.

Publikacje

 1. Gorynia, M., Kuczewska, J., & Nowak, A.Z. (red.). (2022). Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim : wyzwania współczesności. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Nowak, A.Z., Kurtyka, M., & Tchorek, G. (red.). (2021). Transformacja energetyczna
  i klimatyczna – wybrane dylematy i rekomendacje
  . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Nowak, A.Z. (2020). Polskie dylematy rozwojowe: w poszukiwaniu konkurencyjności strukturalnej. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Nowak, A.Z., & Zalega, T. (red.). (2020). Makroekonomia: zbiór zadań. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Nowak, S., & Nowak A.Z. (red.). (2020). Świętokrzyska era żelaza: dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Czerwińska, T., & Nowak A.Z. (red.). (2019). Rynek kapitałowy – oszczędności i inwestycje. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2019). Nova strukturna polìtika v umovah vìdkritoï rinkovoï ekonomìki : zbìrnik naukovih prac’. Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 8. Nowak, A.Z., Zalega, T. (red.). (2019). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Osipow, J.M, Nowak, A.Z. (red.). (2019). Rewolucja cyfrowa: wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2018). New structural policy in an open market economy. Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 11. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2018).Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Nowak, A.Z., Glinka, B. (red.). (2018). Procesy zarządzania w globalizującej się gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2018). Rynek kapitałowy: regulacje i fundamenty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Nowak, S., Nowak, A.Z., Jagodziński, J. (red.). (2018). Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2017). New structural economics for less advanced countries. Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 16. Nowak, A.Z., Kosiński, B., Karkowska, R., Winkler-Drews, T. (2017). Osnovi suciasnowo bankiwnictwa. Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 17. Kosiński, B., Karkowska, R., Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2017). Podstawy współczesnej bankowości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Nowak, A.Z., Ryć, K. (red.). (2017). Polityka w regionach w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Nowak, A.Z., Nowak, S., Jagodziński, J. (red.). (2017). Polski obszar europejskich rynków finansowo-ubezpieczeniowych Anno Domini 2017. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2017). Rynek kapitałowy: szanse i bariery. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Osipov Ŭ.M., Nowak, A.Z. (red.). (2016). O integracji bez retuszu: dyskusje wschodnioeuropejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Nowak, A.Z., Wojtaszczyk, K.A., Zamęcki, Ł. (red.). (2016). Poland in the European Union. Madryt: Schedas.
 23. Nowak, S., Nowak, A.Z., Sopoćko, A. (red.). (2016). Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Nowak, A.Z., Szałański, M., Zborowska, W. (red.). (2016). Rola odnawialnych źródeł energii w rozowju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 25. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2016). Rynek kapitałowy: efektywność i ryzyko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 26. Nowak, A.Z. (red.). (2015). Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspectivFrankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 27. Nowak, A.Z. (red.). (2015). Gospodarka na rozdrożu – XXI wiek : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza Rycia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 28. Czerwińska, T., Nowak A.Z. (red.). (2015). Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 29. Zalega, T., Nowak, A.Z. (red.). (2015). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 30. Dantas, A.T., Nowak, A.Z., Siuda-Ambroziak, R. (red.). (2014). Brazil-Poland focus on economy. Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 31. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2014). Nowoczesne Mazowsze : jak wykorzystać potencjał regionu?Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 32. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2014). Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 33. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2013). Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 34. Nowak, A.Z. (2013). Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 35. Latoszek, E., Kotowska, I.E., Nowak, A.Z., Stępniak, A. (red.). (2012). European integration process in the new regional and global settings. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 36. Nowak, A., Dubel, P., Sokół, P., Pawłowska, A., Łukaszuk, B., Kaczmarek, K., Panek, A. (2012). Podręcznik wdrażania modelu WellBox.pl. Warszawa: Dinkograf.
 37. Nowak, A.Z. (red.). (2012). Understanding global economy : national and regional studies. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 38. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2011). 7 Years of Poland’s presence in the European Union : implications for the Mazovian region. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 39. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2011). Competition, ethics, management. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 40. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2011). Economy, society and managing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 41. Nowak, A.Z., Kozioł, W. (red.). (2011). Handel zagraniczny : perspektywa europejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 42. Kosiński, B., Nowak, A.Z. (2011). Podstawy współczesnej bankowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 43. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2010). Global Economy, 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 44. Taplin, R., Nowak, A.Z. (red.). (2010). Intellectual property, innovation and management in emerging economies. London: Routledge.
 45. Nowak, A.Z., Opolski, K., Górski, J. (red.). (2010). Promocja Polski. Narzędzie wspierania konkurencyjności?Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 46. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2010). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 47. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2009). Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 48. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2009). Entrepreneurs and Managers. Improving Practice, Developing Theory. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 49. Nowak, A.Z. (red.). (2009). Klastry w strategii rozwoju konkurencyjności na Mazowszu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 50. Nowak, A.Z., Nowak, S., Sopoćko, A. (red.). (2009). Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 51. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2008). Business environment in Poland : the selected managerial and economic aspects and their interconnections. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 52. Nowak, A.Z., Milczarek, D., Hud, B., Borkowski, J. (red.). (2008). Eastern policy of the European Union : role of Poland, case of Ukraine. Warszawa: Centre for Europe, University of Warsaw.
 53. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2008). Global Economy, 4, In search of new ideas and concepts. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 54. Nowak, A.Z., Glinka, B. (red.). (2008). Management : qualitative and quantitative research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 55. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2008). Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych w regionie mazowieckim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 56. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2008). Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 57. Nowak, A.Z., Fuchs, D., Nowak, S. (red.). (2008). Umowa ubezpieczenia: dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 58. Nowak, A.Z. (2007). European Economic Integration. Chances and Challenges. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 59. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2007). Global economy, Vol. 2, Challenges in developing and transition economies. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 60. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2007). Global economy, 3, Exploring new capabilities. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 61. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2007). Management in Poland after accession to the EU : selected aspects. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 62. Holland, M., Ryan, P., Nowak, A.Z., Chaban, N. (red.). (2007). The EU throught the eyes of Asia : media, public and elite interviews in China, Japan, Korea, Singapore and Thailand. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 63. Nowak, A.Z., Fuchs, D., Nowak, S. (red.). (2007). Umowa ubezpieczenia : dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 64. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2006). Business administration in Central Europe: challenges, problems and opportunities. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 65. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (red.). (2006). Europeistyka w zarysie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 66. Nowak, A.Z. (2006). Êvropejs’ka ìntegracìâ : šansi dlâ Pol’ŝì – dosvìd dlâ Ukraïni. L’vìv : Ìn-t Êvrop. Ìntegracìï LNU ìm. Ì. Franka.
 67. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2006). Global economy : how it works, different cases, different results. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 68. Nowak, A.Z. (red.). (2005). Fenomen transformacji : próba analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 69. Kosiński, B., Nowak, A.Z. (red.). (2004). Bank depozytowo-kredytowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 70. Nowak, A.Z. (red.). (2004). Fundusze kohezyjne I możliwości ich absorpcji w Polsce. Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 71. Nowak, A.Z., Steagall, J., Baliamoune-Lutz, M. (red.). (2004). Globalization international business and European integration. Warsaw, Jacksonville: Centre for Europe Warsaw University , Coggin College of Business University of North Florida.
 72. Milczarek, D., Nowak, A.Z. (red.). (2003). Integracja europejska : wybrane problemy. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 73. Milczarek, D., Nowak, A.Z. (red.). (2003). On the road to the European Union : applicant countries’ perspective. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 74. Nowak, A.Z., Stępniak, A. (red.). (2003). Strefa euro wyzwanie dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 75. Nowak, A.Z., Steagall, J.W., (red.). (2002). Globalization European integration and…? Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 76. Nowak, A.Z. (2002). Integracja europejska : szansa dla Polski? Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 77. Nowak, A.Z., Krakowińska, E., Skrzypczak, Z., Zalega, T. (2002). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 78. Nowak, A.Z. (2001). Brytyjski system finansowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 79. Nowak, A.Z., Mason, P., Steagall, J.W. (2001). Why Poland avoided the late nineties financial crisis and what the future holds. Jacksonville: University of North Florida.
 80. Nowak, A.Z., Grocholski, H., Sopoćko, A., Kozioł, W. (2000). Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejskiej : banki spółdzielcze. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 81. Nowak, A.Z. (1999). Polska bankowość w procesie integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 82. Nowak, A.Z. (1999). Zmiany systemowe w Polsce i w Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 83. Dobosiewicz, Z., Jackowicz, K., Nowak, A.Z., Sopoćko, A. (1998). Bankowość. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 84. Nowak, A.Z., Ryć, K., Skrzypczak, Z. (1998). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 85. Nowak, A.Z., Skrzypczak, Z. (1996). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 86. Nowak, A.Z. (1994). Banki a sektor gospodarstw domowych : dynamika rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 87. Nowak, A.Z. (1994). System finansowy w Wielkiej Brytanii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 88. Nowak, A.Z., Żyżyński, J. (1994). The transformation of the socialist economy into market economy and the monetary policy. Ubrana: University of Illinois.
 89. Nowak, A.Z. (1993). Polityka pieniężna a druga gospodarka w Polsce w latach osiemdziesiątych. Warszawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 90. Nowak, A.Z. (1993). Rola i miejsce rynku kapitałowego w gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 91. Nowak, A.Z. (1991). Znaczenie systemu pieniężno-kredytowego w finansowym zarządzaniu firmą. Warszawa, Skierniewice: Bogusław J. Feder.
 1. Taplin, R. & Nowak, A.Z. (2023). Climate change, pandemics and artificial intelligence. W:
  Taplin (red.), Artificial intelligence, intellectual property, cyber risk and robotics : a new digital age (s. 92-108). Routledge, Taylor & Francis Group.
 2. Nowak, A.Z. (2022). Perspektywy innowacji, konkurencyjności i wzrostu polskiej gospodarki. W: E.Barlik, & A. Goryńska (red.), O mądrą i sprawną Polskę : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Kieżunowi (s. 113-122). Akademia Leona Koźmińskiego; Poltext.
 3. Nowak, A.Z. (2022). Polska gospodarka po pandemii. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? W:
  Rączka, B. Godlewska-Bujok, E. Maniewska, W. Ostaszewski, M. Raczkowski & A. Ziętek-Capiga (red.), Między ideowością a pragmatyzmem – tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Gersdorf (s. 1328-1336). Wolters Kluwer.
