A.Z. (2013). The Economic and Monetary Union - the basis of European economic integration. W: Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to european studies : a new approach to uniting Europe (s. 211-227). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 44. Nowak, A.Z. (2013). Współczesny świat w erze turbulencji. W: J. Bogdanienko, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie : tradycja i nowoczesność (42-58). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 45. Nowak, A.Z. (2012). End of eurozone? W: E. Latoszek, E. Kotowska, A.Z. Nowak, A. Stępniak(red.), European integration process in the new regional and global settings (s. 109-123). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 46. Nowak, A.Z., Shachmurove, Y. (2012). End of eurozone? W: A.Z. Nowak (red.), Understanding global economy : national and regional studies (s. 7-24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 47. Nowak, A.Z., O’Sullivan, P. (2012). Ethical issues in the policy response to the 2008 financial crisis : moral hazard in central banking and the equity of bailout. W: P. O’Sullivan, M. Smith, M. Esposito (red.) Busines Ethics : A Critical Approach : Integrating Ethics Across the Business World (s. 173-199). London, New York: Routledge.
 48. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - wyzwania i problemy. W: A. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania - teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 149-159).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 49. Ryć, K., Nowak, A.Z. (2012). Polityka gospodarcza po kryzysie. W: A. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania - teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 39-50). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 50. Nowak, A.Z. (2012). Zamiast wstępu. W: K. Klincewicz, W. Grzywacz (red.) Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Dobrzyńskiego, (s. 11-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 51. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2011). Euro later – a loss or an adventage? W: A. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Competition, ethics, management,  (s. 99-112). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 52. Arogyaswamy, B., Nowak, A. (2011). Societal and  high  tech  innovation  in  India : prospects  and  W: A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Economy, society and managing, (s. 96-113). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 53. Nowak, A.Z. (2011). Teoretyczne podstawy handlu międzynarodowego. W: A. Z. Nowak, W. Kozioł (red.) Handel zagraniczny : perspektywa europejska,(s. 342-361). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 54. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Out of the crisis -but how? W: A. Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education, (s. 79-91). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 55. Nowak, A.Z., Baliamoune-Lutz, M., Steagall, J. (2010). Preface. W: A. Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education, (s. 7). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 56. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Skutki kryzysu finansowego i jego globalne reperkusje. W: S. Wymysłowski, J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Przedsiębiorczość-aspekty finansowe i społeczne, (s. 277-294). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 57. Nowak, A.Z. (2010). The financial crisis and prospects for recovery, the case of Poland and Central and Eastern Europe. W: A.Z. Nowak, R. Taplin (red.), Intellectual property, innovation and management in emerging economies, (s. 83-105). London: Routledge.
 58. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2009). Czynniki determinujące rozwój potencjalnego klastra produkcji i przetwórstwa truskawek w regionie płockim. W: A.Z. Nowak, Szałański (red.), Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu, (s. 24-33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 59. Nowak, A.Z., Manek Kirpalani, V.H. (2009). Industrial policy. W: V.H. Kirpalani, L. Garbarski, E. Kaynak (red.), Successfully doing business/ marketing in Eastern Europe, (s. 99-109). London, New York: Routledge.
 60. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Jaki koniec kryzysu? W: A.Z. Nowak, S. Nowak, A. Sopoćko (red.), Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, (s. 11-22). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 61. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Polish way to eurozone. W: W. Chmielarz, J. Turyna (red.), Komputerowe systemy zarządzania, (s. 25-32). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 62. Nowak, A.Z. (2009). Przedmowa. W: G. Karasiewicz (red.), Ekonomia–Etyka–Organizacja, (s. 13-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 63. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Z jaką gospodarką oraz kiedy i dlaczego do strefy euro? W: G. Karasiewicz (red.), Ekonomia–Etyka–Organizacja, (s. 81-92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 64. Nowak, A.Z., Liu, F., Michelman, J. (2008). Corporate governance failures in a global economy: a comparison of China, Poland and the United States. W: A.Z. Nowak, B. Glinka (red.), Management : qualitative and quantitative research, (s. 195-228). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 65. Nowak, A.Z. (2008). Into the Eurozone : when, why, with what kind of economy – Polish dilemma (June 2008), W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 4, In Search of New Ideas and Concepts, (99-110). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW , Coggin College of Business, University of North Florida.
 66. Nowak, A.Z., Zalewska, M., Kozioł, W., Ludwicki, T., Tchorek, G. (2008). Klastry jako element budowania konkurencyjności regionów na przykładzie województwa mazowieckiego. W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza, (s. 49-71). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 67. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencies on financial markets and the Polish zloty - qualitative analysis. W: A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Business environment in Poland, (s. 153-171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 68. Nowak, A.Z. (2008). Wstęp. W: A. Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, (s. 5-7). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 69. Nowak, A.Z. (2008). Z jaką gospodarką oraz kiedy i dlaczego do strefy euro? W: A. Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, (s. 7-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 70. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2007). A classification of clusters : the role of social capital and culture. W: E. Bojan, Z. Olesiński (red.) The emergence and development of clusters in Poland, (s. 73-91). Warszawa: Difin.
 71. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2007). Cluster classification and performance : the impact of social capital and culture. W: R. Taplin (red.) Innovation and business partnering in Japan, Europe and the United States, (s. 132-151). New York, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group.
 72. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2007). Eastern dimension of the ENP - a new challenge for the European Union : the case of Ukraine. W: M. Cremona, Meloni (red.), The European neighbourhood policy a framework for modernisation?, (s. 37-58). Florencja: European University Institute.
 73. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2007). Innovative practices in Poland : an organizing framework and action plans. W: R. Taplin (red.) Innovation and business partnering in Japan, Europe and the United States,(s. 54-70). New York, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group.
 74. Nowak, A.Z., Michelman, J. (2007). Internal control and corporate governance in small and medium : sized entities in Poland. W: W. Szczęsny, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, (s. 498-507). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 75. Nowak, A.Z. (2007). Poland in the European Union : advantages and threats. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 231-244). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 76. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T., (2007). Risk of Polish Stock Exchange Market. Part 2. Risk of derivative s market. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 244-261). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 77. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. W: Zarządzanie i rozwój : Księga Jubileuszowa, 35 –lecie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 23-41). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 78. Nowak, A.Z. (2007). The European Union - an opportunity for Poland? W: Conference on 50 Years of the Treaty of Rome and the EU Current Development, Taipei : Tamkang University.
 79. Nowak, A.Z. (2007). The European Union - an opportunity for Poland? W: A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Management in Poland after accession to the EU: selected aspects, ( s. 11-25). Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 80. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Trends in financial markets and polish zloty - qualitative approach. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 68-88). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 81. Ryć, K., Nowak, A.Z. (2007). World financial markets trends and their possibleiInfluence on National Currencies (by the example of Polish zloty. W: Wisnyk Lwiwskogo Uniwiersitieta, (s. 208-222). Lwów: Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego.
 82. Nowak, A.Z., Michelman, J. Liu, F. (2006). Corporate governance failures in a global economy : a comparison of China, Poland and the United States. W: Corporate governance failures in a global economy, (S. 3-52). Jacksonville: Coggin College of Business.
 83. Nowak, A.Z. (2006). Globalizacja a integracja ponadnarodowa. W: M. Lipiec-Zajchowska (red.), Megatrendy we współczesnym świecie, (s. 16-23). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 84. Nowak, A.Z. (2006). Ocena efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako podstawa wspierania europejskich aspiracji Ukrainy. W: J. Borkowski (red.), Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, (s. 71-83). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 85. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2006). Poland in the face of currency crises. W: A. Z. Nowak, Glinka, P. Hensel (red.), Business administration in Central Europe : challenges, problems and opportunities, (s. 88-99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 86. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2006). Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 437-462). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 87. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2006). Risk of Polish Stock Exchange Market : risk of spot market instruments. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy: how it works, (s. 84-120). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business.
 88. Nowak, A.Z. (2006). Unia Celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.),  Europeistyka w zarysie, (s. 183-203). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 89. Nowak, A.Z. (2006). Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 223-263). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 90. Nowak, A.Z. (2006). Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 204-222). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 91. Nowak, A.Z. (2006). The European Union : an opportunity for Poland? W: Apres Enlargement: Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe, (s. 271-285). Florencja: Robert Schuman Centre for Advanced Studies European University Institute.
 92. Nowak, A.Z. (2005). Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mobilizacji gospodarki polskiej. W: A. Adamczyk, J. Borkowski (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, (s. 69-78). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 93. Nowak, A. (2005). Poland in the face of currency crises. W: T. Kopczyńska, S. Nowak (red.), Insurance in the Polish segment of the European Market AD 2004, Warsaw, May 19, 2004, (s. 15-26).  Warszawa, BRANTA Publishing House, s. 15-26.
 94. Nowak, A.Z. (2005). Przyszłość Strategii Lizbońskiej – perspektywa ekonomiczna : najważniejsze priorytety, kluczowe wyzwania. W: Strategia Lizbońska – nowe wyzwania dla Polski, ( s. 141-143). Warszawa: Kancelaria Senatu.
 95. Nowak, A.Z. (2005). Stosunki ze Wschodem jako nowa szansa Polski zintegrowanej z Unią Europejską. W: M. Dobroczyński, M. Lipiec-Zajchowska (red.), Wschód jako partner Unii Europejskiej, (s. 13-24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 96. Nowak, A.Z. (2005). Unia gospodarczo-walutowa : ukoronowanie polskiej transformacji ekonomicznej. W: A. Z. Nowak (red.), Fenomen transformacji : próba analizy, (s. 43-51). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 97. Nowak, A.Z. (2004). Bank i jego cechy charakterystyczne. W: A. Z. Nowak, B. Kosiński (red.), Bank depozytowo-kredytowy, (s. 24-33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 98. Nowak, A.Z. (2004). Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego. W: A. Z. Nowak, B. Kosiński (red.), Bank depozytowo kredytowy, (s. 11-24).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 99. Nowak, A.Z. (2004). Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mobilizacji gospodarki polskiej. W: A. Z. Nowak (red.), Fundusze kohezyjne i możliwości ich absorpcji w Polsce, (s. 71-81). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 100. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Oszczędności w okresie transformacji. W: I. Koładkiewicz, W. Kozioł (red.), Wyzwania globalizacji : odpowiedzi przedsiębiorstw, (s. 73-95). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Wydawnictwo WSPiZ im L. Koźmińskiego.
 101. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2004). Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w latach 1995-2002. W: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, praca zbiorowa, (s. 319-332). Warszawa: Oficyna Wydawnicza BRANTA.
 102. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Savings During the Period of Transformation. W: A. Z. Nowak, J. W. Steagall (red.), Globalization international business and european integration, (s. 45-68). Warszawa, Jacksonville: Centre For Europe Warsaw University,  Coggin College of Business University of North Florida.
 103. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Złoty wobec kryzysów walutowych w okresie transformacji i integracji europejskiej – ujęcie jakościowe. W: J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, (s. 78-93). Warszawa: Difin.
 104. Nowak, A.Z. (2003). European Union – an opportunity for Poland? W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), On the Road to the European Union Applicant Countries’ perspective, (s. 37-49). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 105. Nowak, A.Z. (2003). Foreign direct investment in Central and Eastern Europe in the period 1990-2000 : patterns and consequences. W: S.T. Marinova, M.A. Marinov (red.), Foreign direct investment in Central and Eastern Europe, (s. 59-93). Aldershot, Burlington: ASHGATE.
 106. Nowak, A.Z. (2003). Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 356-364). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 107. Nowak, A.Z. (2003). La Unión Europea. ¿Oportunidad para Polonia? W: Polonia y España ante el futuro de la Unión Europea, (s. 97-103). Madryt: Universidad de Castilla La Mancha, Embajada de Polonia en Madrid, Centro Europeo de la Universidad de Varsovia.
 108. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2003). Oszczędności w okresie transformacji. W: Gospodarka i przedsiębiorstwo – nowe tendencje w zarządzaniu, Księga Jubileuszowa 1972-2002, (s. 44-63). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 109. Nowak, A.Z. (2003). Polska gospodarka w procesie integracji – analiza scenariuszowa. W: A.Z. Nowak, A. Stępniak (red.), Strefa euro – wyzwania dla Polski, (s. 117-138). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 110. Nowak, A.Z. (2003). Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 633-658). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 111. Nowak, A.Z. (2003). The integration with the European Union : possible scenarios. The case of Poland. W: S. Giusti, L. Tajoli (red.), Convergence in the enlarged European Union, (s. 3-36). Mediolan: ISPI- Instituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale.
 112. Nowak, A.Z. (2003). Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 269-290). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 113. Nowak, A.Z. (2003). Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 313-356). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 114. Nowak, A.Z. (2003). Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 291-312). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 115. Nowak, A.Z. (2002). Bilans płatniczy. W: A.Z. Nowak, E. Krakowińska, Z. Skrzypczak, T. Zalega, Makroekonomia, (s. 215-218). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 116. Nowak, A. Z. (2002). Euro, pure intellectual product or international currency?, w: S. Kwiatkowski, Ch. Stowe (red.), Intellectual product and intellectual capital,(s. 187-209). Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Koźmińskiego.
 117. Nowak, A.Z., Staegall, J., Dankowski, B. (2002). Foreign direct investment patterns and consequences in Central and Eastern Europe, 1990-2000. W: A.Z. Nowak, J.W. Steagall (red.), Globalization European Integration and...?, (s. 189-214). Warszawa, Jacksonville: Centrum Europejskie UW, Coggin College of Business University of North Florida.
 118. Nowak, A.Z. (2002). Foreign direct investment patterns and conseguences in Central-Eastern Europe 1999-2000. W: M. Dobroczyński (red.), Stosunki Wschód-Zachód a Europa Środkowa, (s. 61-85). Warszawa: Centrum Badań Wschodnich UW.
 119. Nowak, A.Z. (2002). The integration of Poland with the European Union : possible scenarios. W: A.Z. Nowak, J.W. Steagall (red.), Globalization European Integration and...?, (s. 215-240). Warszawa, Jacksonville: Centrum Europejskie UW, Coggin College of Business University of North Florida.
 120. Nowak, A.Z. (2002). Why Poland avoided the late nineties financial crises and what the future holds. W: Ownership and privatisation in Poland, (s. 117-139). Leonberg: Garant Verlag Gmbh.
 121. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2000). Polityka stopy procentowej w warunkach turbulencji na rynkach światowych. W: Dylematy średniookresowej strategii finansowej, (s. 123-139). Warszawa: Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości.
 122. Nowak, A.Z. (2000). Polska gospodarka w procesie integracji – analiza scenariuszowa. W: B. Góralczyk (red.), Polska policja na drodze do Unii Europejskiej, (s. 12-24). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 123. Nowak, A.Z. (2000). The integration of Poland within the European Union – possible scenarios. W: E. Majewski, G. Dalton (red.), The strategic options for the Polish agro-food sector in the light of economic analyses,(s. 76-89). Warsaw: Warsaw Agricultural University Research and Implementation Centre.
 
