.

Biogram

Ukończyłem studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie). Odbyłem także studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign, USA oraz z zakresu bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii i na Free University of Berlin studiowałem International Economics. Wykładałem i -w miarę posiadanego czasu- nadal wykładam na kilkunastu uczelniach na całym świecie, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach, Korei i RPA. Pełnię funkcję External Reviewer w przewodach doktorskich: University of Cambridge, EUI we Włoszech oraz w RPA. Byłem także jednym z trzech europejskich i czterech amerykańskich promotorów prowadzących studia doktorskie dla doktorantów w Trynidad-Tobago, spośród których kilkoro uzyskało doktoraty amerykańskich uczelni. Kilkudziesięciu doktorów wypromowałem w kraju, w tym 12 osób z zagranicy (USA, Indie, Chiny, Argentyna, Nepal, Arabia Saudyjska).

Najważniejszą moją aktywnością zawodową jest praca na Uniwersytecie Warszawskim, z którym związany jestem od roku 1984.

Doświadczenie zdobywałem pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej WZ UW, dyrektor Centrum Europejskiego UW. W latach 1999-2006 byłem Prodziekanem Wydziału Zarządzania UW, a następnie od roku 2006 do roku 2012 pełniłem funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania UW. W latach 2012–2016 byłem Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy. Od roku 2016-2020 ponownie byłem Dziekanem Wydziału Zarządzania UW. W czasie pełnienia przeze mnie tych funkcji Wydział Zarządzania, jako jeden z dwóch w Polsce i jako jeden z kilku w Europie, uzyskał akredytacje AMBA, EQUIS i AACSB. Są to trzy najważniejsze na świecie akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym.

Działam w wielu organizacjach naukowych, w tym między innymi w Radzie Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie, której członkami są m.in. prof. Christopher Pissarides (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2010 r.), prof. Roger Myerson (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2007 r.), prof. Edmund S. Phelps (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2006 r.), prof. Michael Spence (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2001 r.). Zasiadam w radach programowych czasopism krajowych i zagranicznych, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management”, zastępca redaktora naczelnego „Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”. Publikuję w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, a moja specjalizacja naukowa obejmuje w szczególności ekonomię i finanse międzynarodowe, bankowość, zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym, procesy integracji i globalizacji oraz Nową Ekonomię Strukturalną. Uczestniczyłem jako keynote speaker, przewodniczący sekcji oraz prezenter w kilkuset konferencjach, seminariach i sympozjach w kraju i na świecie. Wiele z nich organizowałem i wielu z nich byłem pomysłodawcą – także tych zagranicznych, m.in. na Florydzie i w Moskwie. Byłem kierownikiem i głównym wykonawcą kilkunastu grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy NATO, w ramach których prowadziłem jako kierownik projekt informatyczno-badawczy na Ukrainie o wartości kilkunastu milionów euro. Jestem laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. „Integracja europejska. Szansa dla Polski?”, książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe – dynamika rozwoju” oraz nagród i wyróżnień rządu francuskiego za prace badawcze i współpracę polsko-francuską. Zostałem również wyróżniony przez Związek Uczelni Stanów Południowych USA za inicjatywy i realizacje współpracy polsko-amerykańskiej.

Od roku 2020 pełnię funkcję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z utworzeniem na UW Wydziału Medycznego oraz współpracą z jednostkami medycznymi jestem także członkiem Rad Naukowych m.in. Wojskowego Instytutu Medycznego (Szpital przy ul. Szaserów), Państwowego Instytutu Medycznego (Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej) oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Moją działalność organizacyjną dostrzegła Kapituła Nagrody im. Szpitala Ujazdowskiego Pro Publico Bono przyznając mi w 2023 r. nagrodę za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.

Nagrody i wyróżnienia:

  • W październiku 2023 r. – laureat piątej edycji Nagrody im. Szpitala Ujazdowskiego Pro Publico Bono, za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.
  • W kwietniu 2023 r. – nagroda w kategorii „Nowoczesna Edukacja Medyczna” w 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny”.
  • W grudniu 2022 r. – Medal Augusta Ferdynanda Wolffa w ramach obchodów 200-lecia Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego.
  • W listopadzie 2022 r. – nagroda „Pro Juvenes” w kategorii „Autorytet Samorządności Studenckiej”.
  • W listopadzie 2020 r. jako Rektor Uniwersytetu Warszawskiego odebrałem nagrodę przyznaną naszej Alma Mater za wyjątkowe działania na rzecz doktorantów w dobie pandemii COVID-19 w ramach konkursu zorganizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów.
Explore
Drag