 4. Nowak, A.Z., & Tchorek, G. (2022). Ryzyko kursowe a umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w warunkach integracji walutowej. W: Gorynia, J. Kuczewska, &  A.Z. Nowak (red.), Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim : wyzwania współczesności (s. 90-100). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Nowak, A.Z. (2021). Perspektywy innowacji, konkurencyjności i wzrostu polskiej gospodarki
  w kontekście transformacji energetycznej. W: Z. Nowak, M. Kurtyka, & G. Tchorek (red.), Transformacja energetyczna i klimatyczna – wybrane dylematy i rekomendacje (s. 11-27). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Nowak, A.Z. (2019). Âkim ê majbutnê svìtovoï ekonomìki? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), Nova strukturna polìtika v umovah vìdkritoï  rinkovoï  ekonomìki : zbìrnik naukovih prac’(s. 17-26). Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 7. Kozioł, W., Nowak, A.Z. (2019). Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego. W: Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia(s. 521-556). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Nowak, A.Z. (2019). Globalizacja a współczesny świat. W: A.Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia(s. 583-604). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Nowak, A.Z. (2018). Jaka przyszłość globalnej gospodarki? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej(s. 29-40). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Nowak, A.Z. (2018). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. W: J. Kudła, J. Górski (red.), Finanse i zarządzanie: wybrane wyzwania. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Krzysztofa Opolskiego(s. 71-81). Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Nowak, A.Z. (2018). What is the Future of the Global Economy? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New structural policy in an open market economy(s. 31-42). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 12. Nowak, A.Z. (2017). Globalizacja jako makroekonomiczny megatrend. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji(s. 15-21). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Nowak, A.Z. (2017). Kryzys a innowacje. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji(s. 51-59). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Nowak, A.Z. (2017). Kryzysy a finansyzacja gospodarki świtowej. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji(s. 22-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Nowak, A.Z. (2017). New Structural Economics and dilemmas of the economic development. W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New Structural Economics for less advanced countries (s. 56-68). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 16. Nowak, A.Z. (2017). Nowa Ekonomia Strukturalna a dylematy rozwoju gospodarki. W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New Structural Economics for less advanced countries (s. 236-248). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 17. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2017). Polityka gospodarcza i społeczna po kryzysie. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji(s. 69-82). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Nowak, A. Z. (2016). Dylematy konkurencyjności polskiej gospodarki – MŚP jako stymulator innowacyjności. W: M. Żemigała (red.), Horyzonty współczesnego zarządzania: księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki(s. 73-84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Nowak, A.Z., Ryć, K. Shachmurove, Y. (2016). Economic policy after the crisis. W: A.Z. Nowak, K.A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki (red.), Poland in the EuropeanUnion(s. 143-161). Madryt: Schedas.
 20. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2016). Rynek kapitałowy – w kierunku gospodarki przyszłości (wprowadzenie). W: Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy – efektywność i ryzyko(s. 7-11). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Nowak, A.Z., Zborowska, W. (2016). Wprowadzenie. W: A.Z. Nowak, M. Szałański, W. Zborowska (red.), Rola odnawialnych źródeł energii w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu(s. 10-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Kozłowska-Chyła, B., Nowak, A.Z. (2016). Wyzwania globalizacji dla rynku ubezpieczeń. W: S. Nowak, A.Z. Nowak, A. Sopoćko (red.), Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych(s. 11-19). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. Kozioł, W., Nowak, A.Z. (2015). Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 519-554). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Capability of convergence as imperative for Euro Area persistence. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 137-160). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 25. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Convergence capability as an imperative for the endurance of the euro zone. W: E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak (red.), Facing the challenges in the European Union: re-thinking EU education and research for smart and inclusive growth(s. 417-439). Warsaw: Polish European Community Studies Association.
 26. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Crises and world economy financialisation. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 59-69). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 27. Nowak, A.Z. (2015). Crisis and innovation. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 71-80). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 28. Nowak, A.Z., Ryć, K. Shachmurove, Y. (2015). Economic policy after the financial crisis. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 119-135). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 29. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Euro or Zloty? W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 161-167). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 30. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Europe needs the liberal Keynes. W: P. O’Sullivan, F.B. Allington, M. Esposito (red.), The philosophy, politics and economics of finance in the 21st century: from hubris to disgrace(s. 241-253). London ; New York: Routledge.
 31. Nowak, A.Z. (2015). Globalisation as a macroeconomic megatrend. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 11-31). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 32. Nowak, A.Z. (2015). Globalizacja a współczesny świat. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 579-601). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 33. Nowak, A.Z. (2015). How to enhance competitiveness of the Polish economy?: SMEs as innovativeness stimulator. W: P. Ghauri, V.H. Manek Kirpalani (red.), Handbook of research on international entrepreneurship strategy: improving SME performance globally(s. 194-208). Cheltenham ; Northampton: Edward Elgar Publishing.
 34. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2015). Profil ryzyko – dochód funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.),Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie(s. 123-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 35. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2015). Turbulencje na światowych rynkach finansowych: wprowadzenie. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.),Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie(s. 7-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 36. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). What architecture of the Union?: Polish perspective. W: B. Góralczyk (red.), European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?(s. 133-151). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 37. Zalega, T., Nowak, A.Z. (2015). Wprowadzenie. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 13-16). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 38. Nowak, A.Z. (2015). Współczesny świat w erze turbulencji. W: A.Z. Nowak (red.), Gospodarka na rozdrożu – XXI wiek: księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza Rycia(s. 17-39). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 39. Nowak, A.Z. (2014). How to Enhance Competitiveness of Polish Economy? SMEs as Innovativeness Stimulator. W: A.T. Dantas, A.Z. Nowak, R. Sida-Ambroziak (red.), Brazil-Poland focus on Economy(s. 65-79). Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 40. Nowak, A.Z. (2014). Kryzysy a finansyzacja gospodarki światowej. W: S. Nowak (red.), Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy :elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju(s. 153-158). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.
 41. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2014). Rynek kapitałowy w okresie dekoniunktury – wprowadzenie. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury(7-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 42. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2014). Ryzyko rynku akcji międzynarodowych rynków giełdowych. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury(135-158). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 43. Nowak, A.Z., Ryć, K., Shachmurove, Y. (2014). The Euro reconsidered. W: A.T. Dantas, A.Z. Nowak, R. Sida-Ambroziak (red.), Brazil-Poland focus on Economy(s. 31-54). Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 44. Nowak, A.Z. (2014). Wprowadzenie. W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Nowoczesne Mazowsze : jak wykorzystać potencjał regionu?(s. 11-14). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 45. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2013). European Union and the world : case study of transatlantic relations. W: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European studies : a new approach to uniting Europe(s. 513-528). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 46. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2013). Innovation, valuation and crisis. W: R. Taplin (red.), Intellectual property valuation and innovation towards global harmonization(s. 163-170). London, New York:
 47. Nowak, A.Z. (2013). Kryzys a innowacje W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza(s. 11-20). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 48. Nowak, A.Z. (2013). The Economic and Monetary Union – the basis of European economic integration. W: Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to european studies : a new approach to uniting Europe(s. 211-227). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 49. Nowak, A.Z. (2013). Współczesny świat w erze turbulencji. W: J. Bogdanienko, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie : tradycja i nowoczesność (42-58). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 50. Nowak, A.Z. (2012). End of eurozone? W: E. Latoszek, E. Kotowska, A.Z. Nowak, A. Stępniak(red.), European integration process in the new regional and global settings (s. 109-123). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 51. Nowak, A.Z., Shachmurove, Y. (2012). End of eurozone? W: A.Z. Nowak (red.),Understanding global economy : national and regional studies (s. 7-24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 52. Nowak, A.Z., O’Sullivan, P. (2012). Ethical issues in the policy response to the 2008 financial crisis : moral hazard in central banking and the equity of bailout. W: P. O’Sullivan, M. Smith, M. Esposito (red.) Busines Ethics : A Critical Approach : Integrating Ethics Across the Business World (s. 173-199).London, New York: Routledge.
 53. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce – wyzwania i problemy. W: A. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 149-159).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 54. Ryć, K., Nowak, A.Z. (2012). Polityka gospodarcza po kryzysie. W: A. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 39-50). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 55. Nowak, A.Z. (2012). Zamiast wstępu. W: K. Klincewicz, W. Grzywacz (red.) Rozwój potencjału społecznego organizacji – wyzwania w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Dobrzyńskiego, (s. 11-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 56. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2011). Euro later – a loss or an adventage? W: A. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Competition, ethics, management,  (s. 99-112). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 57. Arogyaswamy, B., Nowak, A. (2011). Societal and  high  tech  innovation  in  India : prospects  and  W: A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Economy, society and managing, (s. 96-113). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 58. Nowak, A.Z. (2011). Teoretyczne podstawy handlu międzynarodowego. W: A. Z. Nowak, W. Kozioł (red.) Handel zagraniczny : perspektywa europejska,(s. 342-361). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 59. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Out of the crisis -but how? W: A. Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education, (s. 79-91). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 60. Nowak, A.Z., Baliamoune-Lutz, M., Steagall, J. (2010). Preface. W: A. Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education, (s. 7). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 61. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Skutki kryzysu finansowego i jego globalne reperkusje. W: S. Wymysłowski, J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Przedsiębiorczość-aspekty finansowe i społeczne, (s. 277-294). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 62. Nowak, A.Z. (2010). The financial crisis and prospects for recovery, the case of Poland and Central and Eastern Europe. W: A.Z. Nowak, R. Taplin (red.), Intellectual property, innovation and management in emerging economies, (s. 83-105). London: Routledge.
 63. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2009). Czynniki determinujące rozwój potencjalnego klastra produkcji i przetwórstwa truskawek w regionie płockim. W: A.Z. Nowak, Szałański (red.), Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu, (s. 24-33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 64. Nowak, A.Z., Manek Kirpalani, V.H. (2009). Industrial policy. W: V.H. Kirpalani, L. Garbarski, E. Kaynak (red.), Successfully doing business/ marketing in Eastern Europe, (s. 99-109). London, New York: Routledge.
 65. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Jaki koniec kryzysu? W: A.Z. Nowak, S. Nowak, A. Sopoćko (red.), Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, (s. 11-22). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 66. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Polish way to eurozone. W: W. Chmielarz, J. Turyna (red.), Komputerowe systemy zarządzania, (s. 25-32). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 67. Nowak, A.Z. (2009). Przedmowa. W: G. Karasiewicz (red.), Ekonomia–Etyka–Organizacja, (s. 13-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 68. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Z jaką gospodarką oraz kiedy i dlaczego do strefy euro? W: G. Karasiewicz (red.), Ekonomia–Etyka–Organizacja, (s. 81-92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 69. Nowak, A.Z., Liu, F., Michelman, J. (2008). Corporate governance failures in a global economy: a comparison of China, Poland and the United States. W: A.Z. Nowak, B. Glinka (red.), Management : qualitative and quantitative research, (s. 195-228). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 70. Nowak, A.Z. (2008). Into the Eurozone : when, why, with what kind of economy – Polish dilemma (June 2008), W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 4, In Search of New Ideas and Concepts, (99-110). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW , Coggin College of Business, University of North Florida.
 71. Nowak, A.Z., Zalewska, M., Kozioł, W., Ludwicki, T., Tchorek, G. (2008). Klastry jako element budowania konkurencyjności regionów na przykładzie województwa mazowieckiego. W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza, (s. 49-71). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 72. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencies on financial markets and the Polish zloty – qualitative analysis. W: A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Business environment in Poland, (s. 153-171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 73. Nowak, A.Z. (2008). Wstęp. W: A. Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, (s. 5-7). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 74. Nowak, A.Z. (2008). Z jaką gospodarką oraz kiedy i dlaczego do strefy euro? W: A. Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, (s. 7-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 75. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2007). A classification of clusters : the role of social capital and culture. W: E. Bojan, Z. Olesiński (red.) The emergence and development of clusters in Poland, (s. 73-91). Warszawa: Difin.
 76. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2007). Cluster classification and performance : the impact of social capital and culture. W: R. Taplin (red.) Innovation and business partnering in Japan, Europe and the United States, (s. 132-151). New York, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group.