 1. Koohang, A., Nowak, A., Paliszkiewicz, J., Nord, J. H. (2020). Information security policy complance: leadership, trust, role values, and awareness. Journal of Computer Information Systems, 1, 1-8. DOI 1080/08874417.2019.1668738
 2. Nowak, A.Z. (2019). Kakim byt’ meždunarodnomu porâdku? Mir Peremen, 2, 157-169.
 3. Nowak, A.Z. (2019). Polskie dylematy rozwojowe w świetle Nowej Ekonomii Strukturalnej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12, 2-6.
 4. Bławat, B., Nowak, A.Z., Shachmurove, Y., Winkler-Drews, T. (2018). Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 1, 8-49.
 5. Nowak, A.Z. (2018). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. Polski Kompas. Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, 387-393.
 6. Nowak, A.Z., Sitnicki, M.W. (2018). Strategic Flexibility of the Research University's Leadership. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, 101-117.
 7. Nowak, A.Z. (2017). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 2-6.
 8. Kozłowska-Chyła, B., Nowak, A.Z. (2017). Strategia odpowiedzialnego rozwoju a wyzwania zewnętrzne dla polskiej gospodarki. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 11, 2-6.
 9. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2016). Čto posle evro? Fiłosofija choziajstwa, 1, 151-157.
 10. Nowak, A.Z., Song, P. (2016). The human resource management performance of Chinese SMEs in the current economic environment: case study of the Textile Industry, Zhejiang Province. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 2, 53-77.
 11. Nowak, A.Z., Niewiadomski, A. (2014). Finansowanie nauki w Polsce - pomoc czy przeszkoda? Transformacje, 1-2, 162-183.
 12. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2014). The risk of holding periods of international stock exchanges. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 1, 8-35.
 13. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2014). Evropa nuždaetsâ v liberal’nom Kejnse. Filosofijâ Hozâjstva, 5, 69-77.
 14. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2014). Zlotyj ili evro? Filosofijâ Hozâjstva, 3, 69-77.
 15. Nowak, A.Z., Ryć, K., Shachmurove, Y. (2013). Real convergence as the way to heal the Eurozone. Yearbook of Polish European Studies, 16, 85-110.
 16. Nowak, A.Z., Taplin, R. (2012). Alternative Scenarios for Overcoming the Eurozone Crisis. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 2-6.
 17. Nowak, A.Z. (2012). Koniec strefy euro? Gazeta Bankowa, 2, 34-40.
 18. Nowak, A.Z. (2012). Koniec strefy euro? Studia Europejskie, 1, 37-49,
 19. Nowak, A.Z. (2012). The end of eurozone? Filosofijâ Hozâjstva, 2, 185-197.
 20. Nowak, A.Z., Niewiadomska, A. (2012). Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczne. Studia Iuridica Agraria, 10, 307-325.
 21. Nowak, A.Z. (2011). End of the eurozone? An economist’s perspective. Yearbook of Polish European Studies, 14, 11-26.
 22. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Euro później – strata czy korzyść? Gazeta Bankowa, 2, 105-110.
 23. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Euro później – strata czy korzyść? Problemy Zarządzania, 1, 7-20.
 24. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Evro budet vveden pozže – uŝerb ili vygoda? Filosofijâ Hozâjstva, 4, 167-181.
 25. Nowa, A.Z. (2010). Jaki kapitalizm? Gazeta Bankowa, 12, 100–101.
 26. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Jaki koniec kryzysu? Gazeta Bankowa, 1, 83–91.
 27. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Kakov konec krizisa? Filosofijâ Hozâjstva, 1, 31-43.
 28. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Opóźnienie w przyjęciu euro – strata czy korzyść? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 2-5.
 29. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Pol’ša : evro budet pozže – izderžki ili vygody? Problemy nacional’noj Strategii, 4, 134-146.
 30. Chmielarz, W., Nowak, A.Z. (2010). Selected mobile payment systems in Poland - usability analysis from customers’ point of view. Journal of Internet Banking and Commerce, 3, 266-277.
 31. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Zadežka v prisoedinenii k zone evro – vygoda ili ugroza? Vestnik Âroslavskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. P.G. Demidova. Seriâ Gumanitarnye Nauki, 2, 113-117.
 32. Nowak, A.Z. (2009). Chiny w G-2? Gazeta Bankowa, 45, 14–15.
 33. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2009). High tech and societal innovation in Poland prospects and strategies. East-West Journal of Economic and Business, 1, 47-73.
 34. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2009).  Innowacje społeczne i technologiczne: perspektywy i strategie. Problemy Zarządzania, 2, 13-22.
 35. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Kryzys światowy a polska droga do euro. Polityka Wschodnia, 1, 9–17.
 36. Nowak, A.Z. (2009). Out of the crisis – but how? Post-crisis scenarious of economic growth. Yearbook of Polish European Studies, 12, 91-104.
 37. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). S kakoj ekonomikoj, kogda i počemu v zonu evro? Filosofijâ Hozâjstva, 5, 79-89.
 38. Arogyaswamy, B., Taplin, R., Nowak, A.Z. (2008). A comparative review of innovation systems : strategies, practices, and connections. Journal of Interdisciplinary Economics, 2-3, s. 185–215.
 39. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Globalizaciâ, transnacional’naâ integraciâ i valûtnye zony (kačestvennyj podhod). Filosofijâ Hozâjstva, 4, 97-111.
 40. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2008). Innovation in information and communication technology in Poland : prospects and strategies. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, 13, 283-308.
 41. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2008). Relations between the European Union and the United States: co-operation, competition or confrontation? Yearbook of Polish European Studies, 11, 9-24.
 42. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencii finansovyh rynkov i položenie pol’skogo kačestvennyj podhod. Filosofijâ Hozâjstva, 1, 48-71.
 43. Nowak, A.Z. (2008). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5, 2–10.
 44. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. Studia Europejskie, 2, 9–31.
 45. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Trends in financial markets and the polish zloty – a qualitative approach. Journal of Interdisciplinary Economics, 2-3, 163–182.
 46. Nowak, A., Milczarek, D. (2007). Eastern dimension of the ENP – a new challenge for the European Union : the case of Ukraine. Kul'tura Narodov Pričernomor'â, 103, 30-38.
 47. Nowak, A.Z. (2007). Poland in the European Union. Initial balance of two years – selected aspects. Kul'tura Narodov Pričernomor'â, 102, 31-36.
 48. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Złoty wobec turbulencji na rynkach finansowych. Bank i Kredyt, 8–9, 4–11.
 49. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2006). Globalizaciâ, transnacional’naâ integraciâ. Filosofijâ Hozâjstva, 3, 146-152.
 50. Nowak, A.Z. (2005). Koniunktura w Chinach – zagrożenia bądź szansa reszty świata. Polityka Wschodnia, 1-2, 5–9.
 51. Nowak, A.Z. (2005). Unia Europejska. Szansa dla Polski? Problemy Zarządzania, 3(9), 8-21.
 52. Nowak, A.Z., Podlewski, S., Sosnowski B. (2004). Czym są wymogi aquis communautaire UE? Gazeta Ubezpieczeniowa, 20(267), 21–22.
 53. Nowak, A.Z., Mason, P.M., Steagal, J.W. (2004). Recent developments and prescribed future paths for Polish banking. The Journal of Interdisciplinary Economics, 2, 105-129.
 54. Nowak, A.Z., Kirpalani, M. (2003). New Eastern European EU members need a modern industrial policy : Poland and Slovenia highlighted. Yearbook of Polish European Studies, 7, 129–141.
 55. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2003). Polska wobec kryzysów walutowych. Problemy Zarządzania, 2, 66–76.
 56. Mroczkowski, T., Linowes, R., Nowak, A. (2002). Changing mindsets in a successful transition economy. Journal of East – West Business, 1, 5–40.
 57. Nowak, A.Z. (2002). Euro pieniądzem światowym? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 17-22.
 58. Nowak, A.Z. (2002). Foreign direct investment in Poland, Czech Republic and Hungary : paterns and the future. Yearbook of Polish European Studies, 3, 67–97.
 59. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2002). Oszczędności w okresie transformacji. Studia Europejskie, 2, 25-44.
 60. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2002). Savings during the period of transformation. Yearbook of Polish European Studies, 6, 67-89.
 61. Nowak, A.Z. (2001). Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? (część pierwsza). Studia Europejskie, 1, 11–24.
 62. Nowak, A.Z. (2001). Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? (część druga). Studia Europejskie, 2, 11–24.
 63. Nowak, A.Z., Steagal, J. W. (2001). Foreign direct investment patterns and consequences in Central and Eastern Europe, 1990-2000. Yearbook of Polish European Studies, 5,67-95.
 64. Ryć, K., Żyżyński, J., Nowak, A., Kozioł, W. (2001). Kryzysy finansowe a edukacja menedżera. Business, Prawo & Ekonomia, 1,7-16.
 65. Nowak, A.Z. (2000). Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec kryzysów na światowych rynkach finansowych i integracji z Unią Europejską (ujęcie jakościowe). Ekonomista, 1, 9-38.
 66. Nowak, A.Z. (2000). Polski sektor bankowy na tle bankowości UE. Biuletyn Bankowy, 2-3, 8-12.
 67. Nowak, A.Z. (2000). Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 3, 37-60.
 68. Nowak, A.Z. (2000). The Polish banking sector and the European Union banking system. Yearbook of Polish European Studies, 4, 75-97.
 69. Nowak, A.Z. (1999). Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec zmian. Studia Europejskie, 3, 33-66.
 70. Nowak, A.Z. (1999). Konsekwencje wprowadzenia EURO dla Polski i krajów Unii Europejskiej - ujęcie jakościowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 15-19.
 71. Nowak, A.Z. (1999). Monetary policy in Poland in the conditions of upheavals in global markets and the change of internal business cycle. Yearbook of Polish European Studies, 3, 11-31.
 72. Nowak, A.Z., Ryć, K. Żyżyński, J. (1999). Potencjalne skutki wprowadzenia euro dla Polski. Studia Europejskie, 1, 25-52.
 73. Linowes, R.G., Mroczkowski, T., Nowak, A.Z. (1999). Przemiany w interpretacji najważniejszych terminów związanych z zarządzaniem (na przykładzie badań wśród młodych polskich menedżerów). Studia Europejskie, 4, 31-50.
 74. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1999). Stabilising and destabilising effects of Polish economic integration with the European Union – the macroeconomic perspective. The Journal of Interdisciplinary Economics, 3, 213-240.
 75. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Consequences of a high interest rate policy in the process of disinflation : the case of Poland. The Journal of Interdisciplinary Economics, 1, 15-31.
 76. Nowak, A.Z. (1998). Czy światu grozi kryzys gospodarczy? Nowe Życie Gospodarcze, 16, 14-16.
 77. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Europejska Unia Monetarna a polska polityka makroekonomiczna. Ekonomista, 5/6, 545-569.
 78. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Stopa procentowa a konsumpcja i oszczędności w procesie dezinflacji. Ekonomista, 2-3, 191-209.
 79. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). The stabilising and destabilising effects of Polish economic integration with the European Union - monetary concepts. Yearbook of Polish European Studies, 2, 153-171.
 80. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Inflacja a stopa procentowa w procesie transformacji. Ekonomista, 4, 443-458.
 81. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Negatywne skutki wysokiej stopy. Nowe Życie Gospodarcze, 36, 16-18.
 82. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Stabilizacyjne i destabilizacyjne skutki integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską. Studia Europejskie, 4, 107-126.
 83. Nowak, A.Z., Maloney, W.F. (1994). Barriers to the development of the Polish banking system in the 1990’s and to the increasing integration of the household sector. Journal of Interdisciplinary Economics, 3, 157-182.
 
parallax background

Program wyborczy

Mój program – „Uniwersytet 2.1 – Uniwersytet Warszawski wobec wyzwań XXI wieku” koncentruje się wokół realizacji następujących celów strategicznych:
 1. Intensyfikacja i podniesienie jakości badań na Uniwersytecie Warszawskim.
 2. Poprawa pozycji międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego – badawczej i dydaktycznej.
 3. Wdrożenie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym.
 4. Zwiększenie i dywersyfikacja przychodów Uniwersytetu Warszawskiego, poprawa efektywności wykorzystania przychodów i aktywów rzeczowych oraz wzrost zarobków pracowników.
 5. Wspieranie rozwoju pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Zrównoważony rozwój Uniwersytetu Warszawskiego przy intensyfikacji wykorzystania Planu Wieloletniego Rozwoju.
 7. Poprawa sytuacji absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego na rynku pracy.
parallax background

Program wyborczy

Mój program – „Uniwersytet 2.1 – Uniwersytet Warszawski wobec wyzwań XXI wieku” koncentruje się wokół realizacji następujących celów strategicznych:

 1. Intensyfikacja i podniesienie jakości badań na Uniwersytecie Warszawskim.
 2. Poprawa pozycji międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego – badawczej i dydaktycznej.
 3. Wdrożenie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym.
 4. Zwiększenie i dywersyfikacja przychodów Uniwersytetu Warszawskiego, poprawa efektywności wykorzystania przychodów i aktywów rzeczowych oraz wzrost zarobków pracowników.
 5. Wspieranie rozwoju pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Zrównoważony rozwój Uniwersytetu Warszawskiego przy intensyfikacji wykorzystania Planu Wieloletniego Rozwoju.
 7. Poprawa sytuacji absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego na rynku pracy.

