.

Czy federacja/fuzja z WUM jest Uniwersytetowi potrzebna zważywszy, że UW jest znacznie wyżej w rankingach międzynarodowych?

Medycyna na Uniwersytecie Warszawskim ma długą tradycję. Wydział Medyczny był jednym z pięciu pierwszych szkół otwartych na Uniwersytecie. Medycyna wyłączona została ze struktur uniwersyteckich po drugiej wojnie światowej i stała się zalążkiem Akademii Medycznej a później Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Powrót zatem medycyny na uniwersytet wydaje się czymś naturalnym. Zastanowienia i namysłu wymaga natomiast forma tego powrotu – czy miałaby być to federacja, fuzja czy może utworzenie Wydziału Medycznego.

Można znaleźć przynajmniej trzy argumenty, które wskazują na potrzebę bliskiego/silniejszego związku medycyny z uniwersytetem. Po pierwsze, możliwość wykorzystywania wyników badań prowadzonych na wydziałach przyrodniczych uniwersytetu dla potrzeb medycyny i dla lepszego leczenia pacjentów. Po drugie, bliskie relacje medycyny z uniwersytetem dawałyby szansę na kształtowanie holistycznego spojrzenie na człowieka/pacjenta i lepsze rozumienie problemów natury etycznej, moralnej i empatii w relacji do człowieka/pacjenta. Byłoby to rezultatem połącznia medycyny z elementami psychologii czy filozofii. Przydatne w zarzadzaniu szpitalnictwem mogłyby być także badania i studia z zakresu prawa, ekonomii czy zarządzania.

Po trzecie, istotna rolę w zbliżeniu Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą a nawet powinny odgrywać czynniki merkantylne, czyli możliwość pozyskiwania środków finansowania badań medycznych i quazi medycznych w kraju i za granica. Element ten odegra z pewnością istotną rolę w świecie po koronawirusie. Szczególnie, że na badania w obszarze tzw. healthcare czyli w zakresie medycyny, farmaceutyki, biotechnologii, biorobotyki czy samego zarządzania służbą zdrowia zapowiadany jest dostęp do dużych środków finansowych.

W rezultacie realizacji takiej strategii zbliżania UW i WUM, ale w szczególności w wyniku prowadzenia wspólnych badań powinny także poprawić się miejsca w rankingach międzynarodowych.

Leave a comment

Explore
Drag