 77. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2007). Eastern dimension of the ENP – a new challenge for the European Union : the case of Ukraine. W: M. Cremona, Meloni (red.), The European neighbourhood policy a framework for modernisation?, (s. 37-58). Florencja: European University Institute.
 78. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2007). Innovative practices in Poland : an organizing framework and action plans. W: R. Taplin (red.) Innovation and business partnering in Japan, Europe and the United States,(s. 54-70). New York, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group.
 79. Nowak, A.Z., Michelman, J. (2007). Internal control and corporate governance in small and medium : sized entities in Poland. W: W. Szczęsny, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, (s. 498-507). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 80. Nowak, A.Z. (2007). Poland in the European Union : advantages and threats. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 231-244). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 81. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T., (2007). Risk of Polish Stock Exchange Market. Part 2. Risk of derivative s market. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 244-261). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 82. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. W: Zarządzanie i rozwój : Księga Jubileuszowa, 35 –lecie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 23-41). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 83. Nowak, A.Z. (2007). The European Union – an opportunity for Poland? W: Conference on 50 Years of the Treaty of Rome and the EU Current Development, Taipei : Tamkang University.
 84. Nowak, A.Z. (2007). The European Union – an opportunity for Poland? W: A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.),Management in Poland after accession to the EU: selected aspects, ( s. 11-25). Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 85. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Trends in financial markets and polish zloty – qualitative approach. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 68-88). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 86. Ryć, K., Nowak, A.Z. (2007). World financial markets trends and their possibleiInfluence on National Currencies (by the example of Polish zloty. W: Wisnyk Lwiwskogo Uniwiersitieta, (s. 208-222). Lwów: Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego.
 87. Nowak, A.Z., Michelman, J. Liu, F. (2006). Corporate governance failures in a global economy : a comparison of China, Poland and the United States. W: Corporate governance failures in a global economy, (S. 3-52). Jacksonville: Coggin College of Business.
 88. Nowak, A.Z. (2006). Globalizacja a integracja ponadnarodowa. W: M. Lipiec-Zajchowska (red.), Megatrendy we współczesnym świecie, (s. 16-23). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 89. Nowak, A.Z. (2006). Ocena efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako podstawa wspierania europejskich aspiracji Ukrainy. W: J. Borkowski (red.), Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, (s. 71-83). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 90. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2006). Poland in the face of currency crises. W: A. Z. Nowak, Glinka, P. Hensel (red.), Business administration in Central Europe : challenges, problems and opportunities, (s. 88-99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 91. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2006). Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 437-462). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 92. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2006). Risk of Polish Stock Exchange Market : risk of spot market instruments. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy: how it works, (s. 84-120). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business.
 93. Nowak, A.Z. (2006). Unia Celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.),  Europeistyka w zarysie, (s. 183-203). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 94. Nowak, A.Z. (2006). Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 223-263). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 95. Nowak, A.Z. (2006). Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 204-222). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 96. Nowak, A.Z. (2006). The European Union : an opportunity for Poland? W: Apres Enlargement: Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe, (s. 271-285). Florencja: Robert Schuman Centre for Advanced Studies European University Institute.
 97. Nowak, A.Z. (2005). Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mobilizacji gospodarki polskiej. W: A. Adamczyk, J. Borkowski (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, (s. 69-78). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 98. Nowak, A. (2005). Poland in the face of currency crises. W: T. Kopczyńska, S. Nowak (red.), Insurance in the Polish segment of the European Market AD 2004, Warsaw, May 19, 2004, (s. 15-26).  Warszawa, BRANTA Publishing House, s. 15-26.
 99. Nowak, A.Z. (2005). Przyszłość Strategii Lizbońskiej – perspektywa ekonomiczna : najważniejsze priorytety, kluczowe wyzwania. W: Strategia Lizbońska – nowe wyzwania dla Polski, ( s. 141-143). Warszawa: Kancelaria Senatu.
 100. Nowak, A.Z. (2005). Stosunki ze Wschodem jako nowa szansa Polski zintegrowanej z Unią Europejską. W: M. Dobroczyński, M. Lipiec-Zajchowska (red.), Wschód jako partner Unii Europejskiej, (s. 13-24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 101. Nowak, A.Z. (2005). Unia gospodarczo-walutowa : ukoronowanie polskiej transformacji ekonomicznej. W: A. Z. Nowak (red.), Fenomen transformacji : próba analizy, (s. 43-51). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 102. Nowak, A.Z. (2004). Bank i jego cechy charakterystyczne. W: A. Z. Nowak, B. Kosiński (red.), Bank depozytowo-kredytowy, (s. 24-33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 103. Nowak, A.Z. (2004). Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego. W: A. Z. Nowak, B. Kosiński (red.), Bank depozytowo kredytowy, (s. 11-24).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 104. Nowak, A.Z. (2004). Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mobilizacji gospodarki polskiej. W: A. Z. Nowak (red.), Fundusze kohezyjne i możliwości ich absorpcji w Polsce, (s. 71-81). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 105. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Oszczędności w okresie transformacji. W: I. Koładkiewicz, W. Kozioł (red.), Wyzwania globalizacji : odpowiedzi przedsiębiorstw, (s. 73-95). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Wydawnictwo WSPiZ im L. Koźmińskiego.
 106. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2004). Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w latach 1995-2002. W: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, praca zbiorowa, (s. 319-332). Warszawa: Oficyna Wydawnicza BRANTA.
 107. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Savings During the Period of Transformation. W: A. Z. Nowak, J. W. Steagall (red.), Globalization international business and european integration, (s. 45-68). Warszawa, Jacksonville: Centre For Europe Warsaw University,  Coggin College of Business University of North Florida.
 108. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Złoty wobec kryzysów walutowych w okresie transformacji i integracji europejskiej – ujęcie jakościowe. W: J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, (s. 78-93). Warszawa: Difin.
 109. Nowak, A.Z. (2003). European Union – an opportunity for Poland? W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), On the Road to the European Union Applicant Countries’ perspective, (s. 37-49). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 110. Nowak, A.Z. (2003). Foreign direct investment in Central and Eastern Europe in the period 1990-2000 : patterns and consequences. W: S.T. Marinova, M.A. Marinov (red.), Foreign direct investment in Central and Eastern Europe, (s. 59-93). Aldershot, Burlington: ASHGATE.
 111. Nowak, A.Z. (2003). Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 356-364). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 112. Nowak, A.Z. (2003). La Unión Europea. ¿Oportunidad para Polonia? W: Polonia y España ante el futuro de la Unión Europea, (s. 97-103). Madryt: Universidad de Castilla La Mancha, Embajada de Polonia en Madrid, Centro Europeo de la Universidad de Varsovia.
 113. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2003). Oszczędności w okresie transformacji. W: Gospodarka i przedsiębiorstwo – nowe tendencje w zarządzaniu, Księga Jubileuszowa 1972-2002, (s. 44-63). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 114. Nowak, A.Z. (2003). Polska gospodarka w procesie integracji – analiza scenariuszowa. W: A.Z. Nowak, A. Stępniak (red.), Strefa euro – wyzwania dla Polski, (s. 117-138). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 115. Nowak, A.Z. (2003). Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 633-658). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 116. Nowak, A.Z. (2003). The integration with the European Union : possible scenarios. The case of Poland. W: S. Giusti, L. Tajoli (red.), Convergence in the enlarged European Union, (s. 3-36). Mediolan: ISPI- Instituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale.
 117. Nowak, A.Z. (2003). Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 269-290). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 118. Nowak, A.Z. (2003). Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 313-356). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 119. Nowak, A.Z. (2003). Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 291-312). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 120. Nowak, A.Z. (2002). Bilans płatniczy. W: A.Z. Nowak, E. Krakowińska, Z. Skrzypczak, T. Zalega, Makroekonomia, (s. 215-218). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 121. Nowak, A. Z. (2002). Euro, pure intellectual product or international currency?, w: S. Kwiatkowski, Ch. Stowe (red.), Intellectual product and intellectual capital,(s. 187-209). Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Koźmińskiego.
 122. Nowak, A.Z., Staegall, J., Dankowski, B. (2002). Foreign direct investment patterns and consequences in Central and Eastern Europe, 1990-2000. W: A.Z. Nowak, J.W. Steagall (red.), Globalization European Integration and…?, (s. 189-214). Warszawa, Jacksonville: Centrum Europejskie UW, Coggin College of Business University of North Florida.
 123. Nowak, A.Z. (2002). Foreign direct investment patterns and conseguences in Central-Eastern Europe 1999-2000. W: M. Dobroczyński (red.), Stosunki Wschód-Zachód a Europa Środkowa, (s. 61-85). Warszawa: Centrum Badań Wschodnich UW.
 124. Nowak, A.Z. (2002). The integration of Poland with the European Union : possible scenarios. W: A.Z. Nowak, J.W. Steagall (red.), Globalization European Integration and…?, (s. 215-240). Warszawa, Jacksonville: Centrum Europejskie UW, Coggin College of Business University of North Florida.
 125. Nowak, A.Z. (2002). Why Poland avoided the late nineties financial crises and what the future holds. W: Ownership and privatisation in Poland, (s. 117-139). Leonberg: Garant Verlag Gmbh.
 126. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2000). Polityka stopy procentowej w warunkach turbulencji na rynkach światowych. W: Dylematy średniookresowej strategii finansowej, (s. 123-139). Warszawa: Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości.
 127. Nowak, A.Z. (2000). Polska gospodarka w procesie integracji – analiza scenariuszowa. W: B. Góralczyk (red.), Polska policja na drodze do Unii Europejskiej, (s. 12-24). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 128. Nowak, A.Z. (2000). The integration of Poland within the European Union – possible scenarios. W: E. Majewski, G. Dalton (red.), The strategic options for the Polish agro-food sector in the light of economic analyses,(s. 76-89). Warsaw: Warsaw Agricultural University Research and Implementation Centre.
 1. Koohang, A., Nowak, A., Paliszkiewicz, J., Nord, J. H. (2020). Information security policy complance: leadership, trust, role values, and awareness. Journal of Computer Information Systems, 1, 1-8. DOI 1080/08874417.2019.1668738
 2. Nowak, A.Z. (2019). Kakim byt’ meždunarodnomu porâdku? Mir Peremen, 2, 157-169.
 3. Nowak, A.Z. (2019). Polskie dylematy rozwojowe w świetle Nowej Ekonomii Strukturalnej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12, 2-6.
 4. Bławat, B., Nowak, A.Z., Shachmurove, Y., Winkler-Drews, T. (2018). Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 1, 8-49.
 5. Nowak, A.Z. (2018). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. Polski Kompas. Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, 387-393.
 6. Nowak, A.Z., Sitnicki, M.W. (2018). Strategic Flexibility of the Research University’s Leadership. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, 101-117.
 7. Nowak, A.Z. (2017). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 2-6.
 8. Kozłowska-Chyła, B., Nowak, A.Z. (2017). Strategia odpowiedzialnego rozwoju a wyzwania zewnętrzne dla polskiej gospodarki. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 11, 2-6.
 9. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2016). Čto posle evro? Fiłosofija choziajstwa, 1, 151-157.