1.

Intensyfikacja i podniesienie jakości badań na Uniwersytecie Warszawskim

 

Uważam, że obecnie najważniejsze sprawy dla badań naukowych na UW to: ułatwienie badaczom zdobywania i realizacji grantów, strategiczna modernizacja infrastruktury oraz wsparcie wydawnictw UW w poszerzaniu zasięgu międzynarodowego. Rektor musi być oparciem i podejmować działania, które pozwolą potęgować korzyści Uniwersytetu mierzone rozwojem zespołów badawczych, tematów badań i liczby publikacji w prestiżowych czasopismach.

 

Cele szczegółowe:

 • Doskonalenie wewnętrznego systemu grantowego, wzmocnienie obsługi badań w Centrali i na Wydziałach, wspieranie publikacji międzynarodowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego poprzez system nagród wewnętrznych, rektorskich i dziekańskich.
 • Zwiększenie poziomu interdyscyplinarności badań stosowanych.
 • Pomoc w pozyskiwaniu partnerów i środków w celu tworzenia międzynarodowych grup badawczych.
 • Przegląd, rozwój i optymalizacja wykorzystania zaplecza badawczego w postaci infrastruktury badawczej przy zachowaniu integralności jednostek.
 • Wsparcie w tworzeniu sieci czasopism o zasięgu międzynarodowym (wraz z uzyskaniem możliwie najwyższego impact factor- IF).
 • Wsparcie wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (i ich digitalizacja).
 • Wspieranie jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych.

2.

Poprawa pozycji międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego – badawczej i dydaktycznej

 

Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią w Polsce i jedną z najlepszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Moim priorytetem jako Rektora będzie dbanie o systematyczne podnoszenie rangi UW. Po wejściu w życie Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Uniwersytet wymaga modernizacji zarządzania. Zmiany mają umożliwić podniesienie kategorii dyscyplin, zwiększenie wymiany międzynarodowej kadry i studentów, podniesienie pozycji Uniwersytetu w międzynarodowych rankingach.

 

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie pozycji lidera w badaniach naukowych i dydaktyce w Polsce. Poprawa pozycji w regionie i w świecie m. in. poprzez tworzenie i przystępowanie do międzynarodowych grup badawczych.
 • Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia kadry i wspólnoty studenckiej.
 • Zwiększenie liczby akredytacji programów i Wydziałów.
 • Uniwersytet jako atrakcyjny partner dla najlepszych uczelni i instytucji badawczych w Europie i na świecie.
 • Podwyższenie, docelowo, wszystkich dyscyplin naukowych Uniwersytetu do kategorii A, A+ .

3.

Wdrożenie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym

 

Otoczenie gospodarcze i społeczne otwiera nie tylko możliwości pozyskania środków finansowych, ale i zbudowania partnerstwa, w którym razem łatwiej odpowiadać na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Relacje z otoczeniem budować należy w każdy możliwy sposób, zaczynając od usprawnienia procedur transferu technologii i intensyfikacji współpracy z absolwentami, z których wielu, ze względu na pozycję w firmach, administracji państwowej i europejskiej stanowi niezastąpiony zasób. Razem jesteśmy w stanie wprowadzić Uniwersytet do czołówki rankingów.

 

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie roli UW jako atrakcyjnego partnera dla uczelni krajowych, zagranicznych, biznesu i administracji publicznej oraz pożądanego kooperanta dla instytucji UE.
 • Budowa i rozwój sieci partnerów naukowych i biznesowych.
 • Realizacja programów zwiększenia i dywersyfikacji przychodów dla UW oraz dla jego pracowników dzięki współpracy z otoczeniem.
 • Dynamizacja kontaktów z absolwentami UW funkcjonującymi w administracji publicznej i otoczeniu gospodarczym.

4.

Zwiększenie i dywersyfikacja przychodów Uniwersytetu Warszawskiego, poprawa efektywności wykorzystania przychodów i aktywów rzeczowych oraz wzrost zarobków pracowników.

 

Niestabilna sytuacja gospodarcza, a także zmiany w zasadach wspomagania nauki wymagają dywersyfikacji przychodów zapewniającej stabilność prowadzenia badań, działań dydaktycznych, a także inwestowania w infrastrukturę. Znaczny potencjał pracowników UW sprawia, że pozyskiwanie grantów NCN, NCBR czy UE zawsze będzie realne, zwłaszcza przy odpowiednim wsparciu organizacyjnym. Same granty i subwencje mogą jednak nie wystarczyć do zapewnienia dynamicznego rozwoju i poprawy sytuacji materialnej pracowników, a im więcej elastycznych środków finansowych, tym więcej możliwości przekuwania świetnych pomysłów w pierwszorzędne projekty. Konieczne jest zatem znalezienie nowych źródeł finansowania, by uniezależnić Uniwersytet od jednego strumienia finansowego, co pozwoli na zrównoważony rozwój i - docelowo - na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego. Wspomniana już poprawa współpracy z otoczeniem gospodarczym i pozyskanie strategicznych partnerów to jeden z czynników mających wpływ na zwiększenie i dywersyfikację dochodów.

 

Cele szczegółowe:

 • Poprawa realokacji oraz zwiększenie efektywności wykorzystywania posiadanych środków finansowych oraz aktywów rzeczowych.
 • Zwiększenie liczby projektów zamawianych i realizowanych z partnerami zewnętrznymi.
 • Rozwój badań stosowanych jako bazy do stabilizacji finansowej UW.
 • Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania Uniwersytetu, w tym środków prywatnych.
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania.
 • Udział finansowy pracowników w projektach komercyjnych typu start-up powstających na UW.

5.

Wspieranie rozwoju pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Uniwersytet jest instytucją publiczną i jako taki jest finansowany także ze źródeł państwowych. Jednak nie można ograniczać jego rozwoju nie korzystając ze wszystkich prawnie dozwolonych możliwości związanych z pozyskiwaniem środków i sposobami ich wydatkowania. Nie można zaniedbać zrównoważonego rozwoju badań i dydaktyki, do którego konieczne jest upowszechnienie komercjalizacji wyników badań, tworzenie start-upów i popularyzowanie postawy pro-przedsiębiorczej. Środki wpływające do budżetu Uniwersytetu z działania komercjalizacji, inkubatorów przedsiębiorczości i UoW Venture Capital Fund będą wykorzystane dla wszechstronnego wsparcia wszystkich pracowników Uczelni - zarówno badaczy, jak i administracji, bez której sukces tych pierwszych, a więc całej Uczelni, nie byłby możliwy.

 

Cele szczegółowe:

 • Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa socjalnego pracowników UW (opieka zdrowotna, przedszkola, żłobki, mieszkalnictwo, domy studenckie, infrastruktura sportowa i kulturalna, hala widowiskowo-sportowa, ośrodki wypoczynkowe, dom seniora).
 • Przygotowanie przejrzystych ścieżek rozwoju zawodowego połączonych z awansem finansowym.
 • Inwestowanie w kapitał intelektualny pracowników, w tym pracowników administracji połączone z awansem zawodowym.
 • Wzmocnienie pozycji i roli doktorantów i studentów - w szczególności poprzez wspieranie rozwoju kół naukowych, zwiększenie udziału doktorantów i studentów ostatnich lat studiów w badaniach; pomoc w publikowaniu rezultatu badań.
 • Zwiększenie roli komercjalizacji wyników badań połączone z partycypacją pracowników.
 • Wsparcie organizacyjne staży i praktyk dla studentów oraz doktorantów.
 • Aktywizacja postaw proprzedsiębiorczych (UoW Venture Capital Fund, start-upy, inkubatory przedsiębiorczości).
 • Zwiększenie liczby projektów realizowanych z partnerami zewnętrznymi.

6.

Zrównoważony rozwój Uniwersytetu Warszawskiego przy intensyfikacji wykorzystania Planu Wieloletniego Rozwoju

 

Przyszłość UW to odpowiedzialne zarządzanie i rozwój jego zasobów. Wymaga to wzmocnienia jednostek uczelni, każdego jej filaru, poprzez zintegrowane planowanie, rozważne inwestycje, w tym z wykorzystaniem bezpiecznych dla środowiska zasad (green building, budownictwo pasywne), powszechny system informacji dla pracowników o UW, umożliwiający współdzielenie zasobów na korzystnych dla każdego zasadach. Chciałbym by Uniwersytet był liderem w kształtowaniu świadomości ekologicznej, umiejętnie wykorzystywał możliwości, np. Programu Wieloletniego Rozwoju, zapewniając rozwój i bezpieczeństwo pracownikom.

 

Cele szczegółowe:

 • Współdzielenie i racjonalne wykorzystanie zasobów UW.
 • Unowocześnienie i usprawnienie procesów zarządczych na UW.
 • Stworzenie Smart University - inteligentne, proekologiczne rozwiązania w zakresie użytkowania zasobów, w tym infrastruktury, energii i elementów majątku ruchomego.
 • Intensyfikacja wykorzystania środków finansowych w ramach Programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
 • Równomierny rozwój podstawowych filarów Uniwersytetu (kapitału ludzkiego, badań naukowych, dydaktyki, Wydziałów i innych jednostek pozawydziałowych, administracji, systemu bibliotecznego, kwestury, infrastruktury i bazy materialnej, bazy socjalnej, kulturalno-sportowej).
 • Nasz Uniwersytet powinien stać się liderem w kształtowaniu świadomości ekologicznej i klimatycznej.
 • Implementacja sharing economy w wykorzystaniu zasobów Uniwersytetu.
 • Unowocześnienie i usprawnienie procesów zarządczych na Uniwersytecie.

7.

Poprawa sytuacji absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego na rynku pracy

 

Gospodarka ewoluuje w bardzo szybkim tempie, a z nią rynek pracy. W ciągu trzech do pięciu lat, a więc w okresie, w którym student pozostaje w murach Uczelni, zapotrzebowanie na specjalistów zmienia się nawet kilkakrotnie. Powstają nowe zawody - także takie, do których trudno się przygotować poprzez edukację formalną – i nowe możliwości zarobkowania. Przed absolwentami otwierają się ogromne możliwości, a Uczelnia musi im asystować w przygotowaniu się do ich wykorzystania. Uniwersytet jest odpowiedzialny za wszechstronne przygotowanie absolwentów poprzez dostarczenie im zarówno wiedzy, kompetencji językowych, jak i narzędzi analitycznych na najwyższym poziomie. Odpowiedzialny jest także za wyposażenie studentów w cenione na świecie dyplomy, które będą biletem do satysfakcjonującej i dobrze opłacanej pracy.

 

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej dyplomów UW m. in. przez upowszechnienie akredytacji Wydziałów i kierunków studiów.
 • Stworzenie hubów przedsiębiorczości, aktywizacja postaw pro-przedsiębiorczych wśród absolwentów.
 • Wzmocnienie i lepsze wykorzystanie istniejących, a także nowych Biur Karier.
 • Wspieranie absolwentów UW na rynku pracy krajowym i międzynarodowym przez wypracowanie efektywnych modeli współpracy z pracodawcami.
 • Realizacja większej liczby programów międzynarodowych kończących się podwójnymi dyplomami.
 • Dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku i standardów światowych.
 • Zwiększenie liczby Wydziałów prowadzących dydaktykę z programami w języku obcym i akredytacjami międzynarodowymi.
 • Zacieśnienie i upowszechnienie więzi absolwentów z Uniwersytetem.
 • Promocja inicjatyw biznesowych absolwentów UW – Konkurs Przedsiębiorca Roku UW.
 • Rozwój kompetencji społecznych oraz uzupełnienie, zmiana i rozwój kwalifikacji nabytych przez absolwenta UW poprzez rozszerzenie oferty studiów podyplomowych i szkoleń na Uniwersytecie.

Informacja wyborcza


List do Elektorów - skrócony program wyborczy z dnia 25.05.2020 r.
Szanowni Państwo Elektorzy,

Panie i Panowie,


W czerwcu wybierzecie Państwo Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kolejną kadencję. Chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z moją wizją rozwoju Uniwersytetu, mając nadzieję, że zdecydują się Państwo ją poprzeć. W wyborach indykacyjnych okazali mi Państwo duże zaufanie, które było, jest i będzie dla mnie zobowiązaniem do nieustannej pracy na rzecz Uniwersytetu niezależnie od decyzji, którą podejmą Państwo w czerwcu. W tym liście chciałbym przedstawić Państwu zarys moich propozycji, skrót pełnego programu i dokumentu, który składam do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Uniwersytet Warszawski czerpie siłę ze swej różnorodności i tworzy przestrzeń dla twórczego, naukowego rozwoju z pożytkiem dla naszego kraju, i szerzej dla rozwoju ludzkości. To także społeczność, otwarta i polifoniczna, którą tworzą wspaniali, zaangażowani ludzie: pracownicy naukowi i dydaktycy, pracownicy administracji, studenci i doktoranci. Jestem członkiem tej wspaniałej społeczności od 1984, na Uniwersytecie przechodziłem kolejne szczeble akademickiej kariery, zwieńczonej uzyskaniem w 2002 roku tytułu profesora. Na UW prowadziłem badania, tworzyłem prace nagradzane przez Ministra Edukacji Narodowej, kierowałem grantem w ramach 5 PR UE i innymi projektami badawczymi. Dzięki otwartemu i sprzyjającemu rozwojowi środowisku mogłem odbyć szereg staży w renomowanych uczelniach światowych, a obecnie współpracuję z wieloma w charakterze promotora prac doktorskich czy wykładowcy (np. University of Cambridge) i zasiadam w prestiżowych gremiach naukowych. Na Uniwersytecie także, dzięki zaufaniu Koleżanek i Kolegów, miałem okazję rozwinąć swoje kompetencje z zakresu zarządzania i budowania relacji z otoczeniem instytucjonalnym i gospodarczym. Wszystkie te doświadczenia będę wykorzystywał dla dobra i rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby Uniwersytet Warszawski mógł sprostać wyzwaniom współczesnego świata, konieczne jest połączenie wizji z umiejętnością adekwatnych odpowiedzi na pojawiające się nowe możliwości i zagrożenia z umiejętnością zarządzania także w trudnych momentach. Od kilku miesięcy obserwujemy jedno z takich zagrożeń, pandemię, która bez wątpienia przyczyni się do zmiany sytuacji społecznej i ekonomicznej w najbliższych latach. Będą to lata wymagające jeszcze większej konsekwencji i zaangażowania dla zapewnienia Uniwersytetowi stabilizacji funkcjonowania i dobrych perspektyw rozwoju. Jestem przekonany, że społeczność uczelni podoła tym wyzwaniom, a jeśli w demokratycznych wyborach uznają Państwo, że zasługuję na to, by pełnić funkcję Rektora, zrobię wszystko, by takie działania ułatwić i wesprzeć tak, by czas kryzysu był dla nas, mimo wszystko, czasem rozwoju.

Uniwersytet Warszawski postrzegam jako demokratyczną wspólnotę, czemu dałem wyraz w dyskusjach dotyczących Statutu, które miały miejsce w 2019 roku. Uważam, że ta wspólnota potrzebuje pogłębionej wzajemnej współpracy i solidarności tak, aby każdy jej członek mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Współpracy nawet - a może szczególnie - w czasach społecznego dystansu i izolacji. Praca na Uniwersytecie Warszawskim powinna być dla nas jeszcze większym źródłem dumy i satysfakcji niezależnie od tego, jaką rolę pełnimy: badacza, dydaktyka, doktoranta, studenta, pracownika administracji, czy wsparcia technicznego.

W zarządzaniu Uniwersytetem chciałbym kierować się siedmioma priorytetami, których realizacja wymaga nie tylko wsparcia wewnętrznej współpracy, ale także zapewnienia wszystkim członkom społeczności odpowiednich warunków do pracy i rozwoju. Proponowane działania oparte muszą być zatem także na programie zwiększenia i dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez rozwój współpracy z otoczeniem instytucjonalnym oraz gospodarczym Uniwersytetu.

1. Intensyfikacja i podniesienie jakości badań na Uniwersytecie

Rektor powinien zadbać o to, by Uniwersytet jako uczelnia badawcza jeszcze sprawniej wspomagał badaczy w zdobywaniu i prowadzeniu grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, co wymaga ułatwiania nieustannej współpracy badaczy i pracowników administracyjnych, a także wzmocnienia kooperujących jednostek wewnętrznych. Konieczne jest także wzbogacenie systemu grantów wewnętrznych. Granty wewnętrzne są szczególnie ważne w tych dyscyplinach, w których efekty działalności naukowej pracowników są, z różnych względów, zróżnicowane; musimy zatroszczyć się o to, by każdy pracownik miał możliwość prowadzenia badań i poprawy swoich osiągnięć publikacyjnych. Niemniej ważna jest odpowiedzialność za strategiczną modernizację infrastruktury, jej uzupełnianie tam, gdzie to niezbędne i współdzielenie tam, gdzie możliwe. Pomoc w rozpowszechnieniu badań to kolejne wyzwanie, które chciałbym podjąć: zapewnienie pomocy w przygotowywaniu publikacji, wsparcie uczestnictwa w kluczowych dla dyscyplin konferencjach, a także wsparcie wydawnictw UW w poszerzaniu zasięgu międzynarodowego. Wszystkie moje działania służyć będą wzmocnieniu pozycji dyscyplin i uzyskiwaniu przez nie co najmniej kategorii A w kolejnych ocenach parametrycznych.

2. Poprawa pozycji międzynarodowej Uniwersytetu – badawczej i dydaktycznej

Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią w Polsce i jedną z najlepszych w Europie Środkowo- Wschodniej. Moim priorytetem jako Rektora będzie dbanie o regularne podnoszenie rangi UW i jego pozycji w prestiżowych rankingach i odwrócenie niekorzystnej tendencji spadkowej z ostatnich lat. Wzmocnienie pozycji międzynarodowej gwarantuje utrzymanie dotychczasowych ważnych relacji, a także pozyskiwanie nowych, najwyższej międzynarodowej klasy partnerów do wspólnych badań i wymiany studenckiej. Realna współpraca badawcza i dydaktyczna z dobrymi partnerami pozwoli na dalsze umocnienie pozycji międzynarodowej. Właśnie takie wzajemnie wzmacniające sprzężenie będę chciał uzyskać podczas swojej kadencji dzięki odpowiedniemu wzmocnieniu jednostek odpowiedzialnych za internacjonalizację, a także przeznaczeniu na ten cel środków dopasowanych do realizacji priorytetowych zadań.

3. Wdrożenie współpracy Uniwersytetu z otoczeniem

Będę dbał o to, by UW bardziej otworzył się na otoczenie gospodarcze, które jest konieczne dla zwiększenia wpływu Uczelni na otoczenie, a także dla zbudowania możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na rozwój. Współpraca Uniwersytetu z partnerami musi przebiegać łatwo i sprawnie, z zachowaniem jednakże wszelkich standardów niezależności działalności badawczej. Zapewnię usprawnienie istniejących procedur transferu technologii, doprowadzę do lepszej prezentacji możliwości UW w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi, ułatwię komercjalizację wyników badań, a także wzmocnię współpracę z absolwentami, z których wielu zajmuje kluczowe stanowiska w biznesie, administracji i organizacjach trzeciego sektora. Razem z partnerami gospodarczymi i absolwentami łatwiej jest wprowadzić Uniwersytet na czołówki rankingów - nie tylko Europy, ale i świata.

4. Zwiększenie i dywersyfikacja przychodów Uniwersytetu, poprawa efektywności wykorzystania przychodów i aktywów rzeczowych oraz wzrost zarobków pracowników

Niestabilna sytuacja gospodarcza, a także zmiany w zasadach wspomagania nauki przez UE powodują, że jako Rektor będę poszukiwał możliwości dywersyfikacji przychodów zapewniającej stabilność prowadzenia badań, działań dydaktycznych a także inwestowania w infrastrukturę na Uniwersytecie. Znaczny i w dużej mierze niewykorzystany potencjał pracowników UW sprawia, że w mojej opinii pozyskiwanie grantów NCN, NCBR, czy UE zawsze będzie realne, zwłaszcza przy odpowiednim wsparciu organizacyjnym. Same granty i subwencje mogą jednak nie wystarczyć do zapewnienia dynamicznego rozwoju i poprawy sytuacji materialnej pracowników, a im więcej elastycznych środków finansowych, tym więcej możliwości przekuwania świetnych pomysłów na pierwszorzędne projekty. Wspomniana wyżej poprawa współpracy z otoczeniem gospodarczym i pozyskanie strategicznych partnerów to jeden z czynników mających wpływ na zwiększenie i dywersyfikację dochodów.

5. Wspieranie rozwoju pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu

Moim celem jako Rektora będzie zapewnienie wszechstronnego wsparcia członkom społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Stabilizacja zatrudnienia, perspektywy awansu, satysfakcjonujący poziom wynagrodzeń, a w konsekwencji ich wzrost wymaga odpowiedniego, długookresowego planowania, a także aktywnego pozyskiwania środków zewnętrznych. Są takie możliwości i ja zadbam by je wykorzystać. Uważam, że należy opracować system zachęt, które pozwolą pracownikom naukowym, dydaktykom, pracownikom administracyjnym i technicznym, a także studentom i doktorantom angażować się w nowe, korzystne dla rozwoju UW projekty. Inicjatywa musi zostać wsparta tak, by nie wyparła jej nadmierna biurokracja, która w niektórych obszarach może wydawać się obecnie uciążliwa: administracji nie pozwala się skupić na meritum spraw, a pracownikom naukowym wydłuża czas potrzebny na realizację nowych projektów. Dbając o przestrzeganie przepisów i jasne zasady zapewnię możliwie dużą elastyczność i swobodę działania, zadbam o uproszczenie tych procedur, które są nadmiernie rozbudowane.

6. Zrównoważony rozwój Uniwersytetu przy intensyfikacji wykorzystania Planu Wieloletniego Rozwoju

Przyszłość UW to odpowiedzialne zarządzanie i rozwój jego zasobów. Wymaga to wzmocnienia jednostek uczelni, każdego jej filaru, poprzez zintegrowane planowanie, rozważne inwestycje, w tym z wykorzystaniem bezpiecznych dla środowiska zasad (green building, budownictwo pasywne), powszechny system informacji dla pracowników o UW, umożliwiający współdzielenie zasobów na korzystnych dla każdego zasadach. Chciałbym by Uniwersytet był liderem w kształtowaniu świadomości ekologicznej, umiejętnie wykorzystywał możliwości, np. Programu Wieloletniego Rozwoju, zapewniając rozwój i bezpieczeństwo pracownikom.

7. Poprawa sytuacji absolwentów Uniwersytetu na rynku pracy

Ewolucja społeczeństwa i gospodarki wymusza elastyczne i otwarte podejście do kształcenia tak, by absolwenci wszystkich kierunków z łatwością odnajdywali się poza murami uczelni. Powstają nowe zawody - także takie, do których trudno się przygotować poprzez edukację formalną – i nowe możliwości zarobkowania. Przed absolwentami otwierają się ogromne możliwości, a jako Rektor zadbam, by uczelnia pomagała w przygotowaniu do ich wykorzystania. Uważam, że Uniwersytet jest odpowiedzialny nie tylko za wszechstronne przygotowanie absolwentów poprzez dostarczenie im zarówno wiedzy, kompetencji językowych, jak i narzędzi analitycznych na najwyższym poziomie, ale także za wyposażenie studentów w cenione na świecie dyplomy, które będą biletem do satysfakcjonującej i dobrze opłacanej pracy.

Mam nadzieję, że będzie mi dane, przy Państwa współpracy, zrealizować te zamierzenia. Dziękuję za lekturę i zachęcam Państwa również do zapoznania się z bardziej rozbudowanymi wersjami mojego programu, w których przedstawiam szczegółowe cele, a także konkretne drogi ich realizacji!


Warszawa, maj 2020

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak.
Dziekan Wydziału Zarządzania UW


List do społeczności akademickiej z 30.03.2020r.
Szanowni Państwo,

Mija kolejny tydzień nadzwyczajnej sytuacji, z jaką nieoczekiwanie przychodzi nam się zmagać.

Mam nadzieję, że udało się Państwu choć trochę przyzwyczaić do nowych, ciężkich warunków pracy i nauki w okresie, w którym wszyscy solidarnie: wykładowcy, administracja i studenci uczymy się funkcjonować w zmienionej rzeczywistości. Wiem, że każdy dzień przynosi nowe, smutne wieści i nowe strapienia dla każdego z nas.

Licząc na to, że po tym najtrudniejszym czasie nagłych zmian macie Państwo choć chwilę czasu, chciałbym zaproponować podzielenie się troskami nie tylko bieżącymi, ale również tymi o najbliższą i nieco dalszą przyszłość. Chciałbym móc być z Państwem, by choć trochę dzielić zmartwienia i bolączki oraz wyzwania, jakie stawia przed nami każdy dzień. Rozumiejąc powagę sytuacji i Państwa ograniczenia czasowe, chciałbym zaproponować zróżnicowane formy rozmów i dialogu: od najmniej angażującej czas możliwości zadawania pytań w ramach formularza na mojej stronie alojzynowak.pl poprzez krótkie filmy, które będą się na niej regularnie pojawiały oraz czaty internetowe i mój Twitter @AlojzyZNowak. To przy jego pomocy będę także Państwa informował na bieżąco o publikacji kolejnych moich wideokomentarzy. Na mojej stronie, w zakładce „Wybory 2020” znajdziecie Państwo program wyborczy, a w zakładce „Pytania i odpowiedzi” - najczęściej zadawane pytania, za które jestem bardzo wdzięczny. Zapraszam także serdecznie do obejrzenia wideorealizacji podsumowującej pierwszych kilka tygodni działania naszej Wspólnoty w nadzwyczajnym trybie, w nadzwyczajnych czasach.

Szanowni Państwo, w tych trudnych chwilach nie jest łatwo dyskutować o przyszłości. Myślę, że teraz - gdy wszystkie wcześniejsze plany, programy i strategie będą podlegały zmianom wynikającym z nowych, szczególnych potrzeb całej naszej Wspólnoty - jest to szczególnie ważne. Mam nadzieję, że razem znajdziemy czas na dyskusję i na przygotowanie rozwiązań, których propozycje chciałbym Państwu przedstawić.