 10. Nowak, A.Z., Song, P. (2016). The human resource management performance of Chinese SMEs in the current economic environment: case study of the Textile Industry, Zhejiang Province. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 2, 53-77.
 11. Nowak, A.Z., Niewiadomski, A. (2014). Finansowanie nauki w Polsce – pomoc czy przeszkoda? Transformacje, 1-2, 162-183.
 12. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2014). The risk of holding periods of international stock exchanges. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 1, 8-35.
 13. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2014). Evropa nuždaetsâ v liberal’nom Kejnse. Filosofijâ Hozâjstva, 5, 69-77.
 14. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2014). Zlotyj ili evro? Filosofijâ Hozâjstva, 3, 69-77.
 15. Nowak, A.Z., Ryć, K., Shachmurove, Y. (2013). Real convergence as the way to heal the Eurozone. Yearbook of Polish European Studies, 16, 85-110.
 16. Nowak, A.Z., Taplin, R. (2012). Alternative Scenarios for Overcoming the Eurozone Crisis. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 2-6.
 17. Nowak, A.Z. (2012). Koniec strefy euro? Gazeta Bankowa, 2, 34-40.
 18. Nowak, A.Z. (2012). Koniec strefy euro? Studia Europejskie, 1, 37-49,
 19. Nowak, A.Z. (2012). The end of eurozone? Filosofijâ Hozâjstva, 2, 185-197.
 20. Nowak, A.Z., Niewiadomska, A. (2012). Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczne. Studia Iuridica Agraria, 10, 307-325.
 21. Nowak, A.Z. (2011). End of the eurozone? An economist’s perspective. Yearbook of Polish European Studies, 14, 11-26.
 22. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Euro później – strata czy korzyść? Gazeta Bankowa, 2, 105-110.
 23. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Euro później – strata czy korzyść? Problemy Zarządzania, 1, 7-20.
 24. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Evro budet vveden pozže – uŝerb ili vygoda? Filosofijâ Hozâjstva, 4, 167-181.
 25. Nowa, A.Z. (2010). Jaki kapitalizm? Gazeta Bankowa, 12, 100–101.
 26. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Jaki koniec kryzysu? Gazeta Bankowa, 1, 83–91.
 27. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Kakov konec krizisa? Filosofijâ Hozâjstva, 1, 31-43.
 28. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Opóźnienie w przyjęciu euro – strata czy korzyść? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 2-5.
 29. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Pol’ša : evro budet pozže – izderžki ili vygody? Problemy nacional’noj Strategii, 4, 134-146.
 30. Chmielarz, W., Nowak, A.Z. (2010). Selected mobile payment systems in Poland – usability analysis from customers’ point of view. Journal of Internet Banking and Commerce, 3, 266-277.
 31. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Zadežka v prisoedinenii k zone evro – vygoda ili ugroza? Vestnik Âroslavskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. P.G. Demidova. Seriâ Gumanitarnye Nauki, 2, 113-117.
 32. Nowak, A.Z. (2009). Chiny w G-2? Gazeta Bankowa, 45, 14–15.
 33. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2009). High tech and societal innovation in Poland prospects and strategies. East-West Journal of Economic and Business, 1, 47-73.
 34. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2009).  Innowacje społeczne i technologiczne: perspektywy i strategie. Problemy Zarządzania, 2, 13-22.
 35. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Kryzys światowy a polska droga do euro. Polityka Wschodnia, 1, 9–17.
 36. Nowak, A.Z. (2009). Out of the crisis – but how? Post-crisis scenarious of economic growth. Yearbook of Polish European Studies, 12, 91-104.
 37. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). S kakoj ekonomikoj, kogda i počemu v zonu evro? Filosofijâ Hozâjstva, 5, 79-89.
 38. Arogyaswamy, B., Taplin, R., Nowak, A.Z. (2008). A comparative review of innovation systems : strategies, practices, and connections. Journal of Interdisciplinary Economics, 2-3, s. 185–215.
 39. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Globalizaciâ, transnacional’naâ integraciâ i valûtnye zony (kačestvennyj podhod). Filosofijâ Hozâjstva, 4, 97-111.
 40. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2008). Innovation in information and communication technology in Poland : prospects and strategies. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, 13, 283-308.
 41. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2008). Relations between the European Union and the United States: co-operation, competition or confrontation? Yearbook of Polish European Studies, 11, 9-24.
 42. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencii finansovyh rynkov i položenie pol’skogo kačestvennyj podhod. Filosofijâ Hozâjstva, 1, 48-71.
 43. Nowak, A.Z. (2008). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5, 2–10.
 44. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. Studia Europejskie, 2, 9–31.
 45. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Trends in financial markets and the polish zloty – a qualitative approach. Journal of Interdisciplinary Economics, 2-3, 163–182.
 46. Nowak, A., Milczarek, D. (2007). Eastern dimension of the ENP – a new challenge for the European Union : the case of Ukraine. Kul’tura Narodov Pričernomor’â, 103, 30-38.
 47. Nowak, A.Z. (2007). Poland in the European Union. Initial balance of two years – selected aspects. Kul’tura Narodov Pričernomor’â, 102, 31-36.
 48. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Złoty wobec turbulencji na rynkach finansowych. Bank i Kredyt, 8–9, 4–11.
 49. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2006). Globalizaciâ, transnacional’naâ integraciâ. Filosofijâ Hozâjstva, 3, 146-152.
 50. Nowak, A.Z. (2005). Koniunktura w Chinach – zagrożenia bądź szansa reszty świata. Polityka Wschodnia, 1-2, 5–9.
 51. Nowak, A.Z. (2005). Unia Europejska. Szansa dla Polski? Problemy Zarządzania, 3(9), 8-21.
 52. Nowak, A.Z., Podlewski, S., Sosnowski B. (2004). Czym są wymogi aquis communautaire UE? Gazeta Ubezpieczeniowa, 20(267), 21–22.
 53. Nowak, A.Z., Mason, P.M., Steagal, J.W. (2004). Recent developments and prescribed future paths for Polish banking. The Journal of Interdisciplinary Economics, 2, 105-129.
 54. Nowak, A.Z., Kirpalani, M. (2003). New Eastern European EU members need a modern industrial policy : Poland and Slovenia highlighted. Yearbook of Polish European Studies, 7, 129–141.
 55. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2003). Polska wobec kryzysów walutowych. Problemy Zarządzania, 2, 66–76.
 56. Mroczkowski, T., Linowes, R., Nowak, A. (2002). Changing mindsets in a successful transition economy. Journal of East – West Business, 1, 5–40.
 57. Nowak, A.Z. (2002). Euro pieniądzem światowym? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 17-22.
 58. Nowak, A.Z. (2002). Foreign direct investment in Poland, Czech Republic and Hungary : paterns and the future. Yearbook of Polish European Studies, 3, 67–97.
 59. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2002). Oszczędności w okresie transformacji. Studia Europejskie, 2, 25-44.
 60. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2002). Savings during the period of transformation. Yearbook of Polish European Studies, 6, 67-89.
 61. Nowak, A.Z. (2001). Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? (część pierwsza). Studia Europejskie, 1, 11–24.
 62. Nowak, A.Z. (2001). Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? (część druga). Studia Europejskie, 2, 11–24.
 63. Nowak, A.Z., Steagal, J. W. (2001). Foreign direct investment patterns and consequences in Central and Eastern Europe, 1990-2000. Yearbook of Polish European Studies, 5,67-95.
 64. Ryć, K., Żyżyński, J., Nowak, A., Kozioł, W. (2001). Kryzysy finansowe a edukacja menedżera. Business, Prawo & Ekonomia, 1,7-16.
 65. Nowak, A.Z. (2000). Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec kryzysów na światowych rynkach finansowych i integracji z Unią Europejską (ujęcie jakościowe). Ekonomista, 1, 9-38.
 66. Nowak, A.Z. (2000). Polski sektor bankowy na tle bankowości UE. Biuletyn Bankowy, 2-3, 8-12.
 67. Nowak, A.Z. (2000). Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 3, 37-60.
 68. Nowak, A.Z. (2000). The Polish banking sector and the European Union banking system. Yearbook of Polish European Studies, 4, 75-97.
 69. Nowak, A.Z. (1999). Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec zmian. Studia Europejskie, 3, 33-66.
 70. Nowak, A.Z. (1999). Konsekwencje wprowadzenia EURO dla Polski i krajów Unii Europejskiej – ujęcie jakościowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 15-19.
 71. Nowak, A.Z. (1999). Monetary policy in Poland in the conditions of upheavals in global markets and the change of internal business cycle. Yearbook of Polish European Studies, 3, 11-31.
 72. Nowak, A.Z., Ryć, K. Żyżyński, J. (1999). Potencjalne skutki wprowadzenia euro dla PolskiStudia Europejskie, 1, 25-52.
 73. Linowes, R.G., Mroczkowski, T., Nowak, A.Z. (1999). Przemiany w interpretacji najważniejszych terminów związanych z zarządzaniem (na przykładzie badań wśród młodych polskich menedżerów). Studia Europejskie, 4, 31-50.
 74. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1999). Stabilising and destabilising effects of Polish economic integration with the European Union – the macroeconomic perspective. The Journal of Interdisciplinary Economics, 3, 213-240.
 75. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Consequences of a high interest rate policy in the process of disinflation : the case of Poland. The Journal of Interdisciplinary Economics, 1, 15-31.
 76. Nowak, A.Z. (1998). Czy światu grozi kryzys gospodarczy? Nowe Życie Gospodarcze, 16, 14-16.
 77. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Europejska Unia Monetarna a polska polityka makroekonomiczna. Ekonomista, 5/6, 545-569.
 78. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Stopa procentowa a konsumpcja i oszczędności w procesie dezinflacji. Ekonomista, 2-3, 191-209.
 79. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). The stabilising and destabilising effects of Polish economic integration with the European Union – monetary concepts. Yearbook of Polish European Studies, 2, 153-171.
 80. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Inflacja a stopa procentowa w procesie transformacji. Ekonomista, 4, 443-458.
 81. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Negatywne skutki wysokiej stopy. Nowe Życie Gospodarcze, 36, 16-18.
 82. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Stabilizacyjne i destabilizacyjne skutki integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską. Studia Europejskie,4, 107-126.
 83. Nowak, A.Z., Maloney, W.F. (1994). Barriers to the development of the Polish banking system in the 1990’s and to the increasing integration of the household sector. Journal of Interdisciplinary Economics,3, 157-182.

Książki

 1. Gorynia, M., Kuczewska, J., & Nowak, A.Z. (red.). (2022). Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim : wyzwania współczesności. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Nowak, A.Z., Kurtyka, M., & Tchorek, G. (red.). (2021). Transformacja energetyczna
  i klimatyczna – wybrane dylematy i rekomendacje
  . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Nowak, A.Z. (2020). Polskie dylematy rozwojowe: w poszukiwaniu konkurencyjności strukturalnej. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Nowak, A.Z., & Zalega, T. (red.). (2020). Makroekonomia: zbiór zadań. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Nowak, S., & Nowak A.Z. (red.). (2020). Świętokrzyska era żelaza: dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Czerwińska, T., & Nowak A.Z. (red.). (2019). Rynek kapitałowy – oszczędności i inwestycje. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2019). Nova strukturna polìtika v umovah vìdkritoï rinkovoï ekonomìki : zbìrnik naukovih prac’. Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 8. Nowak, A.Z., Zalega, T. (red.). (2019). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Osipow, J.M, Nowak, A.Z. (red.). (2019). Rewolucja cyfrowa: wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2018). New structural policy in an open market economy. Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 11. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2018).Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Nowak, A.Z., Glinka, B. (red.). (2018). Procesy zarządzania w globalizującej się gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2018). Rynek kapitałowy: regulacje i fundamenty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Nowak, S., Nowak, A.Z., Jagodziński, J. (red.). (2018). Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Lin, J.Y., Nowak, A. (red.). (2017). New structural economics for less advanced countries. Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 16. Nowak, A.Z., Kosiński, B., Karkowska, R., Winkler-Drews, T. (2017). Osnovi suciasnowo bankiwnictwa. Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 17. Kosiński, B., Karkowska, R., Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2017). Podstawy współczesnej bankowości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Nowak, A.Z., Ryć, K. (red.). (2017). Polityka w regionach w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Nowak, A.Z., Nowak, S., Jagodziński, J. (red.). (2017). Polski obszar europejskich rynków finansowo-ubezpieczeniowych Anno Domini 2017. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2017). Rynek kapitałowy: szanse i bariery. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Osipov Ŭ.M., Nowak, A.Z. (red.). (2016). O integracji bez retuszu: dyskusje wschodnioeuropejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Nowak, A.Z., Wojtaszczyk, K.A., Zamęcki, Ł. (red.). (2016). Poland in the European Union. Madryt: Schedas.
 23. Nowak, S., Nowak, A.Z., Sopoćko, A. (red.). (2016). Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Nowak, A.Z., Szałański, M., Zborowska, W. (red.). (2016). Rola odnawialnych źródeł energii w rozowju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 25. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2016). Rynek kapitałowy: efektywność i ryzyko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 26. Nowak, A.Z. (red.). (2015). Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspectivFrankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 27. Nowak, A.Z. (red.). (2015). Gospodarka na rozdrożu – XXI wiek : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza Rycia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 28. Czerwińska, T., Nowak A.Z. (red.). (2015). Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 29. Zalega, T., Nowak, A.Z. (red.). (2015). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 30. Dantas, A.T., Nowak, A.Z., Siuda-Ambroziak, R. (red.). (2014). Brazil-Poland focus on economy. Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 31. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2014). Nowoczesne Mazowsze : jak wykorzystać potencjał regionu?Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 32. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.). (2014). Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 33. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2013). Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 34. Nowak, A.Z. (2013). Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 35. Latoszek, E., Kotowska, I.E., Nowak, A.Z., Stępniak, A. (red.). (2012). European integration process in the new regional and global settings. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 36. Nowak, A., Dubel, P., Sokół, P., Pawłowska, A., Łukaszuk, B., Kaczmarek, K., Panek, A. (2012). Podręcznik wdrażania modelu WellBox.pl. Warszawa: Dinkograf.
 37. Nowak, A.Z. (red.). (2012). Understanding global economy : national and regional studies. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 38. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2011). 7 Years of Poland’s presence in the European Union : implications for the Mazovian region. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 39. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2011). Competition, ethics, management. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 40. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2011). Economy, society and managing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 41. Nowak, A.Z., Kozioł, W. (red.). (2011). Handel zagraniczny : perspektywa europejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 42. Kosiński, B., Nowak, A.Z. (2011). Podstawy współczesnej bankowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 43. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2010). Global Economy, 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 44. Taplin, R., Nowak, A.Z. (red.). (2010). Intellectual property, innovation and management in emerging economies. London: Routledge.
 45. Nowak, A.Z., Opolski, K., Górski, J. (red.). (2010). Promocja Polski. Narzędzie wspierania konkurencyjności?Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 46. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2010). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 47. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2009). Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 48. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2009). Entrepreneurs and Managers. Improving Practice, Developing Theory. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 49. Nowak, A.Z. (red.). (2009). Klastry w strategii rozwoju konkurencyjności na Mazowszu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 50. Nowak, A.Z., Nowak, S., Sopoćko, A. (red.). (2009). Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 51. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2008). Business environment in Poland : the selected managerial and economic aspects and their interconnections. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 52. Nowak, A.Z., Milczarek, D., Hud, B., Borkowski, J. (red.). (2008). Eastern policy of the European Union : role of Poland, case of Ukraine. Warszawa: Centre for Europe, University of Warsaw.
 53. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2008). Global Economy, 4, In search of new ideas and concepts. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 54. Nowak, A.Z., Glinka, B. (red.). (2008). Management : qualitative and quantitative research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 55. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2008). Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych w regionie mazowieckim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 56. Nowak, A.Z., Szałański, M. (red.). (2008). Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 57. Nowak, A.Z., Fuchs, D., Nowak, S. (red.). (2008). Umowa ubezpieczenia: dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 58. Nowak, A.Z. (2007). European Economic Integration. Chances and Challenges. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 59. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2007). Global economy, Vol. 2, Challenges in developing and transition economies. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 60. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2007). Global economy, 3, Exploring new capabilities. Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 61. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2007). Management in Poland after accession to the EU : selected aspects. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 62. Holland, M., Ryan, P., Nowak, A.Z., Chaban, N. (red.). (2007). The EU throught the eyes of Asia : media, public and elite interviews in China, Japan, Korea, Singapore and Thailand. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 63. Nowak, A.Z., Fuchs, D., Nowak, S. (red.). (2007). Umowa ubezpieczenia : dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 64. Nowak, A.Z., Glinka, B., Hensel, P. (red.). (2006). Business administration in Central Europe: challenges, problems and opportunities. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 65. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (red.). (2006). Europeistyka w zarysie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 66. Nowak, A.Z. (2006). Êvropejs’ka ìntegracìâ : šansi dlâ Pol’ŝì – dosvìd dlâ Ukraïni. L’vìv : Ìn-t Êvrop. Ìntegracìï LNU ìm. Ì. Franka.
 67. Baliamoune-Lutz, M., Nowak, A.Z., Steagall, J. (red.). (2006). Global economy : how it works, different cases, different results. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 68. Nowak, A.Z. (red.). (2005). Fenomen transformacji : próba analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 69. Kosiński, B., Nowak, A.Z. (red.). (2004). Bank depozytowo-kredytowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 70. Nowak, A.Z. (red.). (2004). Fundusze kohezyjne I możliwości ich absorpcji w Polsce. Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 71. Nowak, A.Z., Steagall, J., Baliamoune-Lutz, M. (red.). (2004). Globalization international business and European integration. Warsaw, Jacksonville: Centre for Europe Warsaw University , Coggin College of Business University of North Florida.
 72. Milczarek, D., Nowak, A.Z. (red.). (2003). Integracja europejska : wybrane problemy. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 73. Milczarek, D., Nowak, A.Z. (red.). (2003). On the road to the European Union : applicant countries’ perspective. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 74. Nowak, A.Z., Stępniak, A. (red.). (2003). Strefa euro wyzwanie dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 75. Nowak, A.Z., Steagall, J.W., (red.). (2002). Globalization European integration and…? Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Coggin College of Business, University of North Florida.
 76. Nowak, A.Z. (2002). Integracja europejska : szansa dla Polski? Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 77. Nowak, A.Z., Krakowińska, E., Skrzypczak, Z., Zalega, T. (2002). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 78. Nowak, A.Z. (2001). Brytyjski system finansowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 79. Nowak, A.Z., Mason, P., Steagall, J.W. (2001). Why Poland avoided the late nineties financial crisis and what the future holds. Jacksonville: University of North Florida.
 80. Nowak, A.Z., Grocholski, H., Sopoćko, A., Kozioł, W. (2000). Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejskiej : banki spółdzielcze. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 81. Nowak, A.Z. (1999). Polska bankowość w procesie integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 82. Nowak, A.Z. (1999). Zmiany systemowe w Polsce i w Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 83. Dobosiewicz, Z., Jackowicz, K., Nowak, A.Z., Sopoćko, A. (1998). Bankowość. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 84. Nowak, A.Z., Ryć, K., Skrzypczak, Z. (1998). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 85. Nowak, A.Z., Skrzypczak, Z. (1996). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 86. Nowak, A.Z. (1994). Banki a sektor gospodarstw domowych : dynamika rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 87. Nowak, A.Z. (1994). System finansowy w Wielkiej Brytanii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 88. Nowak, A.Z., Żyżyński, J. (1994). The transformation of the socialist economy into market economy and the monetary policy. Ubrana: University of Illinois.
 89. Nowak, A.Z. (1993). Polityka pieniężna a druga gospodarka w Polsce w latach osiemdziesiątych. Warszawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 90. Nowak, A.Z. (1993). Rola i miejsce rynku kapitałowego w gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 91. Nowak, A.Z. (1991). Znaczenie systemu pieniężno-kredytowego w finansowym zarządzaniu firmą. Warszawa, Skierniewice: Bogusław J. Feder.

 

 

Rozdziały

Artykuły

 1. Taplin, R. & Nowak, A.Z. (2023). Climate change, pandemics and artificial intelligence. W:
  Taplin (red.), Artificial intelligence, intellectual property, cyber risk and robotics : a new digital age (s. 92-108). Routledge, Taylor & Francis Group.
 2. Nowak, A.Z. (2022). Perspektywy innowacji, konkurencyjności i wzrostu polskiej gospodarki. W: E.Barlik, & A. Goryńska (red.), O mądrą i sprawną Polskę : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Kieżunowi (s. 113-122). Akademia Leona Koźmińskiego; Poltext.
 3. Nowak, A.Z. (2022). Polska gospodarka po pandemii. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? W:
  Rączka, B. Godlewska-Bujok, E. Maniewska, W. Ostaszewski, M. Raczkowski & A. Ziętek-Capiga (red.), Między ideowością a pragmatyzmem – tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Gersdorf (s. 1328-1336). Wolters Kluwer.
 4. Nowak, A.Z., & Tchorek, G. (2022). Ryzyko kursowe a umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w warunkach integracji walutowej. W: Gorynia, J. Kuczewska, &  A.Z. Nowak (red.), Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim : wyzwania współczesności (s. 90-100). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Nowak, A.Z. (2021). Perspektywy innowacji, konkurencyjności i wzrostu polskiej gospodarki
  w kontekście transformacji energetycznej. W: Z. Nowak, M. Kurtyka, & G. Tchorek (red.), Transformacja energetyczna i klimatyczna – wybrane dylematy i rekomendacje (s. 11-27). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Nowak, A.Z. (2019). Âkim ê majbutnê svìtovoï ekonomìki? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), Nova strukturna polìtika v umovah vìdkritoï  rinkovoï  ekonomìki : zbìrnik naukovih prac’(s. 17-26). Lwów: Wydawnictwo Rastr-7.