Pragnę Państwu raz jeszcze podziękować za cierpliwość, elastyczność, wyrozumiałość oraz zapał do ciężkiej i mądrej pracy. Chciałbym też życzyć Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i tego, byśmy wszyscy wkrótce spotkali się w murach naszej Alma Mater.

Serdecznie pozdrawiam,

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak.
Dziekan Wydziału Zarządzania UW

List do społeczności akademickiej
Szanowni Państwo,

ruszyły zajęcia zdalne na Uniwersytecie Warszawskim, w tym na Wydziale Zarządzania. Należy być bardzo wdzięcznym wykładowcom, obsłudze technicznej i studentom, za duży wysiłek, solidarność, odpowiedzialność i cierpliwość. Nie wszystko i nie zawsze wychodzi idealnie. Sam wiem, jak trudno jest stworzyć zajęcia w takim trybie, które będą realizowały przedmiotowe i programowe cele kształcenia. Tu nie jest ważna forma, ale treść i zapewnienie interakcji ze studentami. Również z tymi, którzy nie posiadają wystarczająco dobrej infrastruktury informatycznej.

Dobrze prowadzone zajęcia zdalne są znacznie bardziej wymagające dla wykładowców i studentów, niż te w salach. Tylko dalekie niezrozumienie zasad pracy zdalnej pozwala myśleć, ze wykładowcy i studenci są na wakacjach. Jest jeszcze jeden aspekt, który będzie coraz bardziej widoczny w najbliższych dniach. Do wykorzystania internetu należy podejść odpowiedzialnie, rozumiejąc ograniczenia techniczne infrastruktury w tych szczególnie trudnych czasach, gdy państwo, społeczeństwo, gospodarka musi nie tylko po nią sięgać, ale na niej opierać swoje funkcjonowanie. Już dziś w wielu krajach nakazuje się platformom streamingowym ograniczenia techniczne parametrów transmisji. Nie jest to przypadkowe. Szczególne warunki wymuszają na nas nie tylko elastyczność, ale przede wszystkim odpowiedzialność i wyobraźnię.

Dziękuję studentom za spokój, wyrozumiałość i podjęcie trudu pracy w reżimie zajęć zdalnych. Z jednej strony to wymaga więcej indywidualnej pracy, a z drugiej w tym zakresie przybliża nasz model edukacji do standardów światowych.

Wiem, że tęsknicie za zajęciami i wiem, ze Wasi prowadzący też tęsknią. Podstawą studiów jest dyskusja, czyli interakcja, której teraz nam wszystkim bardzo brakuje.

Raz jeszcze pragnę wszystkim pracownikom Wydziału Zarządzania oraz tym, którym dobro UW leży na sercu i każdemu z osobna, serdecznie i z ukłonem podziękować za to, że tak mądrze, odpowiedzialnie i efektywnie dostosowaliście się Państwo do obecnej "wirusowej" sytuacji. Dziękuję za podjęcie ogromnego wysiłku dostosowania zajęć do zdalnego nauczania. Może jeszcze nie wszystko super wychodzi, ale jest coraz lepiej. Dziękuję także za to, że sobie wzajemnie pomagacie.

Raz jeszcze dziękuję studentom za spokój, wyrozumiałość i podjęcie trudu pracy w reżimie zajęć zdalnych.

Dziękuję Ośrodkowi Komputerowemu za wspieranie wszystkich czynności z tym związanych. Dziękuję Koleżankom i Kolegom z sekretariatów, administracji wydziałowej i biblioteki za ich dzielne i prawidłowe utrzymywanie ciągłości pracy Wydziału. Wiem, że razem damy radę i pomimo specjalnych warunków osiągniemy zakładane cele edukacyjne, tak na Wydziale Zarządzania, jak i na całym Uniwersytecie Warszawskim. Życzę Wam wszystkim przede wszystkim dużo zdrowia i byśmy spotkali się rychło w murach naszej Uczelni.

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak Dziekan Wydziału Zarządzania

Wyjaśnienia Gazety Wyborczej
W dniu 21.03.2020 Gazeta Wyborcza w wyniku ugody opublikowała wyjaśnienia do swojego artykułu z dnia 22.01.2020 r., zawierającego nieprawdziwe treści dotyczące mojej osoby.
List do Elektorów

Warszawa, 13 marca 2020 r.
Szanowni Państwo,

Pozwalam sobie niepokoić Państwa w tym trudnym dla nas wszystkich okresie z powodu pojawienia się na kontach mailowych niepokojących wiadomości podpisanych moim nazwiskiem i stanowiskiem dziekana. Nie znam ani skali zjawiska (z dużej liczby telefonów w dniu wczorajszym można wnioskować, że była ona znacząca) ani wszystkich dystrybuowanych tą drogą treści. Pochodzą one z adresu mailowego anowak.wz.uw.edu.pl@gmail.com, który jest bardzo podobny do mojego anowak@wz.uw.edu.pl. Nie są to jednak moje wiadomości, podobnie jak adres, z którego je Państwo otrzymujecie.

To klasyczny przykład podszywania się pod cudzą tożsamość. W zwykłych warunkach zapewne nie zwracałbym na to uwagi, ale dziś, w trakcie procesu wyborczego na UW, w którym biorę udział jako kandydat na Rektora naszego Uniwersytetu, muszę podjąć odpowiednie kroki. Pierwszy to poinformowanie Państwa o zaistniałej sytuacji byście nie byli podmiotami celowej dezinformacji. Kolejny to poinformowanie odnośnych władz o zdarzeniu. Tym bardziej, że może to być kolejna próba manipulacji dotycząca mojej osoby, odkąd ogłosiłem decyzję o kandydowaniu. Wbrew rozsiewanym plotkom nie jestem zaangażowany w takie działania, bo jestem ich zdecydowanym przeciwnikiem. Nie zamierzam także wykorzystywać działań wymierzonych w moją osobę, by przedstawić siebie w korzystniejszym świetle. Mam nadzieję, że nie traktujecie Państwo tego typu plotek poważnie.

W tej sytuacji - dla pewności, że korespondencja pochodzi ode mnie- pozwolę sobie kierować do Państwa maile z adresów wydziałowych: wz@wz.uw.edu.pl lub dean@wz.uw.edu.pl oraz wykorzystywać do komunikacji stronę internetową alojzynowak.pl i konto tweeterowe @AlojzyZNowak.

Z
a związane z powyższym wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam i życzę dobrego weekendu.


Alojzy Z. Nowak
List do Elektorów

Warszawa, 5 marca 2020 r.
Szanowni Państwo Elektorzy,

Niech będzie mi wolno podziękować Państwu za zaufanie i wsparcie mojej kandydatury na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Tak silny głos, jaki oddaliście Państwo w imieniu całej Wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego, jest przede wszystkim dowodem nadziei związanej z nowym Rektorem i władzami Uczelni. Silne poparcie, jakie otrzymałem od Państwa, dowodzi, że potrafimy myśleć szerzej niż przez pryzmat wąskich interesów grupowych, dyscyplin czy wydziałów i innych jednostek UW. Państwa mocny głos jest dla mnie szczególnym zobowiązaniem. Zobowiązaniem, którego nie zawiodę.

Wierzę, że tak wiele otrzymanych głosów jest wynikiem tego, że Państwo mnie znacie lub mogliście poznać w trakcie spotkań i dotychczasowej kampanii informacyjnej dotyczącej mojej osoby, tego, że starałem skupiać się na mojej wizji naszego Uniwersytetu, pomysłach na Jego przyszłość, ale też na rozwiązaniu bieżących bolączek, jakie trapią naszą Wspólnotę. Państwa głos jest również wyrazem poparcia Wspólnoty Akademickiej dla kampanii prowadzonej w sposób merytoryczny, uczciwy, skupionej na programie dla UW, stanowczo odrzucającej personalne ataki na któregokolwiek z kandydatów.

Obiecuję, że moją kampanię informacyjną będę kontynuował w duchu poszanowania dla Naszej Wspólnoty, jej tradycji oraz szacunku dla moich kontrkandydatów, którym chciałem jednocześnie pogratulować. Liczę z ich strony na podobne działania w podobnym duchu. Wielość kandydatów to różnorodność spojrzenia na przyszłość naszej Uczelni, lepsze zrozumienie jej potrzeb, ale przede wszystkim potrzeb wszystkich środowisk, które ją tworzą. Nowy Rektor będzie musiał nie tylko zrozumieć potrzeby pracowników naukowych i dydaktycznych, administracji, studentów, doktorantów czy absolwentów, ale także specyfikę różnorodnych dyscyplin reprezentowanych na naszym Uniwersytecie. Będzie musiał umieć je pogodzić dla stabilności, bezpieczeństwa i w konsekwencji rozwoju naszej Alma Mater. Będzie musiał, umiejętnie wykorzystując zasoby, godzić tylko pozornie sprzeczne interesy. Naszym zasobem są ludzie i tradycje organizacyjne, w postaci wydziałów i innych jednostek, które Państwo reprezentujecie. Chciałbym aby te dwa filary: ludzie (pracownicy nauki i administracji, studenci i doktoranci) oraz wydziały i jednostki, których jesteście Państwo reprezentantami, kształtowały pozycję naszej uczelni w Polsce i na świecie oraz jej przyszłość.

W najbliższych dniach będę dzielił się z Państwem szczegółami mojego programu „Uniwersytet 2.1 – Uniwersytet Warszawski wobec wyzwań XXI wieku”. Jego prezentacji chciałbym poświęcić nadchodzące debaty i spotkania z Państwem.

Chciałbym Państwu raz jeszcze podziękować za udział w akcie demokratycznego wyłonienia kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i za głosy oddane na moją osobę. Mam nadzieję, że będę potrafił podtrzymać Państwa wsparcie i zaangażowanie oraz że będę również potrafił przekonać do siebie tych, którzy głosowali na naszych Kolegów. Wierzę, że na Państwa potencjał będę mógł liczyć w przyszłości.

Pozostaję z nadzieją na uczciwy, fair, konstruktywny, pełen dyskusji i debat na programy oraz pomysły okres wyborczy.

Z wyrazami szacunku

Prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Przedstawiam moją odpowiedz na „List otwarty do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie nadchodzących wyborów Rektora: Wyzwanie i odpowiedzialność”, skierowaną przeze mnie mailowo na ręce prof. S. Jackowskiego w dniu 23.02.2020 r.
Szanowny Panie Profesorze,

z uwagą zapoznałem się z ważnymi głosami naszej społeczności akademickiej, przedstawionymi w ramach cennej inicjatywy zorganizowanej przez Pana Profesora. Zdecydowana większość postulatów zasługuje na realizację przez przyszłego rektora UW, stanowi bowiem słuszną diagnozę obecnej sytuacji Uniwersytetu. Ich realizacja dawałaby szanse zarówno z jednej strony na podniesienie poziomu badan naukowych, poziomu dydaktyki, lepszego gospodarowania zasobami rzeczowo-finansowymi UW, a z drugiej strony szansę poprawy materialno-socjalnej pracowników naukowych, doktorantów, studentów i pracowników administracyjnych.

Jest mi jednocześnie miło poinformować Pana Profesora, że w najbliższych dniach ogłoszę swój program wyborczy, w którym odzwierciedlenie znajdzie większość podnoszonych przez Państwa postulatów.

Jestem też otwarty na wszelkie debaty i dyskusje, w trakcie których mógłbym przybliżyć szczegóły mojej wizji UW.

W dniu 24.02.2020 skierowałem na ręce Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Pana Piotra Sidorowicza list następującej treści:
Warszawa, dnia 2020-02-24
Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
Dziekan Wydziału Zarządzania UW

Marszałek Parlamentu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego
Pan Piotr SidorowiczSzanowny Panie Marszałku, Szanowni Parlamentarzyści,

Z całą pewnością Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego stoi przed najważniejszym wyborem, który ukształtuje pozycję naszej Uczelni w perspektywie kilku, a może nawet kilkunastu lat - przed wyborem nowych władz rektorskich. Nie jest także tajemnicą, że mam zamiar ubiegać się o funkcję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym jednak, żeby moja kandydatura wypływała z faktycznych potrzeb Społeczności Uniwersyteckiej, z oczekiwań i nadziei jakie pokłada się w osobie rektora.

Uniwersytet to wspólnota, której celem jest poznawanie i upowszechnianie prawdy w duchu szacunku dla ludzi, ich różnorodności i godności. To wspólnota studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych, a także absolwentów. Jako społeczność działamy w przekonaniu, że wiedza i umiejętności przekazywane na naszej Uczelni są prawdziwe i aktualne, a także pozwalają zrozumieć otaczający nas świat i zmiany w nim zachodzące. Wszyscy chcemy być dumnymi członkami Wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego, tak podczas studiów jak i później, krocząc swoją drogą życiową. Chcemy, żeby Uniwersytet był szansą dla młodych ludzi, a także znakiem rozpoznawczym, potwierdzeniem jakości odebranych nauk. W czasach dynamicznych zmian społecznych, postępującej globalizacji - także w wymiarze naukowym, możemy to osiągnąć tylko przez konkurowanie z najlepszymi. Bazując na doświadczeniu, które wyniosłem z wykładania na renomowanych uczelniach zagranicznych wiem, że jest to cel możliwy do zrealizowania. W pierwszej kolejności twierdzę jednak, że to studenci Uniwersytetu Warszawskiego z powodzeniem mogą konkurować ze studentami zagranicznymi. To właśnie Wy jesteście motorem, który może rozpędzić Uniwersytet Warszawski dając mu rozpoznawalność na arenie światowej, stając się jego wizytówką. To co już osiągnęliście na arenie krajowej, możecie przenieść na arenę ponadnarodową. Jedyne co potrzebujecie to możliwości, które musi zapewnić Wam sam Uniwersytet.

Jak Państwo wiecie byłem już Prorektorem UW, ale też przez wiele lat Prodziekanem i Dziekanem Wydziału Zarządzania UW, który po latach problemów, jest aktualnie powszechnie uznawany za jedną z najlepszych jednostek biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Potwierdzeniem tego faktu jest spełnienie zakładanego przeze mnie celu - powszechnej uznawalności dyplomu nie tylko w wymiarze formalnym, ale przede wszystkim faktycznym. W tym celu na WZ UW przeprowadzamy procesy akredytacji międzynarodowych, uzyskując już dwie AMBA i europejski EQUIS, a będąc poważnie zaawansowanym w obszarze akredytacji amerykańskiej AACSB. To właśnie jest przykład przepustki do globalnego świata biznesu, przykład szans, które Uczelnia powinna dać studentom i absolwentom. Chciałbym, aby wszyscy studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego mogli mieć w swoich specjalnościach taki właśnie komfort rozpoznawalności, a w konsekwencji podmiotowości na globalnym rynku pracy.

Pomimo tego, że magisterium uzyskałem w SGPiS to jednak wszystkie inne stopnie i tytuły uzyskałem na Uniwersytecie Warszawskim, który jest moją Alma Mater. Dzięki mojemu szerokiemu doświadczeniu w kraju i zagranicą, na uczelni, ale też w biznesie, potrafię zapewnić, by przyszłość naszej Uczelni rysowała się w jasnych barwach, by mogła ona z sukcesami konkurować z innymi ośrodkami naukowymi w wymiarze nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym.

Jako Parlamentarzyści jesteście Państwo najbardziej aktywnymi członkami społeczności studenckiej zaangażowanymi w życie Naszej Uczelni, ale także reprezentantami interesów najliczniejszego środowiska w całej Wspólnocie naszej Uczelni, środowiska studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Właśnie dlatego chciałbym podzielić się z Państwem moimi pomysłami inicjatyw i planami konkretnych działań na rzecz Naszej Uczelni, a środowiska studenckiego w szczególności. Wiem, że studenci są bardzo krytycznymi recenzentami, potrafią kreatywnie myśleć i dzielić się swoimi uwagami, pomysłami i potrzebami. Bardzo liczę na taką właśnie konstruktywną wymianę poglądów. Mam nadzieję, że moje plany spotkają się z Państwa przychylnością, a wasze koncepcje stanowić będą uzupełnienie i dopełnienie moich pomysłów.

Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Parlamentarzyści,
będę bardzo wdzięczny za możliwość spotkania się z Państwem w celu przedstawienia mojego programu, ale przede wszystkim podjęcia dyskusji o przyszłości Uniwersytetu Warszawskiego, która jest naszą wspólną przyszłością.

Łączę wyrazy szacunku oraz serdecznie pozdrawiam

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Media

Media


Listy poparcia.


.
List poparcia od Pani Prof. dr hab. Grażyny Firlit-Fesnak z dnia 10.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf z dnia 1.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pana Prof. dr. hab. Włodzimierza Lengauera z dnia 9.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pana Prof. dr. hab. Jacka Migasińskiego z dnia 5.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pani Prof. dr hab. Joanny Pijanowskiej z dnia 1.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pana Prof. dr. Haralda Sandera z dnia 10.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pana Prof. Patricka O'Sullivana, Ph.D. z dnia 13.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pani Prof. dr Ruth Taplin z dnia 12.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pana Prof. Earla C. Traynhama, Ph.D. z dnia 12.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pani Prof. dr hab. Grażyny Wieczorkowskiej-Wierzbińskiej z dnia 6.06.2020 r.

.


.
List poparcia od Pana Prof. dr. hab. Krzysztofa Woźniaka z dnia 25.05.2020 r.

Inne aktywności

Moja zawodowa aktywność koncentrowała się przede wszystkim na obszarze naukowym i uniwersyteckim. Jednak zawsze uważałem, że sprawy publiczne i gospodarcze naszego kraju powinny być przedmiotem zainteresowania i zaangażowania naukowców, mogących przyczyniać się do wzrostu gospodarczego państwa i rozwijania współpracy nauki z biznesem.
Pełniłem i nadal pełnię funkcje doradcze w obszarach istotnych społecznie i gospodarczo - byłem negocjatorem pokojowego rozwiązania problemu cypryjskiego, członkiem grupy refleksyjnej przy Komisji Europejskiej Team Europe 200, członkiem Grupy Euro-Atlantyckiej, negocjatorem umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie dla Warszawskiego Rynku Hurtowego SA. Pełniłem funkcje członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie GPW. Na przestrzeni lat byłem członkiem rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., EUROLOT S.A. W latach 2007-2011 pełniłem funkcję członka Rady Nadzorczej PKO BP S.A. Od roku 2011 zasiadam w Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz –od roku 2012- w Radzie Nadzorczej PZU S.A. W roku 2019 powołany zostałem do Rady Nadzorczej Banku Millenium S.A.
W latach 2004-2005 byłem członkiem Rady Ekonomicznej przy Ministrze Finansów, byłem w grupie doradców Premiera (w latach 2001-2002); w latach 1997-1999 pełniłem funkcję doradcy Ministra Rolnictwa , a obecnie – wraz z innymi polskimi ekonomistami m.in. prof. Witoldem Orłowskim i prof. Stanisławem Gomułką – jestem w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
Od kilkunastu lat przewodniczę Kapitule Kongresu Rynku Kapitałowego oraz Kapitule NBP na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie z zakresu ekonomii. Zasiadam w Kapitule Godła „Teraz Polska”.

Pełnię zaszczytną funkcję Prezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.

Inne aktywności

Moja zawodowa aktywność koncentrowała się przede wszystkim na obszarze naukowym i uniwersyteckim. Jednak zawsze uważałem, że sprawy publiczne i gospodarcze naszego kraju powinny być przedmiotem zainteresowania i zaangażowania naukowców, mogących przyczyniać się do wzrostu gospodarczego państwa i rozwijania współpracy nauki z biznesem.
Pełniłem i nadal pełnię funkcje doradcze w obszarach istotnych społecznie i gospodarczo - byłem negocjatorem pokojowego rozwiązania problemu cypryjskiego, członkiem grupy refleksyjnej przy Komisji Europejskiej Team Europe 200, członkiem Grupy Euro-Atlantyckiej, negocjatorem umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie dla Warszawskiego Rynku Hurtowego SA. Pełniłem funkcje członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie GPW. Na przestrzeni lat byłem członkiem rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., EUROLOT S.A. W latach 2007-2011 pełniłem funkcję członka Rady Nadzorczej PKO BP S.A. Od roku 2011 zasiadam w Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz –od roku 2012- w Radzie Nadzorczej PZU S.A. W roku 2019 powołany zostałem do Rady Nadzorczej Banku Millenium S.A.
W latach 2004-2005 byłem członkiem Rady Ekonomicznej przy Ministrze Finansów, byłem w grupie doradców Premiera (w latach 2001-2002); w latach 1997-1999 pełniłem funkcję doradcy Ministra Rolnictwa , a obecnie – wraz z innymi polskimi ekonomistami m.in. prof. Witoldem Orłowskim i prof. Stanisławem Gomułką – jestem w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
Od kilkunastu lat przewodniczę Kapitule Kongresu Rynku Kapitałowego oraz Kapitule NBP na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie z zakresu ekonomii. Zasiadam w Kapitule Godła „Teraz Polska”.

Pełnię zaszczytną funkcję Prezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.
parallax background
 

Sport w moim życiu

Sport w moim życiu obecny był od zawsze. Stanowił ważny element mojej aktywności życiowej i ukształtował mnie jako człowieka. Sport uczy bowiem wytrwałości, dyscypliny, konsekwencji w realizacji celów i marzeń, wpaja zasady gry fair play i uczciwej rywalizacji.
Byłem zawodnikiem Chemika Kędzierzyn, gdzie uprawiałem bieg na 400, 800 i 1500 metrów oraz na 3000 m z przeszkodami. Kilkakrotnie byłem uczestnikiem mistrzostw Polski, gdzie zdobywałem medale, biegałem także z sukcesami na zawodach międzynarodowych. W latach 80-tych, kiedy byłem studentem, wciąż uprawiałem tę dyscyplinę sportową.
Sport jest obecny w moim życiu również teraz – każdy dzień rozpoczynam treningiem w moim ulubionym Lesie Kabackim...
parallax background

Sport w moim życiu

Sport w moim życiu obecny był od zawsze. Stanowił ważny element mojej aktywności życiowej i ukształtował mnie jako człowieka. Sport uczy bowiem wytrwałości, dyscypliny, konsekwencji w realizacji celów i marzeń, wpaja zasady gry fair play i uczciwej rywalizacji.
Byłem zawodnikiem Chemika Kędzierzyn, gdzie uprawiałem bieg na 400, 800 i 1500 metrów oraz na 3000 m z przeszkodami. Kilkakrotnie byłem uczestnikiem mistrzostw Polski, gdzie zdobywałem medale, biegałem także z sukcesami na zawodach międzynarodowych. W latach 80-tych, kiedy byłem studentem, wciąż uprawiałem tę dyscyplinę sportową.
Sport jest obecny w moim życiu również teraz – każdy dzień rozpoczynam treningiem w moim ulubionym Lesie Kabackim...

Akademicki Związek Sportowy

Od roku 2018 mam zaszczyt kierować największym stowarzyszeniem sportowym i najstarszą organizacją studencką w Polsce – Akademickim Związkiem Sportowym. Istniejący od 111 lat AZS zrzesza obecnie ponad 40 tys. członków, którzy trenują w ok. 200 klubach i ponad 2,5 tys. sekcji sportowych działających na większości polskich uczelni. Mimo zacnego wieku AZS działa prężnie, realizując dobrze sprawdzone i działające programy (takie jak Akademickie Mistrzostwa Polski) i angażując się w nowe projekty (np. Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS czy Narodowa Reprezentacja Akademicka).
Z Akademickim Związkiem Sportowym jestem związany od ponad dekady. W 2008 roku zostałem prezesem Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego i funkcję tę sprawuję do dziś. Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego jest największym w całym Związku. Od początku organizacji Akademickich Mistrzostw Polski (wcześniej Mistrzostw Polski Szkół Wyższych) AZS UW zawsze staje na podium w klasyfikacji generalnej. Od 2008 roku trwa w tych rozgrywkach świetna passa Uniwersytetu, który tylko trzykrotnie ustąpił pierwszego miejsca i pozostaje najlepszą sportową uczelnią w Polsce. W trakcie moich kadencji AZS Uniwersytetu Warszawskiego wzbogacił się o nowe sekcje i olimpijczyków. Zaszczytu występu na igrzyskach olimpijskich dostąpiły żeglarki Katarzyna Deberny (Szotyńska) i Anna Weinzieher, windsurferka Dorota Staszewska oraz judoka Krzysztof Wiłkomirski. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania klubu było także pozyskanie jako trenera siatkarskiego mistrza świata i mistrza olimpijskiego Edwarda Skorka.
W 2016 roku zostałem członkiem władz naczelnych Akademickiego Związku Sportowego, obejmując funkcję wiceprezesa ds. finansowych.

W 2018 roku wygrałem wybory na stanowisko Prezesa Akademickiego Związku Sportowego i stanąłem na czele Zarządu Głównego AZS.
 
parallax background
 
 
 
 
 
parallax background
Jako stowarzyszenie apolityczne AZS prowadził działalność bez względu na zmiany ustrojowe. W historii jego działalności największymi gwiazdami byli Halina Konopacka (pierwsza polska złota medalistka olimpijska), Waldemar Baszanowski (dwukrotny mistrz olimpijski i czterokrotny mistrz świata) i Jacek Wszoła (mistrz i wicemistrz olimpijski). W ostatnim czasie do historii polskiego i światowego sportu ze złotymi medalami olimpijskimi przeszli tacy zawodnicy AZS jak: Paweł Nastula, Tomasz Majewski, Szymon Ziółkowski, Otylia Jędrzejczak, Justyna Kowalczyk czy dominatorzy z wioślarskiej czwórki podwójnej (Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Adam Korol, Konrad Wasielewski).

Zawodnicy AZS odnoszą sukcesy na najważniejszych światowych imprezach, do których zaliczają się także uniwersjady i akademickie mistrzostwa świata. W tych pierwszych (w zimowych i letnich edycjach) polscy studenci-sportowcy wywalczyli już 530 medali, a w AMŚ jest ich ponad sześćset. Sukcesy w sporcie akademickim to także osiągnięcia organizacyjne AZS, który co roku organizuje kilka dużych międzynarodowych imprez dla studentów z całego świata.

Docenieniem działań AZS było przyznanie przez Światową Federację Sportu Studenckiego (FISU) tytułu najlepszej sportowej organizacji studenckiej na świecie (podobne wyróżnienie i tytuł najlepszych w Europie w imieniu AZS odebrałem także od Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego EUSA).

W trakcie mojej kadencji AZS otrzymał ponadto prawa do organizacji Europejskich Igrzysk Studenckich, które w 2022 roku odbędą się w Łodzi.

Moim sukcesem jest także pozyskanie dla AZS głównego sponsora – firmy Grupa LOTOS S.A., dzięki której możliwe jest podnoszenie jakości działań AZS we wszystkich obszarach.