 7. Kozioł, W., Nowak, A.Z. (2019). Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego. W: Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia(s. 521-556). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Nowak, A.Z. (2019). Globalizacja a współczesny świat. W: A.Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia(s. 583-604). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Nowak, A.Z. (2018). Jaka przyszłość globalnej gospodarki? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej(s. 29-40). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Nowak, A.Z. (2018). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. W: J. Kudła, J. Górski (red.), Finanse i zarządzanie: wybrane wyzwania. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Krzysztofa Opolskiego(s. 71-81). Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Nowak, A.Z. (2018). What is the Future of the Global Economy? W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New structural policy in an open market economy(s. 31-42). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 12. Nowak, A.Z. (2017). Globalizacja jako makroekonomiczny megatrend. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji(s. 15-21). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Nowak, A.Z. (2017). Kryzys a innowacje. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji(s. 51-59). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Nowak, A.Z. (2017). Kryzysy a finansyzacja gospodarki świtowej. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji(s. 22-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Nowak, A.Z. (2017). New Structural Economics and dilemmas of the economic development. W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New Structural Economics for less advanced countries (s. 56-68). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 16. Nowak, A.Z. (2017). Nowa Ekonomia Strukturalna a dylematy rozwoju gospodarki. W: J.Y. Lin, A.Z. Nowak (red.), New Structural Economics for less advanced countries (s. 236-248). Warsaw: University of Warsaw, Faculty Management Press.
 17. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2017). Polityka gospodarcza i społeczna po kryzysie. W: A.Z. Nowak, K. Ryć (red.), Polityka w regionach w warunkach globalizacji(s. 69-82). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Nowak, A. Z. (2016). Dylematy konkurencyjności polskiej gospodarki – MŚP jako stymulator innowacyjności. W: M. Żemigała (red.), Horyzonty współczesnego zarządzania: księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki(s. 73-84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Nowak, A.Z., Ryć, K. Shachmurove, Y. (2016). Economic policy after the crisis. W: A.Z. Nowak, K.A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki (red.), Poland in the EuropeanUnion(s. 143-161). Madryt: Schedas.
 20. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2016). Rynek kapitałowy – w kierunku gospodarki przyszłości (wprowadzenie). W: Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy – efektywność i ryzyko(s. 7-11). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Nowak, A.Z., Zborowska, W. (2016). Wprowadzenie. W: A.Z. Nowak, M. Szałański, W. Zborowska (red.), Rola odnawialnych źródeł energii w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu(s. 10-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Kozłowska-Chyła, B., Nowak, A.Z. (2016). Wyzwania globalizacji dla rynku ubezpieczeń. W: S. Nowak, A.Z. Nowak, A. Sopoćko (red.), Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych(s. 11-19). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. Kozioł, W., Nowak, A.Z. (2015). Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 519-554). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Capability of convergence as imperative for Euro Area persistence. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 137-160). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 25. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Convergence capability as an imperative for the endurance of the euro zone. W: E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak (red.), Facing the challenges in the European Union: re-thinking EU education and research for smart and inclusive growth(s. 417-439). Warsaw: Polish European Community Studies Association.
 26. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Crises and world economy financialisation. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 59-69). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 27. Nowak, A.Z. (2015). Crisis and innovation. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 71-80). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 28. Nowak, A.Z., Ryć, K. Shachmurove, Y. (2015). Economic policy after the financial crisis. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 119-135). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 29. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Euro or Zloty? W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 161-167). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 30. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). Europe needs the liberal Keynes. W: P. O’Sullivan, F.B. Allington, M. Esposito (red.), The philosophy, politics and economics of finance in the 21st century: from hubris to disgrace(s. 241-253). London ; New York: Routledge.
 31. Nowak, A.Z. (2015). Globalisation as a macroeconomic megatrend. W: A.Z. Nowak (red.), Global financial turbulence in the Euro Area: Polish perspective(s. 11-31). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 32. Nowak, A.Z. (2015). Globalizacja a współczesny świat. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 579-601). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 33. Nowak, A.Z. (2015). How to enhance competitiveness of the Polish economy?: SMEs as innovativeness stimulator. W: P. Ghauri, V.H. Manek Kirpalani (red.), Handbook of research on international entrepreneurship strategy: improving SME performance globally(s. 194-208). Cheltenham ; Northampton: Edward Elgar Publishing.
 34. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2015). Profil ryzyko – dochód funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.),Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie(s. 123-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 35. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2015). Turbulencje na światowych rynkach finansowych: wprowadzenie. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.),Inwestowanie na rynku kapitałowym: rynek po kryzysie(s. 7-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 36. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2015). What architecture of the Union?: Polish perspective. W: B. Góralczyk (red.), European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?(s. 133-151). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 37. Zalega, T., Nowak, A.Z. (2015). Wprowadzenie. W: T. Zalega, A.Z. Nowak (red.), Makroekonomia (s. 13-16). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 38. Nowak, A.Z. (2015). Współczesny świat w erze turbulencji. W: A.Z. Nowak (red.), Gospodarka na rozdrożu – XXI wiek: księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza Rycia(s. 17-39). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 39. Nowak, A.Z. (2014). How to Enhance Competitiveness of Polish Economy? SMEs as Innovativeness Stimulator. W: A.T. Dantas, A.Z. Nowak, R. Sida-Ambroziak (red.), Brazil-Poland focus on Economy(s. 65-79). Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 40. Nowak, A.Z. (2014). Kryzysy a finansyzacja gospodarki światowej. W: S. Nowak (red.), Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy :elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju(s. 153-158). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.
 41. Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (2014). Rynek kapitałowy w okresie dekoniunktury – wprowadzenie. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury(7-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 42. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2014). Ryzyko rynku akcji międzynarodowych rynków giełdowych. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury(135-158). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 43. Nowak, A.Z., Ryć, K., Shachmurove, Y. (2014). The Euro reconsidered. W: A.T. Dantas, A.Z. Nowak, R. Sida-Ambroziak (red.), Brazil-Poland focus on Economy(s. 31-54). Warsaw, Rio de Janeiro: University of Warsaw, Rio de Janeiro State University.
 44. Nowak, A.Z. (2014). Wprowadzenie. W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Nowoczesne Mazowsze : jak wykorzystać potencjał regionu?(s. 11-14). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 45. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2013). European Union and the world : case study of transatlantic relations. W: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European studies : a new approach to uniting Europe(s. 513-528). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 46. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2013). Innovation, valuation and crisis. W: R. Taplin (red.), Intellectual property valuation and innovation towards global harmonization(s. 163-170). London, New York:
 47. Nowak, A.Z. (2013). Kryzys a innowacje W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza(s. 11-20). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 48. Nowak, A.Z. (2013). The Economic and Monetary Union – the basis of European economic integration. W: Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to european studies : a new approach to uniting Europe(s. 211-227). Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw.
 49. Nowak, A.Z. (2013). Współczesny świat w erze turbulencji. W: J. Bogdanienko, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie : tradycja i nowoczesność (42-58). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 50. Nowak, A.Z. (2012). End of eurozone? W: E. Latoszek, E. Kotowska, A.Z. Nowak, A. Stępniak(red.), European integration process in the new regional and global settings (s. 109-123). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 51. Nowak, A.Z., Shachmurove, Y. (2012). End of eurozone? W: A.Z. Nowak (red.),Understanding global economy : national and regional studies (s. 7-24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 52. Nowak, A.Z., O’Sullivan, P. (2012). Ethical issues in the policy response to the 2008 financial crisis : moral hazard in central banking and the equity of bailout. W: P. O’Sullivan, M. Smith, M. Esposito (red.) Busines Ethics : A Critical Approach : Integrating Ethics Across the Business World (s. 173-199).London, New York: Routledge.
 53. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce – wyzwania i problemy. W: A. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 149-159).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 54. Ryć, K., Nowak, A.Z. (2012). Polityka gospodarcza po kryzysie. W: A. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 39-50). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 55. Nowak, A.Z. (2012). Zamiast wstępu. W: K. Klincewicz, W. Grzywacz (red.) Rozwój potencjału społecznego organizacji – wyzwania w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Dobrzyńskiego, (s. 11-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 56. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2011). Euro later – a loss or an adventage? W: A. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Competition, ethics, management,  (s. 99-112). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 57. Arogyaswamy, B., Nowak, A. (2011). Societal and  high  tech  innovation  in  India : prospects  and  W: A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Economy, society and managing, (s. 96-113). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 58. Nowak, A.Z. (2011). Teoretyczne podstawy handlu międzynarodowego. W: A. Z. Nowak, W. Kozioł (red.) Handel zagraniczny : perspektywa europejska,(s. 342-361). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 59. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Out of the crisis -but how? W: A. Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education, (s. 79-91). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 60. Nowak, A.Z., Baliamoune-Lutz, M., Steagall, J. (2010). Preface. W: A. Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 5, In Search for Solutions to Stabilize the Global Economy. The Role of Infrastructure, Culture and International Education, (s. 7). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 61. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Skutki kryzysu finansowego i jego globalne reperkusje. W: S. Wymysłowski, J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Przedsiębiorczość-aspekty finansowe i społeczne, (s. 277-294). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 62. Nowak, A.Z. (2010). The financial crisis and prospects for recovery, the case of Poland and Central and Eastern Europe. W: A.Z. Nowak, R. Taplin (red.), Intellectual property, innovation and management in emerging economies, (s. 83-105). London: Routledge.
 63. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2009). Czynniki determinujące rozwój potencjalnego klastra produkcji i przetwórstwa truskawek w regionie płockim. W: A.Z. Nowak, Szałański (red.), Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu, (s. 24-33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 64. Nowak, A.Z., Manek Kirpalani, V.H. (2009). Industrial policy. W: V.H. Kirpalani, L. Garbarski, E. Kaynak (red.), Successfully doing business/ marketing in Eastern Europe, (s. 99-109). London, New York: Routledge.
 65. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Jaki koniec kryzysu? W: A.Z. Nowak, S. Nowak, A. Sopoćko (red.), Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, (s. 11-22). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 66. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Polish way to eurozone. W: W. Chmielarz, J. Turyna (red.), Komputerowe systemy zarządzania, (s. 25-32). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 67. Nowak, A.Z. (2009). Przedmowa. W: G. Karasiewicz (red.), Ekonomia–Etyka–Organizacja, (s. 13-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 68. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Z jaką gospodarką oraz kiedy i dlaczego do strefy euro? W: G. Karasiewicz (red.), Ekonomia–Etyka–Organizacja, (s. 81-92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 69. Nowak, A.Z., Liu, F., Michelman, J. (2008). Corporate governance failures in a global economy: a comparison of China, Poland and the United States. W: A.Z. Nowak, B. Glinka (red.), Management : qualitative and quantitative research, (s. 195-228). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 70. Nowak, A.Z. (2008). Into the Eurozone : when, why, with what kind of economy – Polish dilemma (June 2008), W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy, Vol. 4, In Search of New Ideas and Concepts, (99-110). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW , Coggin College of Business, University of North Florida.
 71. Nowak, A.Z., Zalewska, M., Kozioł, W., Ludwicki, T., Tchorek, G. (2008). Klastry jako element budowania konkurencyjności regionów na przykładzie województwa mazowieckiego. W: A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza, (s. 49-71). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 72. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencies on financial markets and the Polish zloty – qualitative analysis. W: A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Business environment in Poland, (s. 153-171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 73. Nowak, A.Z. (2008). Wstęp. W: A. Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, (s. 5-7). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 74. Nowak, A.Z. (2008). Z jaką gospodarką oraz kiedy i dlaczego do strefy euro? W: A. Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, (s. 7-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 75. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2007). A classification of clusters : the role of social capital and culture. W: E. Bojan, Z. Olesiński (red.) The emergence and development of clusters in Poland, (s. 73-91). Warszawa: Difin.