Akademicki Związek Sportowy

Od roku 2018 mam zaszczyt kierować największym stowarzyszeniem sportowym i najstarszą organizacją studencką w Polsce – Akademickim Związkiem Sportowym. Istniejący od 111 lat AZS zrzesza obecnie ponad 40 tys. członków, którzy trenują w ok. 200 klubach i ponad 2,5 tys. sekcji sportowych działających na większości polskich uczelni. Mimo zacnego wieku AZS działa prężnie, realizując dobrze sprawdzone i działające programy (takie jak Akademickie Mistrzostwa Polski) i angażując się w nowe projekty (np. Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS czy Narodowa Reprezentacja Akademicka).
Z Akademickim Związkiem Sportowym jestem związany od ponad dekady. W 2008 roku zostałem prezesem Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego i funkcję tę sprawuję do dziś. Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego jest największym w całym Związku. Od początku organizacji Akademickich Mistrzostw Polski (wcześniej Mistrzostw Polski Szkół Wyższych) AZS UW zawsze staje na podium w klasyfikacji generalnej. Od 2008 roku trwa w tych rozgrywkach świetna passa Uniwersytetu, który tylko trzykrotnie ustąpił pierwszego miejsca i pozostaje najlepszą sportową uczelnią w Polsce. W trakcie moich kadencji AZS Uniwersytetu Warszawskiego wzbogacił się o nowe sekcje i olimpijczyków. Zaszczytu występu na igrzyskach olimpijskich dostąpiły żeglarki Katarzyna Deberny (Szotyńska) i Anna Weinzieher, windsurferka Dorota Staszewska oraz judoka Krzysztof Wiłkomirski. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania klubu było także pozyskanie jako trenera siatkarskiego mistrza świata i mistrza olimpijskiego Edwarda Skorka.
W 2016 roku zostałem członkiem władz naczelnych Akademickiego Związku Sportowego, obejmując funkcję wiceprezesa ds. finansowych.

W 2018 roku wygrałem wybory na stanowisko Prezesa Akademickiego Związku Sportowego i stanąłem na czele Zarządu Głównego AZS.
parallax background
Jako stowarzyszenie apolityczne AZS prowadził działalność bez względu na zmiany ustrojowe. W historii jego działalności największymi gwiazdami byli Halina Konopacka (pierwsza polska złota medalistka olimpijska), Waldemar Baszanowski (dwukrotny mistrz olimpijski i czterokrotny mistrz świata) i Jacek Wszoła (mistrz i wicemistrz olimpijski). W ostatnim czasie do historii polskiego i światowego sportu ze złotymi medalami olimpijskimi przeszli tacy zawodnicy AZS jak: Paweł Nastula, Tomasz Majewski, Szymon Ziółkowski, Otylia Jędrzejczak, Justyna Kowalczyk czy dominatorzy z wioślarskiej czwórki podwójnej (Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Adam Korol, Konrad Wasielewski).
Zawodnicy AZS odnoszą sukcesy na najważniejszych światowych imprezach, do których zaliczają się także uniwersjady i akademickie mistrzostwa świata. W tych pierwszych (w zimowych i letnich edycjach) polscy studenci-sportowcy wywalczyli już 530 medali, a w AMŚ jest ich ponad sześćset. Sukcesy w sporcie akademickim to także osiągnięcia organizacyjne AZS, który co roku organizuje kilka dużych międzynarodowych imprez dla studentów z całego świata.
Docenieniem działań AZS było przyznanie przez Światową Federację Sportu Studenckiego (FISU) tytułu najlepszej sportowej organizacji studenckiej na świecie (podobne wyróżnienie i tytuł najlepszych w Europie w imieniu AZS odebrałem także od Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego EUSA).
W trakcie mojej kadencji AZS otrzymał ponadto prawa do organizacji Europejskich Igrzysk Studenckich, które w 2022 roku odbędą się w Łodzi.

Moim sukcesem jest także pozyskanie dla AZS głównego sponsora – firmy Grupa LOTOS S.A., dzięki której możliwe jest podnoszenie jakości działań AZS we wszystkich obszarach.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

parallax background

Pytania i odpowiedzi

1Czy federacja/fuzja z WUM jest Uniwersytetowi potrzebna zważywszy, że UW jest znacznie wyżej w rankingach międzynarodowych?
Medycyna na Uniwersytecie Warszawskim ma długą tradycję. Wydział Medyczny był jednym z pięciu pierwszych szkół otwartych na Uniwersytecie. Medycyna wyłączona została ze struktur uniwersyteckich po drugiej wojnie światowej i stała się zalążkiem Akademii Medycznej a później Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Powrót zatem medycyny na uniwersytet wydaje się czymś naturalnym. Zastanowienia i namysłu wymaga natomiast forma tego powrotu – czy miałaby być to federacja, fuzja czy może utworzenie Wydziału Medycznego.

Można znaleźć przynajmniej trzy argumenty, które wskazują na potrzebę bliskiego/silniejszego związku medycyny z uniwersytetem. Po pierwsze, możliwość wykorzystywania wyników badań prowadzonych na wydziałach przyrodniczych uniwersytetu dla potrzeb medycyny i dla lepszego leczenia pacjentów. Po drugie, bliskie relacje medycyny z uniwersytetem dawałyby szansę na kształtowanie holistycznego spojrzenie na człowieka/pacjenta i lepsze rozumienie problemów natury etycznej, moralnej i empatii w relacji do człowieka/pacjenta. Byłoby to rezultatem połącznia medycyny z elementami psychologii czy filozofii. Przydatne w zarzadzaniu szpitalnictwem mogłyby być także badania i studia z zakresu prawa, ekonomii czy zarządzania.

Po trzecie, istotna rolę w zbliżeniu Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą a nawet powinny odgrywać czynniki merkantylne, czyli możliwość pozyskiwania środków finansowania badań medycznych i quazi medycznych w kraju i za granica. Element ten odegra z pewnością istotną rolę w świecie po koronawirusie. Szczególnie, że na badania w obszarze tzw. healthcare czyli w zakresie medycyny, farmaceutyki, biotechnologii, biorobotyki czy samego zarządzania służbą zdrowia zapowiadany jest dostęp do dużych środków finansowych.

W rezultacie realizacji takiej strategii zbliżania UW i WUM, ale w szczególności w wyniku prowadzenia wspólnych badań powinny także poprawić się miejsca w rankingach międzynarodowych.
2My Polish academic community and I noted with great interest your candidacy as Rector for the University of Warsaw.

Polish academia and universities need well-known and proven personalities like yourself with strong scholarly and practical record in management.

In view of your international renown and connectedness, we would be interested to know if you would consider initiating closer cooperative ties between the University of Warsaw and leading U.S. universities and research institutions. If so, what would your vision of such international partnership be, once the current limitations imposed by virus control are overcome?
With best regards,

Joanna Diane Caytas B.A.,
J.D. (Columbia),
M.Sc. (Oxford)
Thank you for your kind words - coming from such an esteemed and versatile academic as yourself they are a true compliment.

There is a great deal to be achieved by tightening cooperation with U.S. universities. From my experience as a student and a professor at American universities, an external reviewer for Ph.D. theses prepared in the States, as a Dean of the Department of Management and as a Vice-Rector in charge of international cooperation here at the University of Warsaw, I know them first-hand. I see them every day.

It would be my objective to intensify an exchange of both students and academics with leading American universities. To share knowledge is to augment it. Our separate experiences brought together can deliver new solutions, both in science and in student development. We would be open to new endeavors in all areas and especially in those that I think the U.S. partners would be most interested in: that is, empirical and literature studies. But it would also be most beneficial to initiate what I consider the real future of academia: interdisciplinary research conducted by inter-university teams. That would allow to pose questions essential for contemporary societies and for businesses alike - cybersecurity being one of them, nanotechnology another - but there are many more.

Growing research in connection with real dangers on one hand and a dialogue with business on the other opens access, not only to obtaining research grants but also to initiating a number of joint venture start-ups. It would be my dream to co-host an incubator for such enterprises and to watch them grow and prosper.

I consider reaching out to Polish academic communities abroad to be the best way to build bridges between us here and the universities abroad - especially in the U.S. where research in many areas is the most advanced in the world. I would like to invite you to share your ideas with me and I would certainly extend the same invitation as the Rector. If there is anything you see I could be of assistance with to you, please do let me know.
3Jak Pan Profesor wyobraża sobie funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego w obecnej sytuacji i jak powinna wyglądać sesja egzaminacyjna?
Myślę, że podjęte działania są na ten moment wystarczające. Oczywiście można szukać optymalizacji czy też krytykować, bo z pozycji kandydata na rektora jest to łatwe. Można na przykład ocenić, że ograniczenie dotacji na rozwój e-learningu był nieostrożnością, bo w sytuacji kryzysowej takie formy nauczania zdalnego sprawdzają się znakomicie.

Trzeba być jednak odpowiedzialnym i solidarnie przeciwdziałać zagrożeniom. Najbliższe dni pokażą możliwości zdalnego funkcjonowania uczelni w wielu jej wymiarach, w tym prowadzenia zajęć dydaktycznych. Już wiemy, że świetnie poradził sobie BUW. To ważny test. Jeszcze jednak za wcześnie, żeby kompleksowo ocenić sytuację na Uniwersytecie, choć już zastanawiam się nad wnioskami na przyszłość. Sądzę, że w tej chwili ważne jest zbudowanie bazy wiedzy, jak radzą sobie wykładowcy i dzielenie się pomysłami.

Mamy na Uniwersytecie świetnych i pomysłowych dydaktyków - przekonuję się o tym codziennie. Warto też wspomnieć o administracji i innych pracownikach , którzy również dzielnie wspierają i wykładowców i funkcjonowanie Uniwersytetu.

Jeśli będziemy w stanie – dzięki wysiłkowi naszych wszystkich pracowników – uruchomić zajęcia zdalne i online, to będzie to spore osiągnięcie i będziemy mogli pomyśleć o przeprowadzeniu sesji. Wciąż jednak mam nadzieję, że do czerwca będziemy już mogli wrócić do normalnego funkcjonowania i klasycznej sesji egzaminacyjnej.

Jeśli nie, jeśli stan zagrożenia potrwa dłużej, to myślę, że również sesję egzaminacyjną będzie trzeba zorganizować elektronicznie. Z tego co wiem, to niemal każdy z wykładowców, a także władze poszczególnych jednostek i Uczelni mają już w głowie plan lub choćby jego zalążki, jak to zrobić, by cele kształcenia zostały osiągnięte, a wykładowcy i studenci byli bezpieczni. Ja już buduję propozycje rozwiązań na potrzeby mojego Wydziału.
4Czy zdaniem Pana Profesora Uniwersytet Warszawski jest dobrze przygotowany pod względem technicznym na obecne wydarzenia?
Na to pytanie odpowiedź powinna być rozpatrywana na dwóch poziomach.

Po pierwsze, czy Uniwersytet jest w stanie podjąć działania w tej trudnej sytuacji, a więc czy zarządzanie kryzysowe działa. To, co w obecnej sytuacji zdaje egzamin to decentralizacja organizacji działań - w tym dydaktyki - do poziomu jednostek organizacyjnych. One, przy pewnym wsparciu zewnętrznym (Centrali Uniwersytetu) oraz dużej determinacji i wysiłku wszystkich pracowników są w stanie przywrócić zajęcia nie tylko w rozsądnym czasie, ale też w nowoczesnej formie. I choć mamy bardzo mało czasu, by formy zdalne rozwinąć, to jednak okazuje się, że dysponujemy podstawowymi narzędziami, które takie działania ułatwiają.

Po drugie, czy Uniwersytet ma odpowiednią infrastrukturę techniczną, a szczególnie informatyczną?. Na to pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć, kiedy uruchomimy zajęcia, doprowadzimy je do końca i dokonamy oceny. Myślę, że pojawi się kilka poważnych pytań i zagadnień do analizy. To może być dobry wstęp do przystosowania Uniwersytetu do nowych warunków.

Marzy mi się digitalizacja Uniwersytetu miedzy innymi poprzez powszechne wykorzystanie w procesie dydaktycznym innowacyjnych narzędzi, tj. rozwinięcie form interaktywnych, narzędzi symulacyjnych, rzeczywistości wirtualnej, sztucznej inteligencji. Absolwent Uniwersytetu musi być przygotowany na to, co spotka go na rynku pracy przyszłości. I w tym zakresie z pewnością rynek nas zweryfikuje, choć co oczywiste Uniwersytet musi także rynek kształtować. Opublikowane dotychczas raporty, np. przez World Economic Forum, także wskazują, że zmiany, o których wspominam, są konieczne. Przez najbliższe tygodnie przekonamy się, jak daleko jesteśmy i co jeszcze musimy zrobić. Myślę się, że całkiem sporo.
5A co z opłatami za studia w okresie pandemii?
Odpowiedź nie jest prosta, bo serce każe maksymalnie pomóc studentom , a rozum – ten siedzący głęboko menedżer – nakazuje myśleć o całym Uniwersytecie. Wydaje się, że przede wszystkim należy zastosować standardowe zasady na całej uczelni, z partycypacją finansową władz rektorskich. Na pewno można wdrożyć sugerowane zawieszenie płatności na pewien okres. I to zarówno w przypadku czesnego jak i opłat za akademiki.Myślę nie tylko o czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego, ale też o okresie późniejszym - miesiąc lub dwa po jego ustaniu, a może nawet dłużej. Wszystko to jednak wymaga dokonania przeglądu rozwiązań prawnych i sprawdzenia możliwości finansowych Uniwersytetu. Myślę, że na miejscu władz rektorskich rozważyłbym coś na kształt „kredytowania” studenta przez Uczelnię poprzez dłuższe zawieszenie płatności zarówno za akademiki, jak i czesnego na studiach .

Trzeba być jednak odpowiedzialnym za całą uczelnię, w tym także za wypłaty pensji pracownikom. Przyjęte rozwiązanie nie może zatem zagrozić płynności finansowej Uniwersytetu ani jego poszczególnych jednostek. Mam nadzieję, że władze uczelni dysponują odpowiednimi analizami tych obszarów.
6Wykłady online są OK, a co z zaliczeniem ćwiczeń?
Jestem pełen podziwu dla pracowników, którzy bardzo szybko podjęli zajęcia w nowych warunkach. Świadczy to o ich dużej odpowiedzialności, poczuciu misji oraz przede wszystkim wysokim profesjonalizmie. Moim zdaniem klasyczne ćwiczenia powinny odbywać się również online lub zdalnie. Ciężar studiowania będzie teraz przesunięty bardziej na pracę własną studenta, co zbliży nas do rozwiązań m.in. amerykańskich. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić zajęcia laboratoryjne na wydziałach empirycznych (chemia, fizyka, biologia), ale myślę, że doświadczenie pracowników tych jednostek oraz ich władz pozwoli rozwiązać również ten problem tak, by osiągnąć zakładane cele kształcenia.
7Czy Uniwersytet Warszawski, podobnie jak np. SGGW, powinien podjąć decyzję o wykwaterowaniu studentów z akademików?
To trudne pytanie. Z jednej strony tak byłoby najłatwiej. Szczególnie teraz, gdy spora część firm, w których zazwyczaj studenci pracują, jest zamykana lub ich działalność jest ograniczana, to rozwiązanie wydaje się łatwe. Niemniej jednak część studentów ze względów zawodowych czy osobistych musi pozostać w Warszawie, nie wspominając o studentach zagranicznych, za których Uniwersytet bierze odpowiedzialność. Dopóki są studenci, akademiki powinny działać. Inna sprawa to zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa samym studentom, jak i pracownikom zatrudnionym przy ich obsłudze.
parallax background

Twoje pytanie

Pytania i odpowiedzi

1Czy federacja/fuzja z WUM jest Uniwersytetowi potrzebna zważywszy, że UW jest znacznie wyżej w rankingach międzynarodowych?
Medycyna na Uniwersytecie Warszawskim ma długą tradycję. Wydział Medyczny był jednym z pięciu pierwszych szkół otwartych na Uniwersytecie. Medycyna wyłączona została ze struktur uniwersyteckich po drugiej wojnie światowej i stała się zalążkiem Akademii Medycznej a później Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Powrót zatem medycyny na uniwersytet wydaje się czymś naturalnym. Zastanowienia i namysłu wymaga natomiast forma tego powrotu – czy miałaby być to federacja, fuzja czy może utworzenie Wydziału Medycznego.

Można znaleźć przynajmniej trzy argumenty, które wskazują na potrzebę bliskiego/silniejszego związku medycyny z uniwersytetem. Po pierwsze, możliwość wykorzystywania wyników badań prowadzonych na wydziałach przyrodniczych uniwersytetu dla potrzeb medycyny i dla lepszego leczenia pacjentów. Po drugie, bliskie relacje medycyny z uniwersytetem dawałyby szansę na kształtowanie holistycznego spojrzenie na człowieka/pacjenta i lepsze rozumienie problemów natury etycznej, moralnej i empatii w relacji do człowieka/pacjenta. Byłoby to rezultatem połącznia medycyny z elementami psychologii czy filozofii. Przydatne w zarzadzaniu szpitalnictwem mogłyby być także badania i studia z zakresu prawa, ekonomii czy zarządzania.

Po trzecie, istotna rolę w zbliżeniu Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą a nawet powinny odgrywać czynniki merkantylne, czyli możliwość pozyskiwania środków finansowania badań medycznych i quazi medycznych w kraju i za granica. Element ten odegra z pewnością istotną rolę w świecie po koronawirusie. Szczególnie, że na badania w obszarze tzw. healthcare czyli w zakresie medycyny, farmaceutyki, biotechnologii, biorobotyki czy samego zarządzania służbą zdrowia zapowiadany jest dostęp do dużych środków finansowych.

W rezultacie realizacji takiej strategii zbliżania UW i WUM, ale w szczególności w wyniku prowadzenia wspólnych badań powinny także poprawić się miejsca w rankingach międzynarodowych.
2My Polish academic community and I noted with great interest your candidacy as Rector for the University of Warsaw.

Polish academia and universities need well-known and proven personalities like yourself with strong scholarly and practical record in management.

In view of your international renown and connectedness, we would be interested to know if you would consider initiating closer cooperative ties between the University of Warsaw and leading U.S. universities and research institutions. If so, what would your vision of such international partnership be, once the current limitations imposed by virus control are overcome?
With best regards,

Joanna Diane Caytas B.A.,
J.D. (Columbia),
M.Sc. (Oxford)
Thank you for your kind words - coming from such an esteemed and versatile academic as yourself they are a true compliment.

There is a great deal to be achieved by tightening cooperation with U.S. universities. From my experience as a student and a professor at American universities, an external reviewer for Ph.D. theses prepared in the States, as a Dean of the Department of Management and as a Vice-Rector in charge of international cooperation here at the University of Warsaw, I know them first-hand. I see them every day.

It would be my objective to intensify an exchange of both students and academics with leading American universities. To share knowledge is to augment it. Our separate experiences brought together can deliver new solutions, both in science and in student development. We would be open to new endeavors in all areas and especially in those that I think the U.S. partners would be most interested in: that is, empirical and literature studies. But it would also be most beneficial to initiate what I consider the real future of academia: interdisciplinary research conducted by inter-university teams. That would allow to pose questions essential for contemporary societies and for businesses alike - cybersecurity being one of them, nanotechnology another - but there are many more.

Growing research in connection with real dangers on one hand and a dialogue with business on the other opens access, not only to obtaining research grants but also to initiating a number of joint venture start-ups. It would be my dream to co-host an incubator for such enterprises and to watch them grow and prosper.

I consider reaching out to Polish academic communities abroad to be the best way to build bridges between us here and the universities abroad - especially in the U.S. where research in many areas is the most advanced in the world. I would like to invite you to share your ideas with me and I would certainly extend the same invitation as the Rector. If there is anything you see I could be of assistance with to you, please do let me know.
3Jak Pan Profesor wyobraża sobie funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego w obecnej sytuacji i jak powinna wyglądać sesja egzaminacyjna?
Myślę, że podjęte działania są na ten moment wystarczające. Oczywiście można szukać optymalizacji czy też krytykować, bo z pozycji kandydata na rektora jest to łatwe. Można na przykład ocenić, że ograniczenie dotacji na rozwój e-learningu był nieostrożnością, bo w sytuacji kryzysowej takie formy nauczania zdalnego sprawdzają się znakomicie.

Trzeba być jednak odpowiedzialnym i solidarnie przeciwdziałać zagrożeniom. Najbliższe dni pokażą możliwości zdalnego funkcjonowania uczelni w wielu jej wymiarach, w tym prowadzenia zajęć dydaktycznych. Już wiemy, że świetnie poradził sobie BUW. To ważny test. Jeszcze jednak za wcześnie, żeby kompleksowo ocenić sytuację na Uniwersytecie, choć już zastanawiam się nad wnioskami na przyszłość. Sądzę, że w tej chwili ważne jest zbudowanie bazy wiedzy, jak radzą sobie wykładowcy i dzielenie się pomysłami.

Mamy na Uniwersytecie świetnych i pomysłowych dydaktyków - przekonuję się o tym codziennie. Warto też wspomnieć o administracji i innych pracownikach , którzy również dzielnie wspierają i wykładowców i funkcjonowanie Uniwersytetu.

Jeśli będziemy w stanie – dzięki wysiłkowi naszych wszystkich pracowników – uruchomić zajęcia zdalne i online, to będzie to spore osiągnięcie i będziemy mogli pomyśleć o przeprowadzeniu sesji. Wciąż jednak mam nadzieję, że do czerwca będziemy już mogli wrócić do normalnego funkcjonowania i klasycznej sesji egzaminacyjnej.

Jeśli nie, jeśli stan zagrożenia potrwa dłużej, to myślę, że również sesję egzaminacyjną będzie trzeba zorganizować elektronicznie. Z tego co wiem, to niemal każdy z wykładowców, a także władze poszczególnych jednostek i Uczelni mają już w głowie plan lub choćby jego zalążki, jak to zrobić, by cele kształcenia zostały osiągnięte, a wykładowcy i studenci byli bezpieczni. Ja już buduję propozycje rozwiązań na potrzeby mojego Wydziału.
4Czy zdaniem Pana Profesora Uniwersytet Warszawski jest dobrze przygotowany pod względem technicznym na obecne wydarzenia?
Na to pytanie odpowiedź powinna być rozpatrywana na dwóch poziomach.

Po pierwsze, czy Uniwersytet jest w stanie podjąć działania w tej trudnej sytuacji, a więc czy zarządzanie kryzysowe działa. To, co w obecnej sytuacji zdaje egzamin to decentralizacja organizacji działań - w tym dydaktyki - do poziomu jednostek organizacyjnych. One, przy pewnym wsparciu zewnętrznym (Centrali Uniwersytetu) oraz dużej determinacji i wysiłku wszystkich pracowników są w stanie przywrócić zajęcia nie tylko w rozsądnym czasie, ale też w nowoczesnej formie. I choć mamy bardzo mało czasu, by formy zdalne rozwinąć, to jednak okazuje się, że dysponujemy podstawowymi narzędziami, które takie działania ułatwiają.

Po drugie, czy Uniwersytet ma odpowiednią infrastrukturę techniczną, a szczególnie informatyczną?. Na to pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć, kiedy uruchomimy zajęcia, doprowadzimy je do końca i dokonamy oceny. Myślę, że pojawi się kilka poważnych pytań i zagadnień do analizy. To może być dobry wstęp do przystosowania Uniwersytetu do nowych warunków.

Marzy mi się digitalizacja Uniwersytetu miedzy innymi poprzez powszechne wykorzystanie w procesie dydaktycznym innowacyjnych narzędzi, tj. rozwinięcie form interaktywnych, narzędzi symulacyjnych, rzeczywistości wirtualnej, sztucznej inteligencji. Absolwent Uniwersytetu musi być przygotowany na to, co spotka go na rynku pracy przyszłości. I w tym zakresie z pewnością rynek nas zweryfikuje, choć co oczywiste Uniwersytet musi także rynek kształtować. Opublikowane dotychczas raporty, np. przez World Economic Forum, także wskazują, że zmiany, o których wspominam, są konieczne. Przez najbliższe tygodnie przekonamy się, jak daleko jesteśmy i co jeszcze musimy zrobić. Myślę się, że całkiem sporo.
5A co z opłatami za studia w okresie pandemii?
Odpowiedź nie jest prosta, bo serce każe maksymalnie pomóc studentom , a rozum – ten siedzący głęboko menedżer – nakazuje myśleć o całym Uniwersytecie. Wydaje się, że przede wszystkim należy zastosować standardowe zasady na całej uczelni, z partycypacją finansową władz rektorskich. Na pewno można wdrożyć sugerowane zawieszenie płatności na pewien okres. I to zarówno w przypadku czesnego jak i opłat za akademiki.Myślę nie tylko o czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego, ale też o okresie późniejszym - miesiąc lub dwa po jego ustaniu, a może nawet dłużej. Wszystko to jednak wymaga dokonania przeglądu rozwiązań prawnych i sprawdzenia możliwości finansowych Uniwersytetu. Myślę, że na miejscu władz rektorskich rozważyłbym coś na kształt „kredytowania” studenta przez Uczelnię poprzez dłuższe zawieszenie płatności zarówno za akademiki, jak i czesnego na studiach .

Trzeba być jednak odpowiedzialnym za całą uczelnię, w tym także za wypłaty pensji pracownikom. Przyjęte rozwiązanie nie może zatem zagrozić płynności finansowej Uniwersytetu ani jego poszczególnych jednostek. Mam nadzieję, że władze uczelni dysponują odpowiednimi analizami tych obszarów.
6Wykłady online są OK, a co z zaliczeniem ćwiczeń?
Jestem pełen podziwu dla pracowników, którzy bardzo szybko podjęli zajęcia w nowych warunkach. Świadczy to o ich dużej odpowiedzialności, poczuciu misji oraz przede wszystkim wysokim profesjonalizmie. Moim zdaniem klasyczne ćwiczenia powinny odbywać się również online lub zdalnie. Ciężar studiowania będzie teraz przesunięty bardziej na pracę własną studenta, co zbliży nas do rozwiązań m.in. amerykańskich. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić zajęcia laboratoryjne na wydziałach empirycznych (chemia, fizyka, biologia), ale myślę, że doświadczenie pracowników tych jednostek oraz ich władz pozwoli rozwiązać również ten problem tak, by osiągnąć zakładane cele kształcenia.
7Czy Uniwersytet Warszawski, podobnie jak np. SGGW, powinien podjąć decyzję o wykwaterowaniu studentów z akademików?
To trudne pytanie. Z jednej strony tak byłoby najłatwiej. Szczególnie teraz, gdy spora część firm, w których zazwyczaj studenci pracują, jest zamykana lub ich działalność jest ograniczana, to rozwiązanie wydaje się łatwe. Niemniej jednak część studentów ze względów zawodowych czy osobistych musi pozostać w Warszawie, nie wspominając o studentach zagranicznych, za których Uniwersytet bierze odpowiedzialność. Dopóki są studenci, akademiki powinny działać. Inna sprawa to zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa samym studentom, jak i pracownikom zatrudnionym przy ich obsłudze.