 76. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2007). Cluster classification and performance : the impact of social capital and culture. W: R. Taplin (red.) Innovation and business partnering in Japan, Europe and the United States, (s. 132-151). New York, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group.
 77. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2007). Eastern dimension of the ENP – a new challenge for the European Union : the case of Ukraine. W: M. Cremona, Meloni (red.), The European neighbourhood policy a framework for modernisation?, (s. 37-58). Florencja: European University Institute.
 78. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2007). Innovative practices in Poland : an organizing framework and action plans. W: R. Taplin (red.) Innovation and business partnering in Japan, Europe and the United States,(s. 54-70). New York, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group.
 79. Nowak, A.Z., Michelman, J. (2007). Internal control and corporate governance in small and medium : sized entities in Poland. W: W. Szczęsny, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, (s. 498-507). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 80. Nowak, A.Z. (2007). Poland in the European Union : advantages and threats. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 231-244). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 81. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T., (2007). Risk of Polish Stock Exchange Market. Part 2. Risk of derivative s market. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 244-261). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 82. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. W: Zarządzanie i rozwój : Księga Jubileuszowa, 35 –lecie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (s. 23-41). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 83. Nowak, A.Z. (2007). The European Union – an opportunity for Poland? W: Conference on 50 Years of the Treaty of Rome and the EU Current Development, Taipei : Tamkang University.
 84. Nowak, A.Z. (2007). The European Union – an opportunity for Poland? W: A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.),Management in Poland after accession to the EU: selected aspects, ( s. 11-25). Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 85. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Trends in financial markets and polish zloty – qualitative approach. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global economy : exploring new capabilities, (s. 68-88). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business, University of North Florida.
 86. Ryć, K., Nowak, A.Z. (2007). World financial markets trends and their possibleiInfluence on National Currencies (by the example of Polish zloty. W: Wisnyk Lwiwskogo Uniwiersitieta, (s. 208-222). Lwów: Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego.
 87. Nowak, A.Z., Michelman, J. Liu, F. (2006). Corporate governance failures in a global economy : a comparison of China, Poland and the United States. W: Corporate governance failures in a global economy, (S. 3-52). Jacksonville: Coggin College of Business.
 88. Nowak, A.Z. (2006). Globalizacja a integracja ponadnarodowa. W: M. Lipiec-Zajchowska (red.), Megatrendy we współczesnym świecie, (s. 16-23). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 89. Nowak, A.Z. (2006). Ocena efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako podstawa wspierania europejskich aspiracji Ukrainy. W: J. Borkowski (red.), Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, (s. 71-83). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 90. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2006). Poland in the face of currency crises. W: A. Z. Nowak, Glinka, P. Hensel (red.), Business administration in Central Europe : challenges, problems and opportunities, (s. 88-99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 91. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2006). Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 437-462). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 92. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2006). Risk of Polish Stock Exchange Market : risk of spot market instruments. W: A.Z. Nowak, M. Baliamoune-Lutz, J. Steagall (red.), Global Economy: how it works, (s. 84-120). Warszawa, Jacksonville: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Coggin College of Business.
 93. Nowak, A.Z. (2006). Unia Celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.),  Europeistyka w zarysie, (s. 183-203). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 94. Nowak, A.Z. (2006). Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 223-263). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 95. Nowak, A.Z. (2006). Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, (s. 204-222). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 96. Nowak, A.Z. (2006). The European Union : an opportunity for Poland? W: Apres Enlargement: Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe, (s. 271-285). Florencja: Robert Schuman Centre for Advanced Studies European University Institute.
 97. Nowak, A.Z. (2005). Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mobilizacji gospodarki polskiej. W: A. Adamczyk, J. Borkowski (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, (s. 69-78). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 98. Nowak, A. (2005). Poland in the face of currency crises. W: T. Kopczyńska, S. Nowak (red.), Insurance in the Polish segment of the European Market AD 2004, Warsaw, May 19, 2004, (s. 15-26).  Warszawa, BRANTA Publishing House, s. 15-26.
 99. Nowak, A.Z. (2005). Przyszłość Strategii Lizbońskiej – perspektywa ekonomiczna : najważniejsze priorytety, kluczowe wyzwania. W: Strategia Lizbońska – nowe wyzwania dla Polski, ( s. 141-143). Warszawa: Kancelaria Senatu.
 100. Nowak, A.Z. (2005). Stosunki ze Wschodem jako nowa szansa Polski zintegrowanej z Unią Europejską. W: M. Dobroczyński, M. Lipiec-Zajchowska (red.), Wschód jako partner Unii Europejskiej, (s. 13-24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 101. Nowak, A.Z. (2005). Unia gospodarczo-walutowa : ukoronowanie polskiej transformacji ekonomicznej. W: A. Z. Nowak (red.), Fenomen transformacji : próba analizy, (s. 43-51). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 102. Nowak, A.Z. (2004). Bank i jego cechy charakterystyczne. W: A. Z. Nowak, B. Kosiński (red.), Bank depozytowo-kredytowy, (s. 24-33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 103. Nowak, A.Z. (2004). Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego. W: A. Z. Nowak, B. Kosiński (red.), Bank depozytowo kredytowy, (s. 11-24).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 104. Nowak, A.Z. (2004). Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mobilizacji gospodarki polskiej. W: A. Z. Nowak (red.), Fundusze kohezyjne i możliwości ich absorpcji w Polsce, (s. 71-81). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 105. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Oszczędności w okresie transformacji. W: I. Koładkiewicz, W. Kozioł (red.), Wyzwania globalizacji : odpowiedzi przedsiębiorstw, (s. 73-95). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Wydawnictwo WSPiZ im L. Koźmińskiego.
 106. Nowak, A.Z., Tchorek, G. (2004). Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w latach 1995-2002. W: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, praca zbiorowa, (s. 319-332). Warszawa: Oficyna Wydawnicza BRANTA.
 107. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Savings During the Period of Transformation. W: A. Z. Nowak, J. W. Steagall (red.), Globalization international business and european integration, (s. 45-68). Warszawa, Jacksonville: Centre For Europe Warsaw University,  Coggin College of Business University of North Florida.
 108. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2004). Złoty wobec kryzysów walutowych w okresie transformacji i integracji europejskiej – ujęcie jakościowe. W: J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, (s. 78-93). Warszawa: Difin.
 109. Nowak, A.Z. (2003). European Union – an opportunity for Poland? W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), On the Road to the European Union Applicant Countries’ perspective, (s. 37-49). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 110. Nowak, A.Z. (2003). Foreign direct investment in Central and Eastern Europe in the period 1990-2000 : patterns and consequences. W: S.T. Marinova, M.A. Marinov (red.), Foreign direct investment in Central and Eastern Europe, (s. 59-93). Aldershot, Burlington: ASHGATE.
 111. Nowak, A.Z. (2003). Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 356-364). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 112. Nowak, A.Z. (2003). La Unión Europea. ¿Oportunidad para Polonia? W: Polonia y España ante el futuro de la Unión Europea, (s. 97-103). Madryt: Universidad de Castilla La Mancha, Embajada de Polonia en Madrid, Centro Europeo de la Universidad de Varsovia.
 113. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2003). Oszczędności w okresie transformacji. W: Gospodarka i przedsiębiorstwo – nowe tendencje w zarządzaniu, Księga Jubileuszowa 1972-2002, (s. 44-63). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 114. Nowak, A.Z. (2003). Polska gospodarka w procesie integracji – analiza scenariuszowa. W: A.Z. Nowak, A. Stępniak (red.), Strefa euro – wyzwania dla Polski, (s. 117-138). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 115. Nowak, A.Z. (2003). Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 633-658). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 116. Nowak, A.Z. (2003). The integration with the European Union : possible scenarios. The case of Poland. W: S. Giusti, L. Tajoli (red.), Convergence in the enlarged European Union, (s. 3-36). Mediolan: ISPI- Instituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale.
 117. Nowak, A.Z. (2003). Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 269-290). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 118. Nowak, A.Z. (2003). Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 313-356). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 119. Nowak, A.Z. (2003). Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. W: A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Integracja europejska : wybrane problemy, (s. 291-312). Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 120. Nowak, A.Z. (2002). Bilans płatniczy. W: A.Z. Nowak, E. Krakowińska, Z. Skrzypczak, T. Zalega, Makroekonomia, (s. 215-218). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 121. Nowak, A. Z. (2002). Euro, pure intellectual product or international currency?, w: S. Kwiatkowski, Ch. Stowe (red.), Intellectual product and intellectual capital,(s. 187-209). Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Koźmińskiego.
 122. Nowak, A.Z., Staegall, J., Dankowski, B. (2002). Foreign direct investment patterns and consequences in Central and Eastern Europe, 1990-2000. W: A.Z. Nowak, J.W. Steagall (red.), Globalization European Integration and…?, (s. 189-214). Warszawa, Jacksonville: Centrum Europejskie UW, Coggin College of Business University of North Florida.
 123. Nowak, A.Z. (2002). Foreign direct investment patterns and conseguences in Central-Eastern Europe 1999-2000. W: M. Dobroczyński (red.), Stosunki Wschód-Zachód a Europa Środkowa, (s. 61-85). Warszawa: Centrum Badań Wschodnich UW.
 124. Nowak, A.Z. (2002). The integration of Poland with the European Union : possible scenarios. W: A.Z. Nowak, J.W. Steagall (red.), Globalization European Integration and…?, (s. 215-240). Warszawa, Jacksonville: Centrum Europejskie UW, Coggin College of Business University of North Florida.
 125. Nowak, A.Z. (2002). Why Poland avoided the late nineties financial crises and what the future holds. W: Ownership and privatisation in Poland, (s. 117-139). Leonberg: Garant Verlag Gmbh.
 126. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2000). Polityka stopy procentowej w warunkach turbulencji na rynkach światowych. W: Dylematy średniookresowej strategii finansowej, (s. 123-139). Warszawa: Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości.
 127. Nowak, A.Z. (2000). Polska gospodarka w procesie integracji – analiza scenariuszowa. W: B. Góralczyk (red.), Polska policja na drodze do Unii Europejskiej, (s. 12-24). Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 128. Nowak, A.Z. (2000). The integration of Poland within the European Union – possible scenarios. W: E. Majewski, G. Dalton (red.), The strategic options for the Polish agro-food sector in the light of economic analyses,(s. 76-89). Warsaw: Warsaw Agricultural University Research and Implementation Centre.
 1. Koohang, A., Nowak, A., Paliszkiewicz, J., Nord, J. H. (2020). Information security policy complance: leadership, trust, role values, and awareness. Journal of Computer Information Systems, 1, 1-8. DOI 1080/08874417.2019.1668738
 2. Nowak, A.Z. (2019). Kakim byt’ meždunarodnomu porâdku? Mir Peremen, 2, 157-169.
 3. Nowak, A.Z. (2019). Polskie dylematy rozwojowe w świetle Nowej Ekonomii Strukturalnej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12, 2-6.
 4. Bławat, B., Nowak, A.Z., Shachmurove, Y., Winkler-Drews, T. (2018). Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 1, 8-49.
 5. Nowak, A.Z. (2018). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. Polski Kompas. Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, 387-393.
 6. Nowak, A.Z., Sitnicki, M.W. (2018). Strategic Flexibility of the Research University’s Leadership. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, 101-117.
 7. Nowak, A.Z. (2017). Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 2-6.
 8. Kozłowska-Chyła, B., Nowak, A.Z. (2017). Strategia odpowiedzialnego rozwoju a wyzwania zewnętrzne dla polskiej gospodarki. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 11, 2-6.
 9. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2016). Čto posle evro? Fiłosofija choziajstwa, 1, 151-157.
 10. Nowak, A.Z., Song, P. (2016). The human resource management performance of Chinese SMEs in the current economic environment: case study of the Textile Industry, Zhejiang Province. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 2, 53-77.
 11. Nowak, A.Z., Niewiadomski, A. (2014). Finansowanie nauki w Polsce – pomoc czy przeszkoda? Transformacje, 1-2, 162-183.
 12. Nowak, A.Z., Winkler-Drews, T. (2014). The risk of holding periods of international stock exchanges. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 1, 8-35.
 13. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2014). Evropa nuždaetsâ v liberal’nom Kejnse. Filosofijâ Hozâjstva, 5, 69-77.
 14. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2014). Zlotyj ili evro? Filosofijâ Hozâjstva, 3, 69-77.
 15. Nowak, A.Z., Ryć, K., Shachmurove, Y. (2013). Real convergence as the way to heal the Eurozone. Yearbook of Polish European Studies, 16, 85-110.
 16. Nowak, A.Z., Taplin, R. (2012). Alternative Scenarios for Overcoming the Eurozone Crisis. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 2-6.
 17. Nowak, A.Z. (2012). Koniec strefy euro? Gazeta Bankowa, 2, 34-40.
 18. Nowak, A.Z. (2012). Koniec strefy euro? Studia Europejskie, 1, 37-49,
 19. Nowak, A.Z. (2012). The end of eurozone? Filosofijâ Hozâjstva, 2, 185-197.
 20. Nowak, A.Z., Niewiadomska, A. (2012). Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczne. Studia Iuridica Agraria, 10, 307-325.
 21. Nowak, A.Z. (2011). End of the eurozone? An economist’s perspective. Yearbook of Polish European Studies, 14, 11-26.
 22. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Euro później – strata czy korzyść? Gazeta Bankowa, 2, 105-110.
 23. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Euro później – strata czy korzyść? Problemy Zarządzania, 1, 7-20.
 24. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Evro budet vveden pozže – uŝerb ili vygoda? Filosofijâ Hozâjstva, 4, 167-181.
 25. Nowa, A.Z. (2010). Jaki kapitalizm? Gazeta Bankowa, 12, 100–101.
 26. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Jaki koniec kryzysu? Gazeta Bankowa, 1, 83–91.
 27. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Kakov konec krizisa? Filosofijâ Hozâjstva, 1, 31-43.
 28. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Opóźnienie w przyjęciu euro – strata czy korzyść? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 2-5.
 29. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Pol’ša : evro budet pozže – izderžki ili vygody? Problemy nacional’noj Strategii, 4, 134-146.
 30. Chmielarz, W., Nowak, A.Z. (2010). Selected mobile payment systems in Poland – usability analysis from customers’ point of view. Journal of Internet Banking and Commerce, 3, 266-277.
 31. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2010). Zadežka v prisoedinenii k zone evro – vygoda ili ugroza? Vestnik Âroslavskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. P.G. Demidova. Seriâ Gumanitarnye Nauki, 2, 113-117.
 32. Nowak, A.Z. (2009). Chiny w G-2? Gazeta Bankowa, 45, 14–15.
 33. Nowak, A.Z., Arogyaswamy, B. (2009). High tech and societal innovation in Poland prospects and strategies. East-West Journal of Economic and Business, 1, 47-73.
 34. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2009).  Innowacje społeczne i technologiczne: perspektywy i strategie. Problemy Zarządzania, 2, 13-22.
 35. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). Kryzys światowy a polska droga do euro. Polityka Wschodnia, 1, 9–17.
 36. Nowak, A.Z. (2009). Out of the crisis – but how? Post-crisis scenarious of economic growth. Yearbook of Polish European Studies, 12, 91-104.
 37. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2009). S kakoj ekonomikoj, kogda i počemu v zonu evro? Filosofijâ Hozâjstva, 5, 79-89.
 38. Arogyaswamy, B., Taplin, R., Nowak, A.Z. (2008). A comparative review of innovation systems : strategies, practices, and connections. Journal of Interdisciplinary Economics, 2-3, s. 185–215.
 39. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Globalizaciâ, transnacional’naâ integraciâ i valûtnye zony (kačestvennyj podhod). Filosofijâ Hozâjstva, 4, 97-111.
 40. Arogyaswamy, B., Nowak, A.Z. (2008). Innovation in information and communication technology in Poland : prospects and strategies. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, 13, 283-308.
 41. Nowak, A.Z., Milczarek, D. (2008). Relations between the European Union and the United States: co-operation, competition or confrontation? Yearbook of Polish European Studies, 11, 9-24.
 42. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencii finansovyh rynkov i položenie pol’skogo kačestvennyj podhod. Filosofijâ Hozâjstva, 1, 48-71.
 43. Nowak, A.Z. (2008). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5, 2–10.
 44. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe. Studia Europejskie, 2, 9–31.
 45. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2008). Trends in financial markets and the polish zloty – a qualitative approach. Journal of Interdisciplinary Economics, 2-3, 163–182.
 46. Nowak, A., Milczarek, D. (2007). Eastern dimension of the ENP – a new challenge for the European Union : the case of Ukraine. Kul’tura Narodov Pričernomor’â, 103, 30-38.
 47. Nowak, A.Z. (2007). Poland in the European Union. Initial balance of two years – selected aspects. Kul’tura Narodov Pričernomor’â, 102, 31-36.
 48. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2007). Złoty wobec turbulencji na rynkach finansowych. Bank i Kredyt, 8–9, 4–11.
 49. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2006). Globalizaciâ, transnacional’naâ integraciâ. Filosofijâ Hozâjstva, 3, 146-152.
 50. Nowak, A.Z. (2005). Koniunktura w Chinach – zagrożenia bądź szansa reszty świata. Polityka Wschodnia, 1-2, 5–9.
 51. Nowak, A.Z. (2005). Unia Europejska. Szansa dla Polski? Problemy Zarządzania, 3(9), 8-21.
 52. Nowak, A.Z., Podlewski, S., Sosnowski B. (2004). Czym są wymogi aquis communautaire UE? Gazeta Ubezpieczeniowa, 20(267), 21–22.
 53. Nowak, A.Z., Mason, P.M., Steagal, J.W. (2004). Recent developments and prescribed future paths for Polish banking. The Journal of Interdisciplinary Economics, 2, 105-129.
 54. Nowak, A.Z., Kirpalani, M. (2003). New Eastern European EU members need a modern industrial policy : Poland and Slovenia highlighted. Yearbook of Polish European Studies, 7, 129–141.
 55. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2003). Polska wobec kryzysów walutowych. Problemy Zarządzania, 2, 66–76.
 56. Mroczkowski, T., Linowes, R., Nowak, A. (2002). Changing mindsets in a successful transition economy. Journal of East – West Business, 1, 5–40.
 57. Nowak, A.Z. (2002). Euro pieniądzem światowym? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 17-22.
 58. Nowak, A.Z. (2002). Foreign direct investment in Poland, Czech Republic and Hungary : paterns and the future. Yearbook of Polish European Studies, 3, 67–97.
 59. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2002). Oszczędności w okresie transformacji. Studia Europejskie, 2, 25-44.
 60. Nowak, A.Z., Ryć, K. (2002). Savings during the period of transformation. Yearbook of Polish European Studies, 6, 67-89.
 61. Nowak, A.Z. (2001). Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? (część pierwsza). Studia Europejskie, 1, 11–24.
 62. Nowak, A.Z. (2001). Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? (część druga). Studia Europejskie, 2, 11–24.
 63. Nowak, A.Z., Steagal, J. W. (2001). Foreign direct investment patterns and consequences in Central and Eastern Europe, 1990-2000. Yearbook of Polish European Studies, 5,67-95.
 64. Ryć, K., Żyżyński, J., Nowak, A., Kozioł, W. (2001). Kryzysy finansowe a edukacja menedżera. Business, Prawo & Ekonomia, 1,7-16.
 65. Nowak, A.Z. (2000). Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec kryzysów na światowych rynkach finansowych i integracji z Unią Europejską (ujęcie jakościowe). Ekonomista, 1, 9-38.
 66. Nowak, A.Z. (2000). Polski sektor bankowy na tle bankowości UE. Biuletyn Bankowy, 2-3, 8-12.
 67. Nowak, A.Z. (2000). Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 3, 37-60.
 68. Nowak, A.Z. (2000). The Polish banking sector and the European Union banking system. Yearbook of Polish European Studies, 4, 75-97.
 69. Nowak, A.Z. (1999). Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec zmian. Studia Europejskie, 3, 33-66.
 70. Nowak, A.Z. (1999). Konsekwencje wprowadzenia EURO dla Polski i krajów Unii Europejskiej – ujęcie jakościowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2, 15-19.
 71. Nowak, A.Z. (1999). Monetary policy in Poland in the conditions of upheavals in global markets and the change of internal business cycle. Yearbook of Polish European Studies, 3, 11-31.
 72. Nowak, A.Z., Ryć, K. Żyżyński, J. (1999). Potencjalne skutki wprowadzenia euro dla PolskiStudia Europejskie, 1, 25-52.
 73. Linowes, R.G., Mroczkowski, T., Nowak, A.Z. (1999). Przemiany w interpretacji najważniejszych terminów związanych z zarządzaniem (na przykładzie badań wśród młodych polskich menedżerów). Studia Europejskie, 4, 31-50.
 74. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1999). Stabilising and destabilising effects of Polish economic integration with the European Union – the macroeconomic perspective. The Journal of Interdisciplinary Economics, 3, 213-240.
 75. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Consequences of a high interest rate policy in the process of disinflation : the case of Poland. The Journal of Interdisciplinary Economics, 1, 15-31.
 76. Nowak, A.Z. (1998). Czy światu grozi kryzys gospodarczy? Nowe Życie Gospodarcze, 16, 14-16.
 77. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Europejska Unia Monetarna a polska polityka makroekonomiczna. Ekonomista, 5/6, 545-569.
 78. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). Stopa procentowa a konsumpcja i oszczędności w procesie dezinflacji. Ekonomista, 2-3, 191-209.
 79. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1998). The stabilising and destabilising effects of Polish economic integration with the European Union – monetary concepts. Yearbook of Polish European Studies, 2, 153-171.
 80. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Inflacja a stopa procentowa w procesie transformacji. Ekonomista, 4, 443-458.
 81. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Negatywne skutki wysokiej stopy. Nowe Życie Gospodarcze, 36, 16-18.
 82. Nowak, A.Z., Ryć, K., Żyżyński, J. (1997). Stabilizacyjne i destabilizacyjne skutki integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską. Studia Europejskie,4, 107-126.
 83. Nowak, A.Z., Maloney, W.F. (1994). Barriers to the development of the Polish banking system in the 1990’s and to the increasing integration of the household sector. Journal of Interdisciplinary Economics,3, 157-182.
Explore
Drag